Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dowóz dzieci z terenu Gminy Stara Dąbriwa do szkół podstawwych oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020 Klaudia Pałka 2019-07-19 10:13:48
Dowóz dzieci z terenu Gminy Stara Dąbriwa do szkół podstawwych oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020 Klaudia Pałka 2019-07-19 10:13:29
Uchwała Nr XXIX/229/2017 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Stara Dąbrowa. Klaudia Pałka 2019-07-18 10:52:25
Uchwała Nr XXVIII/226/2017 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018. Klaudia Pałka 2019-07-18 10:49:22
Uchwała Nr XXVIII/226/2017 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018. Klaudia Pałka 2019-07-18 10:48:57
Uchwała Nr XXVIII/226/2017 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018. Klaudia Pałka 2019-07-18 10:46:42
Uchwała Nr XXVIII/225/2017 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2018 rok. Klaudia Pałka 2019-07-18 10:44:09
Uchwała Nr XXVII/219/2017 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 08 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Stara Dąbrowa instrumentem płatniczym. Klaudia Pałka 2019-07-18 10:41:04
Uchwała Nr XXVII/211/2017 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 08 września 2017 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej. Klaudia Pałka 2019-07-18 10:38:58
Uchwała Nr XXV/203/2017 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy tj. wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe. Klaudia Pałka 2019-07-18 10:17:06
Uchwała Nr XXIV/199/2017 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2017. Klaudia Pałka 2019-07-18 10:15:05
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieniem komunalnym, gospodarki mieszkaniowej i obrotu nieruchomościami Klaudia Pałka 2019-07-18 10:07:13
Uchwała Nr XXII/177/2017 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Dąbrowa w 2017 r. Klaudia Pałka 2019-07-18 09:58:10
Uchwała Nr XXII/173/2017 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stara Dąbrowa. Klaudia Pałka 2019-07-18 09:52:56
Uchwała Nr XIX /127/2016 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Klaudia Pałka 2019-07-18 09:46:13
Uchwała Nr XIX /129/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. Klaudia Pałka 2019-07-18 09:45:51
Uchwała Nr XIX /128/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Klaudia Pałka 2019-07-18 09:45:29
Uchwała Nr XIX /127/2016 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Klaudia Pałka 2019-07-18 09:45:01
Uchwała Nr XXI/153/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2017. Klaudia Pałka 2019-07-18 09:43:10
Uchwała Nr XX/152/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stara Dąbrowa przez osoby fizyczne i prawne. Klaudia Pałka 2019-07-18 09:39:07
Uchwała Nr XX/151/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 02 grudnia 2016 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie. Klaudia Pałka 2019-07-18 09:36:34
Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ? Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020. Klaudia Pałka 2019-07-18 09:34:28
Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Klaudia Pałka 2019-07-18 09:28:30
Uchwała Nr XVII /122/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 września 2016 r. o zmianie uchwały Rady Gminy w Starej Dąbrowie w sprawie podziału Gminy Stara Dąbrowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Klaudia Pałka 2019-07-18 09:04:30
Uchwała Nr XIX/139/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 09 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Klaudia Pałka 2019-07-18 08:45:47
Uchwała Nr XIX/137/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Klaudia Pałka 2019-07-18 08:43:25
Uchwała Nr XIX/135/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2016 Klaudia Pałka 2019-07-18 08:41:27
Uchwała Nr XIX/134/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2017 rok Klaudia Pałka 2019-07-18 08:38:32
Uchwała Nr XIX/130/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stara Dąbrowa. Klaudia Pałka 2019-07-18 08:35:50
Uchwała Nr XIX /129/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. Klaudia Pałka 2019-07-18 08:33:56
Uchwała Nr XIX /127/2016 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Klaudia Pałka 2019-07-18 08:32:05
Uchwała Nr XIX /128/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Klaudia Pałka 2019-07-18 08:31:14
Uchwała Nr XIX/137/ 2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - dokument usunięty Klaudia Pałka 2019-07-18 08:27:54
Uchwała Nr XIX /127/2016 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Klaudia Pałka 2019-07-18 08:26:39
Uchwała Nr XIX/137/ 2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - dokument usunięty Klaudia Pałka 2019-07-18 08:23:31
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieniem komunalnym, gospodarki mieszkaniowej i obrotu nieruchomościami Klaudia Pałka 2019-07-17 15:04:11
2017 Klaudia Pałka 2019-07-17 14:48:39
2016 Klaudia Pałka 2019-07-17 14:48:29
uchwała XXVII 188 2013z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Klaudia Pałka 2019-07-17 14:48:13
uchwała XXIV1752013 z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXII1472012 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmi Klaudia Pałka 2019-07-17 14:47:47