herb BIP - Urząd Gminy w Starej Dąbrowej

www.staradabrowa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2017 Stanislaw Stankiewicz 2017-12-11 10:59:09
wynik postępowania Anna Siedlecka 2017-12-08 13:31:22
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie i Starej Dąbrowie, Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie, świetlic wiejskich w Storkówku i Parlinie oraz Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie w 2018 r. Stanislaw Stankiewicz 2017-12-04 17:52:41
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie i Starej Dąbrowie, Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie, świetlic wiejskich w Storkówku i Parlinie oraz Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie w 2018 r. Stanislaw Stankiewicz 2017-12-04 17:51:52
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie i Starej Dąbrowie, Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie, świetlic wiejskich w Storkówku i Parlinie oraz Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie w 2018 r. Stanislaw Stankiewicz 2017-12-04 17:51:36
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie i Starej Dąbrowie, Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie, świetlic wiejskich w Storkówku i Parlinie oraz Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie w 2018 r. Stanislaw Stankiewicz 2017-12-04 17:51:13
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie i Starej Dąbrowie, Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie, świetlic wiejskich w Storkówku i Parlinie oraz Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie w 2018 r. Stanislaw Stankiewicz 2017-12-04 17:50:58
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie i Starej Dąbrowie, Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie, świetlic wiejskich w Storkówku i Parlinie oraz Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie w 2018 r. Stanislaw Stankiewicz 2017-12-04 17:50:38
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie i Starej Dąbrowie, Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie, świetlic wiejskich w Storkówku i Parlinie oraz Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie w 2018 r. Stanislaw Stankiewicz 2017-12-04 17:50:13
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie i Starej Dąbrowie, Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie, świetlic wiejskich w Storkówku i Parlinie oraz Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie w 2018 r. Stanislaw Stankiewicz 2017-12-04 17:49:50
Protokół Nr XXVII/2017 Sesji Rady Gminy z dn.08.09 .2017r. Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 15:21:02
Protokół Nr XXVII/2017 Sesji Rady Gminy z dn.08.09 .2017r. Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 15:16:31
Protokół Nr XXVI/2017 Sesji Rady Gminy z dn. .2017r. Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 15:16:07
Protokół Nr XXVIII/2017 Sesji Rady Gminy z dn. 27.10.2017r. Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 15:15:12
Uchwała Nr XXIX/237/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrazenia zgody na dzierzawę gminnych nieruchomości sł?żacych zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 15:13:32
Uchwała Nr XXIX/237/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrazenia zgody na dzierzawę gminnych nieruchomości sł?żacych zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 15:12:33
Uchwała Nr XXIX/237/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrazenia zgody na dzierzawę gminnych nieruchomości sł?żacych zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 15:11:59
Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 15:07:34
Uchwała Nr XXIX/236/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrazenia zgody na dzierzawę gminnych nieruchomości służacych zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 15:04:09
Uchwała Nr XXIX/238/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Stara Dąbrowa Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 15:02:42
Uchwała Nr XXIX/238/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Stara Dąbrowa - dokument usunięty Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 15:02:14
Uchwała Nr XXIX/238/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Stara Dąbrowa - dokument usunięty Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 14:59:14
Uchwała Nr XXIX/237/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrazenia zgody na dzierzawę gminnych nieruchomości sł?żacych zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 14:57:29
Uchwała Nr XXIX/238/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Stara Dąbrowa - dokument usunięty Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 14:54:00
Uchwała Nr XXIX/235/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 14:51:27
Uchwała Nr XXIX/234/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 14:43:25
Uchwała Nr XXIX/233/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie odwołania zastępcy w Komisji Rewizyjnej Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 14:35:55
Uchwała Nr XXIX/232/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 14:34:14
Uchwała Nr XXIX/231/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrazenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcia kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego Stara Dąbrowa 71 Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 14:29:29
Uchwała Nr XXIX/230/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Publicznej Szkole Podstawowej w Starej Dąbrowie Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 14:25:47
Uchwała Nr XXIX/228/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 14:23:46
Uchwała Nr XXIX/229/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielajacych schronienia osobom bezdomnym Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 14:23:33
Uchwała Nr XXIX/228/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 14:20:20
Uchwała Nr XXIX/227/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2017 Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 14:18:22
Uchwała Nr XXIX/227/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2017 Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 14:17:37
Uchwała Nr XXIX/227/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2017 Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 14:17:03
Uchwała Nr XXIX/227/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2017 Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 14:16:33
Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 14:12:37
Wynik postępowania Stanislaw Stankiewicz 2017-12-01 12:16:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stara Dąbrowa, zarządzonych na dzień 11 lutego 2018 r Stanislaw Stankiewicz 2017-11-29 14:54:11