herb BIP - Urząd Gminy w Starej Dąbrowej

www.staradabrowa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 35/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stara Dąbrowa Stanislaw Stankiewicz 2018-02-22 14:17:17
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Stara Dąbrowa na 2018 rok Stanislaw Stankiewicz 2018-02-22 14:15:07
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Stara Dąbrowa na 2018 rok Stanislaw Stankiewicz 2018-02-22 14:14:38
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników UG Stara Dąbrowa Stanislaw Stankiewicz 2018-02-22 14:11:13
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań Stanislaw Stankiewicz 2018-02-22 14:09:41
Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy w 2018r Stanislaw Stankiewicz 2018-02-22 14:08:19
Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie wyjaśnienia kwoty różnic miedzy wydatkami Stanislaw Stankiewicz 2018-02-22 14:07:15
Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie ustalenia wysokości stypendium Stanislaw Stankiewicz 2018-02-22 14:06:03
Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie zmaian w budżecie Gminy na 2018 r Stanislaw Stankiewicz 2018-02-22 14:04:38
Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości Stanislaw Stankiewicz 2018-02-22 14:03:06
Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomosci niezabudowanej Stanislaw Stankiewicz 2018-02-22 14:00:21
Zarządzenie NR 13/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej Stanislaw Stankiewicz 2018-02-22 13:58:48
Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenie Gminy Stara Dąbrowa, z którymi przedsiębiorcy mogą zawierać umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. - dokument usunięty Stanislaw Stankiewicz 2018-02-22 13:53:39
Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenie Gminy Stara Dąbrowa, z którymi przedsiębiorcy mogą zawierać umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Stanislaw Stankiewicz 2018-02-22 13:53:24
? Stanislaw Stankiewicz 2018-02-22 13:52:29
Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenie Gminy Stara Dąbrowa, z którymi przedsiębiorcy mogą zawierać umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. - dokument usunięty Stanislaw Stankiewicz 2018-02-22 13:52:18
Budowa świetlicy kontenerowej w m.Tolcz Gmina Stara Dąbrowa Stanislaw Stankiewicz 2018-02-22 08:32:39
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok Anna Siedlecka 2018-02-20 09:19:18
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok Anna Siedlecka 2018-02-20 09:14:24
Anna Siedlecka 2018-02-19 12:26:58
Anna Siedlecka 2018-02-19 12:25:02
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Łęczyca Stanislaw Stankiewicz 2018-02-14 13:17:26
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie, z dnia 12 lutego 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do rady Gminy Stara Dąbrowa przeprowadzonych w dniu 11 lutego 2018 r Stanislaw Stankiewicz 2018-02-13 19:39:19
Budowa świetlicy kontenerowej w m.Tolcz Gmina Stara Dąbrowa Stanislaw Stankiewicz 2018-02-13 14:06:40
Budowa świetlicy kontenerowej w m.Tolcz Gmina Stara Dąbrowa Stanislaw Stankiewicz 2018-02-13 14:06:12
Budowa świetlicy kontenerowej w m.Tolcz Gmina Stara Dąbrowa Stanislaw Stankiewicz 2018-02-13 14:05:38
Budowa świetlicy kontenerowej w m.Tolcz Gmina Stara Dąbrowa Stanislaw Stankiewicz 2018-02-13 14:00:10
Budowa świetlicy kontenerowej w m.Tolcz Gmina Stara Dąbrowa Stanislaw Stankiewicz 2018-02-13 13:57:51
Budowa świetlicy kontenerowej w m.Tolcz Gmina Stara Dąbrowa Stanislaw Stankiewicz 2018-02-13 13:56:58
Budowa świetlicy kontenerowej w m.Tolcz Gmina Stara Dąbrowa Stanislaw Stankiewicz 2018-02-13 13:56:42
Budowa świetlicy kontenerowej w m.Tolcz Gmina Stara Dąbrowa Stanislaw Stankiewicz 2018-02-13 13:48:12
Budowa świetlicy kontenerowej w m.Tolcz Gmina Stara Dąbrowa Stanislaw Stankiewicz 2018-02-13 13:47:57
Budowa świetlicy kontenerowej w m.Tolcz Gmina Stara Dąbrowa Stanislaw Stankiewicz 2018-02-13 13:47:28
Budowa świetlicy kontenerowej w m.Tolcz Gmina Stara Dąbrowa Stanislaw Stankiewicz 2018-02-13 13:47:14
Budowa świetlicy kontenerowej w m.Tolcz Gmina Stara Dąbrowa Stanislaw Stankiewicz 2018-02-13 13:47:05
Budowa świetlicy kontenerowej w m.Tolcz Gmina Stara Dąbrowa Stanislaw Stankiewicz 2018-02-13 13:46:52
Budowa świetlicy kontenerowej w m.Tolcz Gmina Stara Dąbrowa Stanislaw Stankiewicz 2018-02-13 13:46:13
Budowa świetlicy kontenerowej w m.Tolcz Gmina Stara Dąbrowa Stanislaw Stankiewicz 2018-02-13 13:45:17
Budowa świetlicy kontenerowej w m.Tolcz Gmina Stara Dąbrowa Stanislaw Stankiewicz 2018-02-13 13:44:54
Budowa świetlicy kontenerowej w m.Tolcz Gmina Stara Dąbrowa Stanislaw Stankiewicz 2018-02-13 13:43:28