Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr CCCVIII.561.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 09 września 2019 roku w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stara Dąbrowa za pierwsze półrocze 2019 r. Klaudia Pałka 2019-09-16 11:02:20
Uchwała Nr CCXCII.535.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 03 września 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2019-09-16 11:00:27
Petycja w sprawie montażu oświetlenia drogi 408/8 w Starej Dąbrowie Klaudia Pałka 2019-09-16 09:46:17
Statut Klaudia Pałka 2019-09-16 09:44:59
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stara Dąbrowa Alicja Terlikowska 2019-09-13 14:24:36
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stara Dąbrowa Alicja Terlikowska 2019-09-13 14:24:15
Petycja w sprawie montażu oświetlenia drogi 408/8 w Starej Dąbrowie - dokument usunięty Klaudia Pałka 2019-09-12 13:08:21
Zarządzenie Nr 64 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości gruntów stanowiących własność gminy Stara Dąbrowa - dokument usunięty Klaudia Pałka 2019-09-12 09:29:31
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie Klaudia Pałka 2019-09-11 13:08:57
Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa- rozbudowa Gminnego Centrum Kultury wraz z budową hali garażowych dla dwóch pojazdów średnich dla OSP w miejscowości Stara Dąbrowa". Klaudia Pałka 2019-09-10 09:05:30
Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Starej Dąbrowie Klaudia Pałka 2019-09-09 14:22:31
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Parlinie Bożena Nowicz - zakończenie stosunku pracy Klaudia Pałka 2019-09-09 11:43:40
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Starej Dąbrowie Mirosław Kaja - zakończnie stosunku pracy Klaudia Pałka 2019-09-09 11:42:21
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na obszarze gminy Stara Dąbrowa oraz w obiektach administrowanych przez gminę Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2019-09-06 10:42:34
Załącznik do uchwały PKW - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (wzór zgłoszenia) Klaudia Pałka 2019-09-06 09:12:48
Uchwała NR 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Klaudia Pałka 2019-09-06 09:11:18
Przebudowa drogi w miejscowości Białuń, Gmina Stara Dąbrowa Alicja Terlikowska 2019-09-05 14:27:39
Przebudowa drogi w miejscowości Białuń, Gmina Stara Dąbrowa Alicja Terlikowska 2019-09-05 14:27:16
Przebudowa drogi w miejscowości Białuń, Gmina Stara Dąbrowa Alicja Terlikowska 2019-09-05 14:27:02
Postanowienie Nr 259/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 2 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Stara Dąbrowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Klaudia Pałka 2019-09-04 11:35:09
Uchwała Nr X/90/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stara Dąbrowa, w ciągi drogi powiatowej, w miejscowości Chlebowo Klaudia Pałka 2019-09-04 11:25:47
Uchwała Nr X/89/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/167/09 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2019-09-04 11:23:16
Uchwała Nr X/88/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr XIX/130/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 09 listoapada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2019-09-04 11:20:35
Uchwała Nr X/87/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przynania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w. Ofiarowania NMP w miejscowości Łęczyca gmina Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2019-09-04 11:16:23
Uchwała Nr X/86/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2027. Klaudia Pałka 2019-09-04 11:04:23
Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 Klaudia Pałka 2019-09-04 11:01:24
Petycja w sprawie montażu oświetlenia drogi 408/8 w Starej Dąbrowie - dokument usunięty Klaudia Pałka 2019-09-04 10:43:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 września 2019 r. o rozszerzeniu obszaru objętego inwestycją w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacyjnej na działkach nr 27/1, 28, 85, 43, 53, 61, 52, 54, 50, 60, 51, 62, 57, 58, 22/1, 15/19 i 47 obręrb Storkówko, gmina Stara Dąbrowa z przyłączami Mirosława Napora 2019-09-03 13:09:31
Przebudowa drogi w miejscowości Białuń, Gmina Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2019-09-03 11:39:44
Przebudowa drogi w miejscowości Białuń, Gmina Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2019-09-03 11:27:02
Nabór na wolne stanowisko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie - pracownik socjalny Klaudia Pałka 2019-09-02 15:06:34
Nabór na wolne stanowisko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie - asystent rodziny Klaudia Pałka 2019-09-02 15:05:44
Nabór na wolne stanowisko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie - asystent rodziny Klaudia Pałka 2019-09-02 13:08:06
Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczna i Paliwa Gazowe dla Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2019-08-30 15:11:27
Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczna i Paliwa Gazowe dla Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2019-08-30 15:10:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących "Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026". Klaudia Pałka 2019-08-30 08:21:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących "Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026". - dokument usunięty Klaudia Pałka 2019-08-30 08:20:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących "Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026". Klaudia Pałka 2019-08-30 08:20:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących "Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026". - dokument usunięty Klaudia Pałka 2019-08-30 08:06:28
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie Klaudia Pałka 2019-08-30 07:59:30