Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenie o zamieszkiwaniu z innymi członkami rodziny Klaudia Pałka 2020-03-27 15:22:52
Podanie o udzielenie pomocy wraz z oświadczeniami Klaudia Pałka 2020-03-27 15:22:21
Oświadczenie majątkowe Klaudia Pałka 2020-03-27 15:21:42
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klaudia Pałka 2020-03-27 15:21:18
Zawiadomienie o wszęciu postępowania administracyjnego Klaudia Pałka 2020-03-27 15:20:49
Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Gminy Stara Dąbrowa oraz jej jednostek organizacyjnych nieposiadajacej osobowości prawnej Klaudia Pałka 2020-03-24 10:57:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, zebraniu materiałów i dowodów oraz wydłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą "Rekultywacja kwatery V składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w miejscowości Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa". Klaudia Pałka 2020-03-20 12:23:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11.03.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Instalacja Fotowoltaiczna Łęczyna " na terenie działek o nr geodezyjnym 316/2, 304/2 oraz 315/10, obręb Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa. Klaudia Pałka 2020-03-20 12:21:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, zebraniu materiałów i dowodów oraz wydłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą "Rekultywacja kwatery V składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w miejscowości Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa". Klaudia Pałka 2020-03-20 12:21:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, zebraniu materiałów i dowodów oraz wydłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą "Rekultywacja kwatery V składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w miejscowości Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa". Klaudia Pałka 2020-03-20 12:21:31
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. pozyskiwania funduszy europejskich Klaudia Pałka 2020-03-19 15:18:36
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. pozyskiwania funduszy europejskich Klaudia Pałka 2020-03-19 15:18:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 12 marca 2020 r. wydłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-03-19 07:58:43
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Starej Dąbrowie z filią w Parlinie Klaudia Pałka 2020-03-16 13:43:15
Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie Klaudia Pałka 2020-03-16 13:43:03
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Starej Dąbrowie z filią w Parlinie Klaudia Pałka 2020-03-16 13:42:39
Szkoła Podstawowa im. K.Makuszyńskiego w Chlebówku Klaudia Pałka 2020-03-16 13:41:11
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Parlinie - dokument usunięty Klaudia Pałka 2020-03-16 13:40:15
Szkoła Podstawowa im. M.Konopnickiej w Parlinie - dokument usunięty Klaudia Pałka 2020-03-16 13:40:10
Klaudia Pałka 2020-03-16 13:39:34
Klaudia Pałka 2020-03-16 13:37:36
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie Klaudia Pałka 2020-03-16 13:29:41
Protokół Nr XIV/2019 z obrad Sesji Rady Gminy w Starej Dąbrowie odbytej dnia 20 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie Klaudia Pałka 2020-03-16 13:13:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11.03.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Instalacja Fotowoltaiczna Łęczyna " na terenie działek o nr geodezyjnym 316/2, 304/2 oraz 315/10, obręb Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa. Alicja Terlikowska 2020-03-12 12:02:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09 marca 2020 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ? rozbudowa sieci elektroenergetycznej 04 kV, budowa słupów oświetleniowych oraz montaż opraw oświetleniowych w Starej Dąbrowie Alicja Terlikowska 2020-03-09 17:20:19
Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 marca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Gminy Stara Dąbrowa za 2019 rok. Klaudia Pałka 2020-03-06 14:29:27
Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XV/149/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 z dnia 27 lutego 2020 roku. Klaudia Pałka 2020-03-06 14:28:13
Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Referenta ds. promocji i informatyzacji. Klaudia Pałka 2020-03-06 14:26:17
Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie realizacji na terenie Gminy Stara Dąbrowa konkursu fotograficznego "Gmina Oczami Mieszkańca" w ramach kampanii informacyjnej "Zamień PIT-y na profity". Klaudia Pałka 2020-03-06 14:24:53
Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie do realizacji zadań gminy wynikających z Porozumienia Nr 7/2020 w sprawie organizowania i finansowania prac społecznie użytecznych zawartego w dniu 07 lutego 2020 roku Klaudia Pałka 2020-03-06 14:22:46
Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 06 lutego 2020 roku w sprawie upoważnienia do przekazywania, aktualizowania i usuwania danych w Rejestrze Danych Kontaktowych. Klaudia Pałka 2020-03-06 14:20:16
Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 05 lutego 2020 roku w sprawie upoważnienia do wydawania potwierdzeń przyjęcia wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz przekształcania ich w formę dokumentu elektronicznego. Klaudia Pałka 2020-03-06 14:16:23
Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 05 lutego 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. Klaudia Pałka 2020-03-06 14:12:57
Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-03-06 14:11:30
Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-03-06 14:06:26
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Pani Alicji Terlikowskiej - Sekretarz Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-03-06 14:02:35
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Klaudia Pałka 2020-03-06 14:00:07
Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie określenia sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Klaudia Pałka 2020-03-06 13:57:47
Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności i zasad w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa na rok szkolny 2020/2021. Klaudia Pałka 2020-03-06 13:55:37
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie Klaudia Pałka 2020-03-06 13:52:57