Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kanalizacji deszczowej wraz z budową otwartego zbiornika retencyjnego w ramach przebudowy drogi na działkach oznaczonych numerami ewid.: 182, 183, 171,161, obręb Stara Dąbrowa, położonych w miejscowości Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa. Mirosława Napora 2020-07-07 15:18:29
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Starej Dąbrowie Alicja Terlikowska 2020-07-03 14:30:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 03 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4KV oświetlenia drogowego polegającego na budowie linii kablowych 0,4kV, budowie słupów oświetleniowych oraz montażu opraw oświetleniowych na działkach nr 161 i 357/20 obręb Stara Dąbrowa, położonych w miejscowości Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa. Mirosława Napora 2020-07-03 14:26:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (maks. ciśnienie robocze MOP = do 0,5 Mpa) na działce oznaczonej nr ewid. 191 obręb Nowa Dąbrowa oraz na działkach oznaczonych nr ewid.: 136, 75, 100/2, 154/1, 16, 2, 307 obręb Kicko, gmina Stara Dąbrowa. Mirosława Napora 2020-07-02 15:33:37
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stara Dąbrowa wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Klaudia Pałka 2020-07-01 15:17:30
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Starej Dąbrowie Klaudia Pałka 2020-06-29 15:11:34
Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP) na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej Klaudia Pałka 2020-06-26 14:49:22
Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP) na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej Klaudia Pałka 2020-06-26 14:48:49
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stara Dąbrowa wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Klaudia Pałka 2020-06-26 14:02:58
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stara Dąbrowa wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Klaudia Pałka 2020-06-26 14:02:12
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stara Dąbrowa wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Klaudia Pałka 2020-06-26 14:02:00
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stara Dąbrowa wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Klaudia Pałka 2020-06-26 14:00:56
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Starej Dąbrowie Klaudia Pałka 2020-06-26 13:59:33
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stara Dąbrowa wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Klaudia Pałka 2020-06-26 13:58:52
Informacja o godzinach pracy komisji Klaudia Pałka 2020-06-26 13:33:33
Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-06-25 13:13:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetleniowej (budowa linii kablowej 0,4kV, budowa słupa oświetleniowego oraz montaż opraw oświetleniowych) na części działki oznaczonej nr ewid. 195/7, obręb Nowa Dąbrowa, w miejscowości Nowa Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa. Klaudia Pałka 2020-06-24 14:33:37
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stara Dąbrowa wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Klaudia Pałka 2020-06-24 13:12:20
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stara Dąbrowa wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Klaudia Pałka 2020-06-24 13:12:09
Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 03 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie Klaudia Pałka 2020-06-23 13:55:17
Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 03 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Klaudia Pałka 2020-06-23 13:52:23
Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 czerwca 2020 roku w sprawie przekazania przez Gminę Stara Dąbrowa środków trwałych do Spółdzielni Socjalnej Pod Dębami, z siedzibą w Starej Dąbrowie Klaudia Pałka 2020-06-23 13:50:51
Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa" Klaudia Pałka 2020-06-23 13:49:08
Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Klaudia Pałka 2020-06-23 13:45:07
Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XVII/166/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 z dnia 29 maja 2020 roku Klaudia Pałka 2020-06-23 13:42:19
Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-06-23 13:40:22
Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie, udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczenia osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy Klaudia Pałka 2020-06-23 13:34:31
Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chlebówku Klaudia Pałka 2020-06-23 13:30:59
Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie realizacji na terenie Gminy Stara Dąbrowa konkursu sportowo-plastycznego "Wybieram zdrowie" Klaudia Pałka 2020-06-23 13:29:13
Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym Klaudia Pałka 2020-06-23 13:27:06
Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia w arkuszach organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa na rok szkolny 2019/2020 liczby godzin ponadwymiarowych realizowanych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty Klaudia Pałka 2020-06-23 13:24:56
Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie ograniczeni wykonywania zadań przez Urząd Gminy w Starej Dąbrowie w uwagi na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2 Klaudia Pałka 2020-06-23 13:22:25
Zarząde - dokument usunięty Klaudia Pałka 2020-06-23 13:20:23
Zarząde - dokument usunięty Klaudia Pałka 2020-06-23 13:20:20
Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-06-23 13:20:06
Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie realizacji na terenie Gminy Stara Dąbrowa konkursu plastycznego "Portret Wójta" w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka Klaudia Pałka 2020-06-23 13:18:17
Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa na rok szkolny 2020/2021 Klaudia Pałka 2020-06-23 13:16:00
Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie Klaudia Pałka 2020-06-23 13:13:53
Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Klaudia Pałka 2020-06-23 13:11:37
Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Klaudia Pałka 2020-06-23 13:09:04