Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozporządzenie Nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 roku zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków Alicja Terlikowska 2021-06-22 14:41:59
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieniem komunalnym, gospodarki mieszkaniowej i obrotu nieruchomościami Alicja Terlikowska 2021-06-17 12:09:52
Informacja na temat petycji kierowanych do Wójta Gminy i Rady Gminy Stara Dąbrowa w 2020 roku Klaudia Pałka 2021-06-15 15:14:56
Uchwała Nr XXVIII/262/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w miejscowości Tolcz gmina Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2021-06-15 09:41:59
Uchwała Nr XXVIII/261/2021 Rady miny Stara Dąbrowa z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w miejscowości Krzywnica gmina Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2021-06-15 09:30:48
Uchwała Nr XXVIII/260/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stara Dąbrowa na lata 2021-2022 Klaudia Pałka 2021-06-15 09:27:40
Uchwała Nr XXVIII/259/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji programu "Asystent osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 Klaudia Pałka 2021-06-15 09:25:39
Uchwała Nr XXVIII/258/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2019-2024 Klaudia Pałka 2021-06-15 09:23:37
Uchwała Nr XXVIII/257/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi za rok 2020 Klaudia Pałka 2021-06-15 09:21:34
Karta Informacyjna nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu stargardzkiego Klaudia Pałka 2021-06-15 08:10:34
Decyzja z dnia 14.06.2021 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 301 w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa, województwo zachodniopomorskie". Magdalena Niedźwiedź 2021-06-14 15:44:36
Decyzja z dnia 14.06.2021 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 301 w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa, województwo zachodniopomorskie". Magdalena Niedźwiedź 2021-06-14 15:43:56
Obwieszczenie z dnia 14.06.2021 r o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 301 w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa, województwo zachodniopomorskie". Magdalena Niedźwiedź 2021-06-14 15:38:58
Obwieszczenie z dnia 14.06.2021 r o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 301 w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa, województwo zachodniopomorskie". Magdalena Niedźwiedź 2021-06-14 15:38:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy kontenerowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna w m. Nowa Dąbrowa zlokalizowanej na części działki oznaczonej nr ewid. 50/1 obręb Nowa Dąbrowa gmina Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2021-06-10 14:44:43
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieniem komunalnym, gospodarki mieszkaniowej i obrotu nieruchomościami Klaudia Pałka 2021-06-02 15:08:11
Analiza funkcjonowania oświaty w Gminie Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2021-06-02 15:04:55
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadającej osobowości prawnej, którym w roku 2020 udzielono pomocy publicznej Klaudia Pałka 2021-05-31 16:30:46
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2020 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złotych, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Klaudia Pałka 2021-05-31 16:30:05
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie Klaudia Pałka 2021-05-27 13:08:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zebrania dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23,0 MW oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr 301, w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa" Klaudia Pałka 2021-05-27 11:51:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zebrania dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji środowiskowej - dokument usunięty Klaudia Pałka 2021-05-27 11:45:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zebrania dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji środowiskowej - dokument usunięty Klaudia Pałka 2021-05-27 11:45:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zebrania dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji środowiskowej - dokument usunięty Klaudia Pałka 2021-05-27 11:44:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenia Klaudia Pałka 2021-05-25 09:00:11
2021 Klaudia Pałka 2021-05-25 08:58:47
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku Klaudia Pałka 2021-05-25 08:57:21
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 rok Klaudia Pałka 2021-05-25 08:56:06
Informacja dodatkowa za rok 2020 Klaudia Pałka 2021-05-25 08:54:59
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Stara Dąbrowa sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku Klaudia Pałka 2021-05-25 08:54:10
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku Klaudia Pałka 2021-05-25 08:52:11
Krzysztof Bartnicki - Przewodniczący Rady Gminy Klaudia Pałka 2021-05-20 15:06:32
Sylwia Kalmus-Samsel - Wójt Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2021-05-20 15:05:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie świetlicy kontenerowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Nowa Dąbrowa zlokalizowanej na części działki o nr geod. 50/1 obręb Nowa Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2021-05-20 14:36:09
Uchwała Nr XXVII/256/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2020 roku oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2021 roku Klaudia Pałka 2021-05-20 09:01:24
Uchwała Nr XXVII/255/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany chwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2021-2030 Klaudia Pałka 2021-05-20 08:58:15
Uchwała Nr XXVII/254/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 Klaudia Pałka 2021-05-20 08:56:18
Uchwała Nr XXVII/253/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie za 2020 rok Klaudia Pałka 2021-05-20 08:54:20
Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 maja 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, środki czystości i zasad gospodarowania odzieżą Klaudia Pałka 2021-05-19 08:55:27
Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: "Usługi utrzymania terenów zielonych, obiektów małej architektury i budynków będących własnością Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2021-05-19 08:53:30