Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie Klaudia Pałka 2020-11-19 15:01:46
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. bezpieczeństwa i współpracy z OSP Klaudia Pałka 2020-11-18 13:05:57
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. bezpieczeństwa i współpracy z OSP Klaudia Pałka 2020-11-18 13:05:41
Nabór na wolne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej Klaudia Pałka 2020-11-18 13:05:25
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. bezpieczeństwa i współpracy z OSP Klaudia Pałka 2020-11-18 13:04:42
Wójt Gminy Stara Dąbrowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-11-17 10:39:48
Zaproszenie do konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 Klaudia Pałka 2020-11-16 18:54:30
Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa - przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-11-12 10:15:09
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego Klaudia Pałka 2020-11-06 12:18:22
Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego Klaudia Pałka 2020-11-06 12:17:01
Uchwała Nr XXII/202/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 października 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021 Klaudia Pałka 2020-11-06 10:31:54
Uchwała Nr XXII/201/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030 Klaudia Pałka 2020-11-06 10:30:32
Uchwała Nr XXII/200/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 Klaudia Pałka 2020-11-06 10:28:49
Uchwała Nr XXII/199/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 października 2020 roku w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2021 rok Klaudia Pałka 2020-11-06 10:27:36
Uchwała Nr XXII/198/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/151/2016 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 grudnia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie Klaudia Pałka 2020-11-06 10:26:24
Uchwała Nr XXII/197/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/160/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa zmienionej Uchwałą Nr XVII/167/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/167/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-11-06 10:21:35
Uchwała Nr XXII/196/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 października 2020 roku w sprawie uznania za ochronne lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Dobrzany, położonych w granicach administracyjnych gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-11-06 10:12:31
Uchwała Nr XXI/195/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030 Klaudia Pałka 2020-11-06 10:07:37
Uchwała Nr XXI/194/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 Klaudia Pałka 2020-11-06 10:05:07
Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego Klaudia Pałka 2020-11-04 12:54:10
Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego Klaudia Pałka 2020-11-04 12:52:11
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. bezpieczeństwa i współpracy z OSP Klaudia Pałka 2020-10-30 12:53:02
Nabór na wolne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej Klaudia Pałka 2020-10-28 14:36:12
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dostępności Klaudia Pałka 2020-10-28 14:33:32
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dostępności Klaudia Pałka 2020-10-16 13:51:05
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dostępności Klaudia Pałka 2020-10-16 13:50:18
Uchwała Nr XX/193/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030 Klaudia Pałka 2020-10-08 11:32:17
Uchwała Nr XX/192/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 Klaudia Pałka 2020-10-08 11:23:24
Uchwała Nr XX/191/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat gminnych nieruchomości służących zbiorowemu odprowadzaniu ścieków oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów Klaudia Pałka 2020-10-08 11:20:58
Uchwała Nr XX/190/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Klaudia Pałka 2020-10-08 11:17:34
Uchwała Nr XX/189/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/163/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-10-08 11:07:56
Uchwała Nr XX/188/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie Klaudia Pałka 2020-10-08 11:02:24
Uchwała Nr XX/187/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 września 2020 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-10-08 11:01:02
Uchwała Nr XX/186/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 września 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/297/2018 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-10-08 10:57:30
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska Klaudia Pałka 2020-10-01 12:56:54
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. bezpieczeństwa i współpracy z OSP Klaudia Pałka 2020-10-01 12:54:00
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw świadczeń na rzecz mieszkańców w GOPS Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-10-01 12:53:03
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie Klaudia Pałka 2020-09-30 15:19:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 września 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego polegającej na budowie linii kablowej 0,4kV, budowie słupa oświetleniowego oraz montażu oprawy oświetleniowej zlokalizowanej na terenie działek nr 161, 357/20 i 357/14 obręb Stara Dąbrowa, w miejscowości Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa. Klaudia Pałka 2020-09-30 07:49:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r. o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa 4 kurników i odchowalni - dz. 370/4 obr. Chlebówko Mirosława Napora 2020-09-25 14:33:42