herb BIP - Urząd Gminy w Starej Dąbrowie

www.staradabrowa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Konkurs na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Starej Dąbrowie Alicja Terlikowska 2019-03-06 12:51:16
Ogłoszenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Dąbrowie z dnia 5 marca 2019 roku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Dąbrowie - dokument usunięty Alicja Terlikowska 2019-03-06 12:50:27
Ogłoszenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Dąbrowie z dnia 5 marca 2019 roku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Dąbrowie - dokument usunięty Alicja Terlikowska 2019-03-05 15:29:37
Ogłoszenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Dąbrowie z dnia 5 marca 2019 roku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Dąbrowie - dokument usunięty Alicja Terlikowska 2019-03-05 13:46:44
Ogłoszenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Dąbrowie z dnia 5 marca 2019 roku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Dąbrowie - dokument usunięty Alicja Terlikowska 2019-03-05 13:46:10
Ogłoszenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Dąbrowie z dnia 5 marca 2019 roku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Dąbrowie - dokument usunięty Alicja Terlikowska 2019-03-05 13:45:43
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków na zadania z zakresu rozwoju sportu z dnia 19 lutego 2019 roku wraz z propozycja podziału środków finansowych pomiędzy kluby sporotwe, stowarzyszenia oraz inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, funkcjonujące na terenie Gminy Stara Dąbrowa Alicja Terlikowska 2019-03-04 10:18:12
Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji, remontów i zamówień publicznych Alicja Terlikowska 2019-03-01 14:22:55
Przebudowa budynku nr 1 w Starej Dąbrowie z podziałem na dwa lokale mieszkalne Alicja Terlikowska 2019-03-01 13:57:27
Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2019 rok Alicja Terlikowska 2019-03-01 13:55:01
Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmiaru utworzenia Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Starej Dąbrowie z siedzibą w Parlinie Alicja Terlikowska 2019-03-01 13:52:26
Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2027 Alicja Terlikowska 2019-03-01 13:50:41
Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskoknalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie na kształcenie nauczycieli w 2019 roku Alicja Terlikowska 2019-03-01 13:48:33
Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stara Dąbrowa na rok 2019 Alicja Terlikowska 2019-03-01 13:46:18
Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stara Dąbrowa na rok 2019 Alicja Terlikowska 2019-03-01 13:43:44
Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Premocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024 Alicja Terlikowska 2019-03-01 13:40:51
Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Premocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024 Alicja Terlikowska 2019-03-01 13:40:25
Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach położonych na terenie Gminy Stara Dąbrowa Alicja Terlikowska 2019-03-01 13:38:24
Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego za powierzenie Gminie Miastu Stargard przez Gminę Stara Dąbrowa zadania publicznego w zakresie prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Stara Dąbrowa Alicja Terlikowska 2019-03-01 13:36:28
Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania sołtysa miejscowości Załęcze Alicja Terlikowska 2019-03-01 13:34:12
Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania sołtysa miejscowości Załęcze Alicja Terlikowska 2019-03-01 13:33:48
Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za 2018 rok Alicja Terlikowska 2019-03-01 13:32:24
Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju i Budżetu za 2018 rok Alicja Terlikowska 2019-03-01 13:30:59
Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Rady Gminy za 2018 rok Alicja Terlikowska 2019-03-01 13:29:41
Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok Alicja Terlikowska 2019-03-01 13:28:16
Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2019 rok Alicja Terlikowska 2019-03-01 13:26:51
Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju i Budżetu na 2019 rok Alicja Terlikowska 2019-03-01 13:23:59
Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok Alicja Terlikowska 2019-03-01 13:22:49
Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok Alicja Terlikowska 2019-03-01 13:21:42
Wójt Gminy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 117/3 o powierzchni 0,1400 ha w obrębie ewidencyjnym Łęczyna, gmina Stara Dąbrowa Alicja Terlikowska 2019-02-28 15:09:47
Uchwały 2018/2019 - dokument usunięty Alicja Terlikowska 2019-02-21 10:48:03
Uchwały 2018/2019 - dokument usunięty Alicja Terlikowska 2019-02-21 10:48:00
Uchwała Nr II/28/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny zbiorowego odprowadzania ścieków w ramach wszystkich grup taryfowych Alicja Terlikowska 2019-02-21 10:47:35
Uchwała Nr II/26/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały o ustaleniu dopłaty do grupy taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków Alicja Terlikowska 2019-02-21 10:43:45
Uchwały 2018/2019 - dokument usunięty Alicja Terlikowska 2019-02-21 10:42:06
Uchwały 2018/2019 - dokument usunięty Alicja Terlikowska 2019-02-21 10:41:31
Uchwała Nr II/22/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Stara Dąbrowa. Alicja Terlikowska 2019-02-21 10:30:07
Uchwała Nr II/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2019" Alicja Terlikowska 2019-02-21 10:28:34
Komisje Rady Gminy Alicja Terlikowska 2019-02-21 10:24:47
Alicja Terlikowska 2019-02-21 10:23:10