herb BIP - Urząd Gminy w Starej Dąbrowej

www.staradabrowa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecin II z dnia 24.09.2018 Stanislaw Stankiewicz 2018-09-24 15:19:42
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Stanislaw Stankiewicz 2018-09-13 14:19:24
Uchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Dąbrowie wybór Przewodniczącego GKW Stanislaw Stankiewicz 2018-09-13 14:18:45
Uchwała nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Dąbrowie wybór zastępcy Przewodniczącego GKW Stanislaw Stankiewicz 2018-09-13 13:54:45
Uchwała nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Dąbrowie wybór zastępcy Przewodniczącego GKW Stanislaw Stankiewicz 2018-09-13 13:52:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 września informacja o numerach i granicach obwodów głosowania ,siedzibach KW Stanislaw Stankiewicz 2018-09-13 13:47:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Stara Dąbrowa, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Stanislaw Stankiewicz 2018-09-13 13:33:01
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Dąbrowie z dnia 13 września 2018 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta Stanislaw Stankiewicz 2018-09-13 13:26:43
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Dąbrowie z dnia 13 września 2018 r. o pełnionych funkcjach w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Dąbrowie Stanislaw Stankiewicz 2018-09-13 13:23:19
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Dąbrowie z dnia 13 września 2018 r. o pełnionych funkcjach w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Dąbrowie Stanislaw Stankiewicz 2018-09-13 13:22:58
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - wyciąg z postanowienia - dokument usunięty Stanislaw Stankiewicz 2018-09-13 12:08:38
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Stanislaw Stankiewicz 2018-09-13 11:22:46
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Stanislaw Stankiewicz 2018-09-13 11:21:02
Kalendarz czynności wyborczych Stanislaw Stankiewicz 2018-09-13 11:19:33
Biuletyn Informacji Publicznej bip.gov.pl Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej eBOI Jak załatwić sprawę Informacje i wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej Stanislaw Stankiewicz 2018-09-13 11:17:00
Wzory dokumentów wyborczych Stanislaw Stankiewicz 2018-09-13 11:15:43
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Stanislaw Stankiewicz 2018-09-13 11:13:09
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Stanislaw Stankiewicz 2018-09-13 11:11:20
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Stanislaw Stankiewicz 2018-09-13 11:09:45
Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w gminach liczących do 20 000 mieszkańców Stanislaw Stankiewicz 2018-09-13 11:08:18
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Stanislaw Stankiewicz 2018-09-13 11:06:07
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Stanislaw Stankiewicz 2018-09-13 11:06:01
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Stanislaw Stankiewicz 2018-09-13 11:04:06
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - wyciąg z postanowienia - dokument usunięty Stanislaw Stankiewicz 2018-09-13 11:02:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2018 r.- podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn:Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 101/4, obręb Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzki Stanislaw Stankiewicz 2018-08-31 17:20:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2018 r.- podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn:Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 101/4, obręb Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzki Stanislaw Stankiewicz 2018-08-31 17:19:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 sierpnia 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w miejscowości Białuń na działkach nr 148/1, 142, 140, 148/2, 150, 139, 166/15 Mirosława Napora 2018-08-20 14:29:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 sierpnia 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa na działkach nr 315, 170/8, 353, 130/1,338, 357/13 Mirosława Napora 2018-08-16 15:24:43
Wojt Gminy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości połozonej w m.Kicko dz nr 308/96 Stanislaw Stankiewicz 2018-08-14 09:03:00
Wójt Gminy Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrebie Łęczyca dz nr 314 Stanislaw Stankiewicz 2018-08-09 08:59:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu w m.Stara Dąbrowa dz 409/13 Stanislaw Stankiewicz 2018-08-09 08:56:19
Ogłoszenie o rokowaniach.Wójt Gminy ogłasza Rokowania po drugim przetargu zkończonym wynikiem negatywnym dz 409/13 Stanislaw Stankiewicz 2018-08-09 08:54:45
Klauzula_Informacyjna_Rekrutacja_Stara Dąbrowa Stanislaw Stankiewicz 2018-07-31 11:56:30
Klauzula Urząd Gminy Stara Dąbrowa Stanislaw Stankiewicz 2018-07-31 11:54:52
Klauzula_Informacyjna_Rekrutacja_Stara Dąbrowa Stanislaw Stankiewicz 2018-07-31 11:52:41
Klauzula Urząd Gminy Stara Dąbrowa Stanislaw Stankiewicz 2018-07-31 11:52:20
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko urzędnicze Stanislaw Stankiewicz 2018-07-26 14:40:00
Stanislaw Stankiewicz 2018-07-26 14:38:33
2018 Stanislaw Stankiewicz 2018-07-26 14:38:00
Statut Stanislaw Stankiewicz 2018-07-26 14:37:09