Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 września 2020 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Kicko, gmina Stara Dąbrowa. Klaudia Pałka 2020-09-18 15:25:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 września 2020 r. o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa. Klaudia Pałka 2020-09-18 11:37:31
- dokument usunięty Klaudia Pałka 2020-09-18 11:36:34
- dokument usunięty Klaudia Pałka 2020-09-18 11:36:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 września o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p.n. "Instalacja fotowoltaiczna Łęczyca. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 77 MW w okolicach miejscowości Łęczyca, na części działki 303/2 (0006) Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie" Klaudia Pałka 2020-09-15 11:49:00
Zarządzenie Nr 172/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych Klaudia Pałka 2020-09-14 10:42:20
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw świadczeń na rzecz mieszkańców w GOPS Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-09-08 10:49:07
Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Klaudia Pałka 2020-09-07 16:28:56
Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19 w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-09-07 16:25:26
Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie oceny ryzyka zawodowego związanego z SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dla pracowników Urzędu Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-09-07 16:22:36
Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XIX/184/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku Klaudia Pałka 2020-09-07 16:20:06
Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia zastępstwa w czasie nieobecności Dyrektora w szkole Klaudia Pałka 2020-09-07 16:17:56
Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Klaudia Pałka 2020-09-07 16:16:18
Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z samochodów służbowych w Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-09-07 16:14:36
Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Klaudia Pałka 2020-09-07 16:12:48
Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-09-07 16:11:09
Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Klaudia Pałka 2020-09-07 16:07:47
Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chlebówku Klaudia Pałka 2020-09-07 16:02:31
Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-09-07 16:00:36
Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie zaniechania rozpoczętych inwestycji Klaudia Pałka 2020-09-07 15:59:09
Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-09-07 15:57:17
Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na obszarze Gminy Stara Dąbrowa oraz w obiektach administrowanych przez Gminę Stara Dąbrowa w 2021 oraz 2022 roku Klaudia Pałka 2020-09-07 15:54:19
Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stara Dąbrowa treningu uruchamiania i działania systemu ostrzegania i alarmowania Klaudia Pałka 2020-09-07 15:44:02
Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa odcinka kanalizacji w m. Łęczyca oraz przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Storkówko, gmina Stara Dąbrowa" Klaudia Pałka 2020-09-07 15:42:14
Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Klaudia Pałka 2020-09-07 15:38:32
Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Klaudia Pałka 2020-09-07 15:34:56
Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie określenia zasad zapewnienia transportu dzieci i młodzieży oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Stara Dąbrowa oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu w wypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców i opiekunów prawnych Klaudia Pałka 2020-09-07 15:31:00
Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Klaudia Pałka 2020-09-07 15:20:12
Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Klaudia Pałka 2020-09-07 15:19:55
Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 06 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Klaudia Pałka 2020-09-07 15:17:21
Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Klaudia Pałka 2020-09-07 15:12:38
Uchwała Nr XIX/185/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020 -2030 Klaudia Pałka 2020-09-07 14:34:00
Uchwała Nr XIX/184/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Klaudia Pałka 2020-09-07 14:31:38
Uchwała Nr XIX/183/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Stara Dąbrowa na rok szkolny 2020/2021 w celu zwrotu rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu dzieci do szkół Klaudia Pałka 2020-09-07 14:30:38
Uchwała Nr XIX/181/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów na terenie Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-09-07 14:29:49
Uchwała Nr XIX/182/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych studentów z terenu Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-09-07 14:29:26
Uchwała Nr XIX/181/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów na terenie Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-09-07 14:28:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki edukacyjnej na działce oznaczonej numerem ewid. 15/13 obręb Storkówko, położonej w miejscowości Storkówko, gmina Stara Dąbrowa. Klaudia Pałka 2020-09-07 12:49:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zebrania materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Instalacja fotowoltaiczna Łęczyca. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 77 MW w okolicach miejscowości Łęczyca, na części działki 303/2 (0006) Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie" Klaudia Pałka 2020-09-07 12:49:02
Wójt Gminy Stara Dąbrowa ogłasza I przetarg usty nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Pałka 2020-09-01 14:54:49