Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
uchwała XXVII 188 2013z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2014-02-03 19:38
uchwała XXIV1752013 z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXII1472012 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmi 2014-02-03 19:38
uchwała XXIV1712013 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodar 2014-02-03 19:39
uchwała XXIV1702013 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości z 2014-02-03 19:39
uchwała XXIV1692013 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-02-03 19:40
uchwała XXIV1682013 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 2014-02-03 19:40
Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Dąbrowa. 2013-03-03 21:46
Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2012-09-11 22:25
Uchwała Nr VIII/44/11 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2012-09-07 15:55
Uchwała Nr XIV/100/2012 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2012-09-10 21:11
Uchwała Nr XV/101/2012 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2012-09-10 21:14
Uchwała Nr XVI/106/2012 Rady Gminy w Starej Dabrowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stara Dąbrowa w 2012 roku 2012-09-07 15:56