Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa - przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa 2020-11-12 10:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 września 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego polegającej na budowie linii kablowej 0,4kV, budowie słupa oświetleniowego oraz montażu oprawy oświetleniowej zlokalizowanej na terenie działek nr 161, 357/20 i 357/14 obręb Stara Dąbrowa, w miejscowości Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa. 2020-09-30 07:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r. o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa 4 kurników i odchowalni - dz. 370/4 obr. Chlebówko 2020-09-25 14:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 września 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA CHLEBOWO II. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 62 MW w okolicach miejscowości Chlebowo, na części działki 24/5 (0003) Chlebowo, gmina Stara Dąbrowa, powiat Stargardzki, województwo Zachodniopomorskie" 2020-09-23 12:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 września 2020 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Kicko, gmina Stara Dąbrowa. 2020-09-18 15:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 września 2020 r. o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa. 2020-09-18 11:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 września o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p.n. "Instalacja fotowoltaiczna Łęczyca. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 77 MW w okolicach miejscowości Łęczyca, na części działki 303/2 (0006) Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie" 2020-09-15 11:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki edukacyjnej na działce oznaczonej numerem ewid. 15/13 obręb Storkówko, położonej w miejscowości Storkówko, gmina Stara Dąbrowa. 2020-09-07 12:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zebrania materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Instalacja fotowoltaiczna Łęczyca. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 77 MW w okolicach miejscowości Łęczyca, na części działki 303/2 (0006) Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie" 2020-09-07 12:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (maks. ciśnienie robocze MOP = do 0,5 Mpa) na działce oznaczonej nr ewid. 191 obręb Nowa Dąbrowa oraz na działkach oznaczonych nr ewid.: 136, 75, 100/2, 154/1, 16, 2, 307 obręb Kicko, gmina Stara Dąbrowa. 2020-08-20 13:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 19 sierpnia 2020 roku o wszczęciu postępowania sprawie przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. Instalacja fotowoltaiczna Łęczyca. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 77 MW w okolicach miejscowości Łęczyca, na części działki 303/2 (0006) Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie". 2020-08-19 09:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 sierpnia 2020 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego polegającej na budowie linii kablowej 0,4kV, budowie słupa oświetleniowego oraz montażu oprawy oświetleniowej zlokalizowanej na terenie działek nr 161, 357/20 i 357/14 obręb Stara Dąbrowa, w miejscowości Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa. 2020-08-17 13:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 sierpnia 2020 roku o wydaniu decyzji w sprawie przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. Instalacja fotowoltaiczna Chlebowo "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 116 MW w okolicach miejscowości Chlebowo, na części działki 22/10 obręb (0003) Chlebowo, gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie" 2020-08-17 13:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 sierpnia 2020 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki edukacyjnej na działce oznaczonej numerem ewid.: 15/13, obręb Storkówko, położonej w miejscowości Storkówko, gmina Stara Dąbrowa. 2020-08-11 14:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 sierpnia 2020 roku w sprawie przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. Instalacja fotowoltaiczna Chlebowo "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 116 MW w okolicach miejscowości Chlebowo, na części działki 22/10 obręb (0003) Chlebowo, gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie" 2020-08-07 14:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 lipca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie 4 kurników i odchowalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnym gruntu 370/4 obręb Chlebówko, gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie 2020-07-30 13:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 lipca 2020 r. zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (maks. ciśnienie robocze MOP = do 0,5 Mpa) na działce oznaczonej nr ewid. 191 obręb Nowa Dąbrowa oraz na działkach oznaczonych nr ewid.: 136, 75, 100/2, 154/1, 16, 2, 307 obręb Kicko, gmina Stara Dąbrowa. 2020-07-28 14:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego polegającej na budowie linii kablowej 0,4kV, budowie słupa oświetleniowego oraz montażu oprawy oświetleniowej zlokalizowanej na terenie działek nr 161, 357/20 i 357/14 obręb Stara Dąbrowa, w miejscowości Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa. 2020-07-27 16:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ścieżki edukacyjnej - dz. 15/13 bręb Storkówko 2020-07-14 15:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowy z dnia 14 lipca 2020-07-14 15:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kanalizacji deszczowej wraz z budową otwartego zbiornika retencyjnego w ramach przebudowy drogi na działkach oznaczonych numerami ewid.: 182, 183, 171,161, obręb Stara Dąbrowa, położonych w miejscowości Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa. 2020-07-07 15:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 03 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4KV oświetlenia drogowego polegającego na budowie linii kablowych 0,4kV, budowie słupów oświetleniowych oraz montażu opraw oświetleniowych na działkach nr 161 i 357/20 obręb Stara Dąbrowa, położonych w miejscowości Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa. 2020-07-03 14:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (maks. ciśnienie robocze MOP = do 0,5 Mpa) na działce oznaczonej nr ewid. 191 obręb Nowa Dąbrowa oraz na działkach oznaczonych nr ewid.: 136, 75, 100/2, 154/1, 16, 2, 307 obręb Kicko, gmina Stara Dąbrowa. 2020-07-02 15:33
dokument Poszukujemy rachmistrzów - Powszechny Spis Rolny 2020-06-19 14:16
katalog 2020 - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 grudnia 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie wraz z rozbudową o halę garażową dla OSP w Starej Dąbrowie na działkach 165/1, 165/2 i 164/3 obręb Stara Dąbrowa 2019-12-31 10:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach 2019-12-19 08:46
katalog Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 12 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycj celu publicznego 0 rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, budowa słupów oświetleniowych oraz montaż opraw oświetleniowych - dz. 161, 357/20 obręb Stara Dąbrowa - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 grudnia 2019 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie wraz z rozbudową o halę garażową dla OSP w Starej Dąbrowie na działkach nr 165/1, 165/2 i 164/3 obręb Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa 2019-12-11 16:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 06 grudnia 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. 154/4, 154/6, 156, 157, 160/1, 161/2 obręb Łęczyca 2019-12-06 15:34
dokument Obieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach, obręb Tolcz i Łęczyca". 2019-11-29 13:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 listopada 2019 r. dotyczące uzgodnienia realizacji inwestycji polegającej na: "Rekultywacja kwatery V składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa" 2019-11-22 11:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 listopada 2019 r., Wójt Gminy zawiadamia strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Rekultywacja kwatery V składowiska odpadów innych niż niebezpieczne bi obojętne miejscowości Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa" 2019-11-22 11:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 listopada 2019 r. na temat realizacji inwestycji polegającej na: "Budowa kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa" 2019-11-22 11:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 listopada 2019 r. , Wójt Gminy zawiadamia strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa" 2019-11-22 11:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 08 listopada 2019 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. 154/4, 154/6, 156, 157, 160/1, 161/2 obręb Łęczyca oraz wydłużeniu terminu załatwienia sprawy 2019-11-12 07:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. 154/4, 154/6, 156, 157, 160/1, 161/2 obręb Łęczyca 2019-10-22 15:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 października 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 27/1, 28, 85, 43, 53, 61, 52, 54, 50, 60, 51, 62, 57, 58, 22/1, 47 obręb Storkówko z przyłączami 2019-10-22 15:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 września 2019 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacyjnej na działkach nr 27/1, 28, 85, 43, 53, 61, 52, 54, 50, 60, 51, 62, 57, 58, 22/1, 15/19 i 47 obręb Storkówko, gmina Stara Dąbrowa z przyłączami 2019-09-23 11:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 września 2019 r. o rozszerzeniu obszaru objętego inwestycją w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacyjnej na działkach nr 27/1, 28, 85, 43, 53, 61, 52, 54, 50, 60, 51, 62, 57, 58, 22/1, 15/19 i 47 obręrb Storkówko, gmina Stara Dąbrowa z przyłączami 2019-09-03 13:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie na działkach nr 165/1, 165/2 i 164/3 obręb Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa 2019-08-27 15:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacyjnej na działkach nr 27/1, 28, 85, 43, 53, 61, 52, 54, 50, 60, 51, 62, 57, 58, 22/1, 15/19 obręrb Storkówko, gmina Stara Dąbrowa z przyłączami 2019-08-27 15:22
dokument Obwiesczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 05 sierpnia 2019 roku podając informację o numerze i granicy okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych w okręgu wybroczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Dąbrowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stara Dąbrowa, zarządzonych na dzień 29 września 2019 r. 2019-08-05 09:50
dokument Protokół inwentaryzacji nieruchomości Skarbu Państwa - nieruchomości do komunalizacji 2019-07-25 15:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 315/10 obręb Łęczyca, działka od nr 91/8 do nr 91/23 obręb Stara Dąbrowa, działce nr 94/7 obręb Tolcz, działce nr 149/2 obręb Stara Dąbrowa położonych w gminie Stara Dąbrowa" 2019-07-23 12:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 315/10 obręb Łęczyca, działka od nr 91/8 do nr 91/23 obręb Stara Dąbrowa, działce nr 94/7 obręb Tolcz, działce nr 149/2 obręb Stara Dabrowa położonych w gminie Stara Dąbrowa" 2019-07-23 14:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 12 lipca 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w Starej Dąbrowie dz. nr 130/1, 161, 181/9, 163 obr. Stara Dąbrowa 2019-07-12 12:22
dokument Informacja Dyerktora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Regionalnej Istalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Łęczycy 2019-07-12 08:37
dokument Wójt Gminy Stara Dąbrowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Stara Dąbrowa przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Kicko. Obszar dzierżawy wynosi 260 m2 z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 308/9 o ogólnej powierzchni 1,4936 ha. 2019-07-09 15:03
dokument Wójt Gminy Stara Dąbrowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Stara Dąbrowa przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Kicko. Obszar dzierżawy wynosi 345 m2 z dziłaki oznaczonej numerem ewidencyjnym 308/9 o ogólnej powierzchni 1,4936 ha. 2019-07-09 15:00
dokument Obwieszczernie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 05 lipca 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej - dz. nr 251, 224 i 392 obręb Krzywnica 2019-07-05 15:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 czerwca 2019 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w Starej Dąbrowie na działkach nr 161, 189/1, 163 i 130/1 2019-06-21 10:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 04 czerwca 2019 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej - dz. 251, 224 i 392 obr. Krzywnica 2019-06-04 15:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. ? Park wiatrowy Tolcz 2019-05-31 13:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. ? Budowa parku wiatrowego Stara Dąbrowa etap I ? w obrębach Tolcz i Łęczyca 2019-05-31 13:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 maja 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w Starej Dąbrowie dz. 161, 163 i 130/1 obręb Stara Dąbrowa 2019-05-17 15:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 251, 224 i 392 obr. Krzywnica 2019-05-06 14:47
dokument Wójt Gimny Stara Dąbrowa podaje do publicznej wiadomości zamiar połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Dąbrowie i Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie 2019-04-08 13:10
dokument Wójt Gminy Stara Dąbrowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowsiący własność Gminy Stara Dąbrowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka 409/14 powierzchni 0,1439 ha 2019-03-29 08:57
dokument Wójt Gminy Stara Dąbrowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowsiący własność Gminy Stara Dąbrowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka 409/9 powierzchni 0,0997 ha 2019-03-29 08:57
dokument Wójt Gminy Stara Dąbrowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowsiący własność Gminy Stara Dąbrowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka 409/7 o powierzchni 0,0862 ha 2019-03-29 08:56
dokument Informacja Zarządu Zlewni w Stargardzie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego 2019-01-15 13:14
dokument Przebudowa budynku nr 1 w Starej Dąbrowie z podziałem na dwa lokale mieszkalne - dokument stracił ważność 2019-01-14 19:49
dokument Uchwała Rady Gminy w Starej Dąbrowie w sprawie uchylenia uchwały o dopłatach do ceny zbiorowego odprowadzania ścieków - usługi świadczone przez Gminę Stara Dąbrowa 2018-12-28 11:12
dokument Uchwała Rady Gminy w Starej Dąbrowie w sprawie ustalenia dopłaty do ceny zbiorowego odprowadzania ścieków - usługi świadczone przez PUWiS Sp. z o.o. 2018-12-28 11:10
dokument Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stara Dąbrowa dla Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie 2018-12-17 14:21
dokument ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019 2018-12-07 14:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 9 listopada 2018 r -Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego DANIEL w Stargardzie 2018-11-13 14:43
dokument Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stara Dąbrowa dla Gminy Stara Dąbrowa 2018-12-17 14:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2018 r.- podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn:Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 101/4, obręb Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzki 2018-08-31 17:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 sierpnia 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w miejscowości Białuń na działkach nr 148/1, 142, 140, 148/2, 150, 139, 166/15 2018-08-20 14:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 sierpnia 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa na działkach nr 315, 170/8, 353, 130/1,338, 357/13 2018-08-16 15:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lipca 2018 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w miejscowości Białuń na działkach nr 148/1, 142, 140, 148/2, 150, 139, 166/15 2018-07-25 10:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lipca 2018 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa na działkach nr 315, 170/8, 353, 130/1,338, 357/13 2018-07-25 10:11
dokument Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Stara Dąbrowa świadczonego przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie 2018-07-11 13:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 04 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w miejscowości Białuń na działkach nr 148/1, 142, 140, 148/2, 150, 139, 166/15 2018-07-25 10:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 04 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa na działkach nr 315, 170/8, 353, 130/1,338, 357/13 2018-07-25 10:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 czerwca 2018 r. dotyczące Prawa łowieckiego. 2018-06-14 09:29
dokument Wykaz nieruchomoście przeznaczonych do dzierzawy w m.Stara Dąbrowa 2018-06-08 12:29
dokument Informacja o pracy Urzędu Gminy między sesjami 2018-06-08 12:25
dokument Wykaz nieruchomoście przeznaczonych do sprzedazy w formie przetargu 2018-06-08 12:22
dokument Wojt Gminy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomościpołożonej w obrębie m.Kicko 2018-06-08 12:20
dokument Informacja o rozpoczętych konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 2018-06-06 13:27
dokument List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie skierowany do rolników i dzieci na temat ich bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. 2018-06-06 13:26
dokument ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego 2018-05-21 12:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 maja 2018 r. dotyczące Prawa łowieckiego. 2018-05-15 18:05
dokument Zarządzenie NR 27/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2018-04-13 17:57
dokument Ogłoszenie o rokowaniach 2018-03-09 09:32
dokument Kierownik GOPS ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko Asystent Rodziny 2017-08-08 15:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn 18-07-2017 zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły na oddział przedszkolny na terenie działki o numerze 164/3 obręb Stara Dąbrowaa 2017-07-18 13:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn 27.06.2017 zmiana sposobu uzytkowania części pomieszczeń szkoły na oddział przedszkolny na terenie działki o numerze 164/3 obręb Stara Dąbrowa 2017-06-27 08:45
dokument Informacja o zasadach wycinki drzew na gruntach stanowiących własność osób prywatnych, obowiązujących od dnia 17 czerwca 2017 r., w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1074). 2017-06-13 12:57
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa i prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów położonych w obrębach: Białuń, Rosowo, Krzywnica, Chlebowo, Stara Dąbrowa, Parlino, Łęczyca, Storkówko. 2017-06-08 14:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 maja 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej doziemnej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych na terenie działki nr 161 obręb Stara Dąbrowa 2017-05-19 08:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 maja 2017 r.- podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: ?Kompleks mieszalnia pasz oraz magazyn zbożowy na cele handlu hurtowego zbożem ? wyposażony w magazyn płaski, kompleks silosów lejowych, kosz przyjęciowy zadaszony z halą przejazdową załadunkowo ? wyładowczą, budynek technologiczno-laboratoryjny z pomieszczeniami biurowymi?, położony na nieruchomości o nr geod. 218/2, obręb Parlino, Gmina Stara Dąbrowa. 2017-05-17 11:45
dokument Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz ststystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu zgodnie ze zmianami ustawy o systemnie oświaty z dnia 23 czerwca 2016r 2017-04-28 14:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej doziemnej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych na terenie działki nr 161 obręb Stara Dąbrowa 2017-04-24 12:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej doziemnej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych na terenie działki nr 161 obręb Stara Dąbrowa 2017-03-31 14:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 marca 2017 r.- podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: ?Kompleks ? mieszalnia pasz oraz magazyn zbożowy na cele handlu hurtowego zbożem ? wyposażony w magazyn płaski, kompleks silosów lejowych, kosz przyjęciowy zadaszony z halą przejazdową załadunkowo ? wyładowczą?, położony na nieruchomościach o nr geod. 110, 111/2, 112, obręb Stara Dąbrowa, Gmina Stara Dąbrowa 2017-03-17 08:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 08 marca 2017 r. w wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze i Łęczyca 2017-03-08 11:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolcz na terenie działki nr 94/4 obręb Tolcz 2017-03-06 15:49
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017 w gminie Stara Dąbrowa 2017-02-17 09:11
dokument Obiweszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 lutego 2017 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze i Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa, na terenie działek nr 106/2, 147, 130, 106/1, 100/1, 100/2, 65/1, 65/2 obręb Łęczyca, położonych w miejscowości Łęczyca oraz na terenie działek nr 152, 307, 308/4 obręb Łęczyca, położonych w miejscowości Załęcze 2017-02-16 14:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania oraz poinformowania wszystkich zainteresowanych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: ?Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze i Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa 2017-02-03 09:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania oraz poinformowania wszystkich zainteresowanych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: ?Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze i Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa 2017-02-03 09:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 lutego 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze i Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa, na terenie działek nr 106/2, 147, 130, 106/1, 100/1, 100/2, 65/1, 65/2 obręb Łęczyca, położonych w miejscowości Łęczyca oraz na terenie działek nr 152, 307, 308/4 obręb Łęczyca, położonych w miejscowości Załęcze. 2017-02-02 15:09
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 2017-02-02 08:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 01 lutego 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z odpływem oczysczonych ścieków na terenie działek nr 27/2, 28 i 29/8 obręb Storkówko 2017-02-01 15:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2017 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolcz - działaka nr 94/4 obr. Tolcz- 2017-01-31 15:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 stycznia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolcz na terenie działki 94/4 obręb Tolcz 2017-01-11 14:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 stycznia 2017 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z odpływem oczyszczonych ścieków do gruntu (nieużytek) kanałem ks200 na terenie działek nr 27/2, 28 i 29/8 obręb Storkówko, gmina Stara Dąbrowa 2017-01-10 15:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, o wydaniu w dniu 09 stycznia 2017 r., przez Wójta Gminy Stara Dąbrowa, postanowienia znak: BGŚ.6220.5.2016.KA w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko pod nazwą: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze i Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa 2017-01-09 16:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: ?Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze i Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa 2017-01-09 15:52
dokument Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz ststystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu zgodnie ze zmianami ustawy o systemnie oświaty z dnia 23 czerwca 2016r 2017-01-23 14:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stargard o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - dz. nr 103/1 obręb Łęczyca 2016-12-08 10:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Gminy Stara Dąbrowa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: ?Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze i Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa?. 2016-12-02 08:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, o wystąpieniu Wójta Gminy Stara Dąbrowa z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, o wydanie opinii w sprawie wydania postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: ?Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze i Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa?. 2016-12-02 08:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11.08.2016 r. w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania i sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki 103/1 obr. Łęczyca 2016-08-11 13:30
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 czerca 2016 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica 2016-07-05 15:15
dokument Zarządzenie Nr 60/2016 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlebówku 2016-07-05 11:08
dokument Obwieszczenie/ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Tolcz i Łęczyca gminy Stara Dąbrowa 2016-06-23 14:35
dokument Obwieszczenie/ ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium Gminy Stara Dąbrowa i prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów położonych w obrębach: Tolcz i Łęczyca 2016-06-21 11:55
dokument Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego 2016-05-25 09:09
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2016 r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica 2016-05-24 14:27
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2016-04-28 08:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ? przebudowa drogi gminnej w m. Kicko działki nr 75, 307 i 16 obręb Kicko 2016-03-30 09:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ? przebudowa drogi w miejscowości Parlino ? działki 119, 97 i 216 2016-03-16 15:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 08 marca 2016 r.- podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Nowa Dąbrowa I na działce o nr geod. 48/2, obręb Nowa Dąbrowa, Gmina Stara Dąbrowa 2016-03-09 08:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ? przebudowa drogi w miejscowości Załęcze ? działki nr 306/7, 100/2 i 152 obręb Łęczyca 2016-03-04 14:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 marca 2016 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ? przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko ? działki nr geod. 75, 307 i 16 obręb Kicko 2016-03-03 10:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 01 marca 2016r. dotyczące wydania postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Park wiatrowy TOLCZ? planowany do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych: 42, 61, 72, 26, 32, 97/1, 24, 25, 17, 45, 77, 23, 66, 63, 74, 69, 80, 22, 83, 82, 16, 21, 46, 67, 78, 3/2, 6, 15, 20, 97/3, 97/2,40, 4, obręb ewidencyjny Tolcz, oraz na działkach o numerach geodezyjnych: 57, 18, 21/1, 24, 58, 53 obręb ewidencyjny Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę, Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa, pisemnego uzupełnienia przedłożonego ?Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji ?Parku wiatrowego Tolcz? w Gminie Stara Dąbrowa woj. zachodniopomorskie ?, opracowanego przez firmę Ekoedukolog Usługi Konsultingowe Wojciech Mrugowski, z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Bł. Ks. Jolanty 28/3, o zakres i w terminie wskazanym w wezwaniu znak: BŚG.6220.6.2015.KA Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 29.02.2016 r. 2016-03-03 10:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 23 lutego 2016 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ? przebudowa drogi w Parlinie ? dz. 119, 97 i 216 obr. Parlino 2016-02-24 16:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 15 lutego 2016 r.- podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko, Gmina Stara Dąbrowa? na działkach o nr geod: 75, 119, 16, 307 obręb ewidencyjny Kicko, Gmina Stara Dąbrowa 2016-02-15 14:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 15 lutego 2016 r.- zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko, Gmina Stara Dąbrowa? na działkach o nr geod: 75, 119, 16, 307 obręb ewidencyjny Kicko, Gmina Stara Dąbrowa. 2016-02-15 14:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 12.02.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ? przebudowa drogi gminnej w m. Kicko ? dz. nr 75, 307, 16 i 108 obręb Kicko 2016-02-14 00:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 05 lutego 2016 r. w sprawie rozszerzenia zakresu inwestycji celu publicznego przebudowa drogi w Parlinie dz. 119, 97 i 216 2016-02-08 09:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 05 lutego 2016 r. w sprawie zebrania materiałów i dowodów przed wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowa drogi w Załęczu dz. 306/7, 100/2 i 152 2016-02-08 09:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 22stycznia 2016 r.- zawiadomienie stron postępowania o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko, Gmina Stara Dąbrowa? na działkach o nr geod: 75, 119, 16, 307 obręb ewidencyjny Kicko, Gmina Stara Dąbrowa 2016-01-22 11:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 22 stycznia 2016 r.- zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko, Gmina Stara Dąbrowa? na działkach o nr geod: 75, 119, 16, 307 obręb ewidencyjny Kicko, Gmina Stara Dąbrowa 2016-01-22 11:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 21 stycznia 2016 r., w sprawie udziału społeczeństwa w konsultacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Park wiatrowy TOLCZ? planowany do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych: 42, 61, 72, 26, 32, 97/1, 24, 25, 17, 45, 77, 23, 66, 63, 74, 69, 80, 22, 83, 82, 16, 21, 46, 67, 78, 3/2, 6, 15, 20, 97/3, 97/2,40, 4, obręb ewidencyjny Tolcz, oraz na działkach o numerach geodezyjnych: 57, 18, 21/1, 24, 58, 53, obręb ewidencyjny Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa 2016-01-22 10:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 stycznia 2016 r. w dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu Wójta Gminy Stara Dąbrowa do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Park wiatrowy TOLCZ? planowany do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych: 42, 61, 72, 26, 32, 97/1, 24, 25, 17, 45, 77, 23, 66, 63, 74, 69, 80, 22, 83, 82, 16, 21, 46, 67, 78, 3/2, 6, 15, 20, 97/3, 97/2,40, 4, obręb ewidencyjny Tolcz, oraz na działkach o numerach geodezyjnych: 57, 18, 21/1, 24, 58, 53 obręb ewidencyjny Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa, oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie , o wydanie opinii dotyczącej realizacji w/w przedsięwzięcia 2016-01-22 10:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 20 stycznia 2016 r. w dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Park wiatrowy TOLCZ? planowany do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych: 42, 61, 72, 26, 32, 97/1, 24, 25, 17, 45, 77, 23, 66, 63, 74, 69, 80, 22, 83, 82, 16, 21, 46, 67, 78, 3/2, 6, 15, 20, 97/3, 97/2,40, 4, obręb ewidencyjny Tolcz, oraz na działkach o numerach geodezyjnych: 57, 18, 21/1, 24, 58, 53 obręb ewidencyjny Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa. 2016-01-22 10:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 15 stycznia 2016 r. dotyczące wydania postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Budowa parku wiatrowego Stara Dąbrowa etap I- w obrębach Tolcz i Łęczyca? zlokalizowanego na działkach o nr geod.: 32, 92/5, 94/5, 97/1, 309/9, obręb Tolcz i działce o nr geod. 24, obręb Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę, ponownie sporządzonego raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko, spełniającego wymagania podyktowane przepisami prawa oraz postanowieniem Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 18.11.2015 r., w związku z uwagami zawartymi w piśmie znak: PSSE-38/16 NNZ-462-2/1/16 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, z dnia 07 stycznia 2016 r, oraz piśmie znak: WONS-OŚ.4242.65.2015.KS, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, z dnia 12 stycznia 2016 r. 2016-01-18 11:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dn 08.01.2016 r.w sprawie zebrania materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycjii celu publicznego 2016-01-08 14:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 05 stycznia 2016 r.- zawiadomienie stron postępowania o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, o wydanie opinii w sprawie wydania postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko, Gmina Stara Dąbrowa? na działkach o nr geod: 75, 119, 16, 307 obręb ewidencyjny Kicko, Gmina Stara Dąbrowa. 2016-01-07 00:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 04 stycznia 2016 r.- zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania admiracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko, Gmina Stara Dąbrowa? na działkach o nr geod: 75, 119, 16, 307 obręb ewidencyjny Kicko, Gmina Stara Dąbrowa. 2016-01-07 00:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31.12.2015 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ? rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku urzędu gminy ? działka 149 obr. Stara Dąbrowa 2015-12-31 13:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30.12.2015 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ? budowa linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych ? działka 136 i 48 obr. Kicko 2015-12-31 13:00
dokument Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2015-12-31 08:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ? przebudowa drogi w m. Załęcze dz. 306/7 i 152 obr. Łęczyca 2015-12-30 13:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ? przebudowa drogi w m. Parlino dz. 119 obr. Parlino 2015-12-30 13:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2015 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ? budowa linii kablowej SN 30kV na odcinku Kicko-Nowa Dąbrowa-Stara Dąbrowa-Nastazin-Maszewo. 2015-12-18 08:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ? rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Parlinie o szatnię ? dz. nr 99/14 i 98/3 obręb Parlino 2015-12-18 08:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ? rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku urzędu gminy ? dz. nr 149 obręb Stara Dąbrowa 2015-12-18 08:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 07 grudnia 2015 r., w sprawie udziału społeczeństwa w konsultacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Budowa parku wiatrowego Stara Dąbrowa etap I- w obrębach Tolcz i Łęczyca? zlokalizowanego na działkach o nr geod.: 32, 92/5, 94/5, 97/1, 309/9, obręb Tolcz i działce o nr geod. 24, obręb Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa. 2015-12-09 09:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 08 grudnia 2015 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 136 i 48 obręb Kicko 2015-12-09 08:20
dokument 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 04 grudnia 2015 r. w dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu Wójta Gminy Stara Dąbrowa do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Budowa parku wiatrowego Stara Dąbrowa etap I- w obrębach Tolcz i Łęczyca? zlokalizowanego na działkach o nr geod.: 32, 92/5, 94/5, 97/1, 309/9, obręb Tolcz i działce o nr geod. 24, obręb Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa, oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim, o wydanie opinii dotyczącej realizacji w/w przedsięwzięcia. 2015-12-08 08:59
dokument 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 04 grudnia 2015 r. w dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Budowa parku wiatrowego Stara Dąbrowa etap I- w obrębach Tolcz i Łęczyca? zlokalizowanego na działkach o nr geod.: 32, 92/5, 94/5, 97/1, 309/9, obręb Tolcz i działce o nr geod. 24, obręb Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa. 2015-12-08 08:58
dokument 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 18 listopada 2015 r. dotyczące wydania postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Budowa parku wiatrowego Stara Dąbrowa etap I- w obrębach Tolcz i Łęczyca? zlokalizowanego na działkach o nr geod.: 32, 92/5, 94/5, 97/1, 309/9, obręb Tolcz i działce o nr geod. 24, obręb Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę, raportu o odziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. 2015-11-19 09:26
dokument 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Budowa parku wiatrowego Stara Dąbrowa etap I- w obrębach Tolcz i Łęczyca? zlokalizowanego na działkach o nr geod.: 32, 92/5, 94/5, 97/1, 309/9, obręb Tolcz i działce o nr geod. 24, obręb Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa. 2015-11-19 09:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 30kV na odcinku Kicko- Nowa Dąbrowa- Stara Dąbrowa-Nastazin-Maszewo 2015-11-17 13:15
dokument 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 04 listopada 2015 r. dotyczące wydania postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Park wiatrowy TOLCZ? planowany do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych: 42, 61, 72, 26, 32, 97/1, 24, 25, 17, 45, 77, 23, 66, 63, 74, 69, 80, 22, 83, 82, 16, 21, 46, 67, 78, 3/2, 6, 15, 20, 97/3, 97/2,40, 4, obręb ewidencyjny Tolcz, oraz na działkach o numerach geodezyjnych: 57, 18, 21/1, 24, 58, 60, 53 obręb ewidencyjny Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę, raportu o odziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. 2015-11-17 11:49
dokument 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 04 listopada 2015 r. w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Park wiatrowy TOLCZ? planowany do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych: 42, 61, 72, 26, 32, 97/1, 24, 25, 17, 45, 77, 23, 66, 63, 74, 69, 80, 22, 83, 82, 16, 21, 46, 67, 78, 3/2, 6, 15, 20, 97/3, 97/2,40, 4, obręb ewidencyjny Tolcz, oraz na działkach o numerach geodezyjnych: 57, 18, 21/1, 24, 58, 60, 53 obręb ewidencyjny Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa 2015-11-17 11:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ? budowa linii kablowej NN 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek 136 i 48 obręb Kicko 2015-11-04 00:03
dokument . Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 16 października 2015- zawiadomienie stron postępowania o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim, o wydanie opinii w sprawie wydania postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Park wiatrowy TOLCZ? planowany do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych: 42, 61, 72, 26, 32, 97/1, 24, 25, 17, 45, 77, 23, 66, 63, 74, 69, 80, 22, 83, 82, 16, 21, 46, 67, 78, 3/2, 6, 15, 20, 97/3, 97/2,40, 4, obręb ewidencyjny Tolcz, oraz na działkach o numerach geodezyjnych: 57, 18, 21/1, 24, 58, 60, 53 obręb ewidencyjny Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa. 2015-10-18 22:01
dokument 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 16 października 2015 r.- zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Park wiatrowy TOLCZ? planowany do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych: 42, 61, 72, 26, 32, 97/1, 24, 25, 17, 45, 77, 23, 66, 63, 74, 69, 80, 22, 83, 82, 16, 21, 46, 67, 78, 3/2, 6, 15, 20, 97/3, 97/2,40, 4, obręb ewidencyjny Tolcz, oraz na działkach o numerach geodezyjnych: 57, 18, 21/1, 24, 58, 60, 53 obręb ewidencyjny Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa. 2015-10-18 21:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 30kV na odcinku Kicko- Nowa Dąbrowa- Stara Dąbrowa-Nastazin-Maszewo 2015-10-15 14:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 07 października 2015- zawiadomienie stron postępowania o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim, o wydanie opinii w sprawie wydania postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Budowa parku wiatrowego etap I- w obrębach Tolcz i Łęczyca". zlokalizowanego na działkach o nr geod.: 32, 92/5, 94/5, 97/1, 309/9, obręb Tolcz i działce o nr geod. 24, obręb Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa. 2015-10-07 23:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 07 października 2015 r.- zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania admiracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Budowa parku wiatrowego etap I- w obrębach Tolcz i Łęczyca", zlokalizowanego na działkach o nr geod.: 32, 92/5, 94/5, 97/1, 309/9, obręb Tolcz i działce o nr geod. 24, obręb Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa. 2015-10-07 23:03
dokument Zarządzenie nr 90/2015 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chlebówku 2015-09-25 12:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ¨C budowa linii kablowej 30kV na terenie Gminy Stara Dąbrowa i Gminy Maszewo 2015-09-24 09:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn 31.07.2015 w sprawie budowy linii kablowej 2015-08-24 09:42
dokument Ogłoszenie o negocjacjach na sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Transit 2015-08-04 08:08
dokument Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2015-07-23 08:59
dokument Zarządzenie nr 58/2015 w sprawie przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlebówku 2015-07-09 09:13
dokument Oferta Realizacji Zadania Publicznego 2015-05-20 13:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 maja 2015 r. o sporządzeniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 30kV Kicko-Nowa Dąbrowa-Stara Dąbrowa-Nastazin-Maszewo 2015-05-19 08:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 maja 2015 r. o wydaniu decyzji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej od m. Storkówko do m. Kicko 2015-05-19 08:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 08 maja 2015 r. ? informacja dla stron postępowania w sprawie uznania za wycofane żądanie wszczęcia postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. ?Park wiatrowy Tolcz?, planowany do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych: 23, 66, 63, 74, 69, 80, 22, 83, 82, 16, 21, 46, 67, 78, 3/2, 6, 15, 20, 97/3, 97/2, 40, 4, obręb ewidencyjny Tolcz oraz na działkach o numerach geodezyjnych: 57, 18, 21/1, 24, 58, 60, 53 obręb ewidencyjny Łęczyca, w gminie Stara Dąbrowa 2015-05-14 08:04
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2015-05-06 11:59
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2015-05-06 11:59
dokument Wójt Gminy Stara Dąbrowa ogłasza konkurs na zastępstwo Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie 2015-04-28 11:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego i sporządzeniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 30kV na odcinku Kicko-Nowa Dąbrowa-Stara Dąbrowa-Nastazin-Maszewo 2015-04-21 14:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Budowa, w ramach RIPOK, kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr geod. 161/1, 162, 163, 165, obręb ewidencyjny Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa 2015-04-21 13:04
dokument Konkurs na zastepstwo Dyrektora GCK w Starej Dąbrowie 2015-03-23 14:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa, nadbudowa części budynku szkoły publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - działka nr 98/3 obr. Parlino 2015-03-18 14:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Budowa, w ramach RIPOK, kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr geod. 161/1, 162, 163, 165, obręb ewidencyjny Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa?, wymagającego udziału społeczeństwa. 2015-03-11 14:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27.02.2015 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego i sporządzeniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa, nadbudowa części budynku szkoły publicznej - działka nr 98/3 obręb Parlino 2015-02-27 14:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 19 grudnia.2014 r. w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Budowa, w ramach RIPOK, kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr geod. 161/1, 162, 163, 165, obręb ewidencyjny Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa?, wymagającego udziału społeczeństwa 2014-12-19 08:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16.10.2014 r. w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa, w ramach RIPOK, kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr geod. 161/1, 162, 163, 165, obręb ewidencyjny Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa, wymagającego udziału społeczeństwa. 2014-10-20 09:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa o przystapieniu do sporzadzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego 2014-08-13 09:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24.07.2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej w Kicku - dz. 136dr 2014-07-25 14:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 08 lipca 2014 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowaoświetlenia drogowego w miejscowości Moskorze dz. nr 205, 215, 219, 218/3,218/1 obręb Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa 2014-07-09 15:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn. 30.06.2014 r. o wszczęciu postępowania i sporządzeniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kicko, dz. 136dr obręb Kicko 2014-07-01 14:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17.06.2014 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych - dz. 216 obręb Parlino 2014-06-18 13:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn. 10.06.2014 r. o sporządzeniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Moskorze obręb Łęczyca 2014-06-11 12:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia. 2014-05-30 14:24
dokument Informacja Wójta Gminy w zakresie podatków-ulgi i odroczenia 2014-06-18 13:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 26.05.2014 o sporządzeniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych w Parlinie dz. 216 2014-05-26 11:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 26.05.2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Moskorze 2014-05-26 11:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o zmianie decyzji ostatecznej. 2014-05-15 15:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 08 maja 2014 r. o wsczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4kV w Parlinie - dz. 216 2014-05-09 09:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10.04.2014 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa świetlicy wiejskiej w Kicku - dz. nr 49/1 2014-04-11 09:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09 kwietnia 2014 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa, nadbudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbrowie - dz. 133/1 2014-04-09 07:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09.04.2014 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja kontenera przeznaczonego na zaplecze sportowe w Chlebowie - dz. nr 22/3 2014-04-09 07:22
dokument Informacja o wynikach naboru 2014-04-07 09:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 01.04.2014 o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa, nadbudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbrowie 2014-04-03 21:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 01.04.2014 o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa świetlicy wiejskiej w Kicku 2014-04-03 21:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24.03.2014r o sporządzeniu 2014-03-26 14:44
dokument Projekt -Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Stargardu Szczecińskiego oraz gmin, z którymi zawarte zostały porozumienia międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego? ? Konsultacja społeczna. 2014-03-26 10:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24.03.2014 o sporządzeniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa, nadbudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbrowie 2014-03-25 21:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24.03.2014 o sporządzeniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja kontenera przeznaczonego na zaplecze sportowe w Chlebowie oraz przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 2014-03-25 21:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 05 marca 2014 r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Dąbrowa, dz. 2014-03-07 10:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 lutego 2014 r. o wydaniu decyzji nr BŚG.6733-1/2014 lokalizacji inwestycji celu publicznego - modernizacja Cmentarza Komunalnego w Chlebówku, dz. 267 2014-02-28 22:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn. 18 lutego 2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - likalizacja kontenera socjalnego (szatni) wraz z niezbędną infrastrukturą w Chlebowie dz. 22/3 2014-02-19 21:34
dokument Urząd Gminy ogłasza konkurs na trenera środowiskowego w ramach projektu 2014-02-12 21:20
dokument Zarządzenie nr 9/2014 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2014-02-06 14:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 05.02.2014 r. o sporządzeniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - modernizacja Cmentarza Komunalnego w Chlebówku, dz. 267 2014-02-05 14:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21.01.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa świetlicy wiejskiej w Kicku - dz. 49/1 obr. Kicko 2014-01-22 08:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21.01.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa, nadbudowa, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbrowie - dz. 133/1 obr. Nowa Dąbrowa 2014-01-22 08:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21.01.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - modernizacja Cmentarza Komunalnego w Chlebówku - dz. 267 obr. Chlebówko 2014-01-22 08:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn. 30.12.2013 r. o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa mostu drogowego nad rzeką Sokolą w ciągu drogi powiatowej 4152Z - dz. 135, 139 i 69 obręb Białuń 2014-01-03 21:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn. 30.12.2013 r. o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej dz. 117 i 101/14, obręb Stara Dąbrowa 2014-01-03 21:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn. 30.12.2013 r. o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4kV i złączy pomiarowo-kablowych - Parlino dz. 253/59, 253/60 i 216 2014-01-03 21:13
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 05 grudnia 2013 r. 2013-12-10 15:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej fi 110 na działkach nr 117 i 109/19 obręb Stara Dąbrowa 2013-12-10 15:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa mostu drogowego nad rzeką Sokolą w ciągu drogi powiatowej nr 4152Z obręb Białuń 2013-12-10 15:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn. 18.11.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4kV i złączy pomiarowo-kablowych w Parlinie 2013-11-19 08:39
dokument "Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn. 15.11.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa mostu drogowego nad rzeką Sokolą w ciągu drogi powiatowej nr 4152Z w Białuniu 2013-11-19 08:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15 listopada 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa mostu drogowego nad rzeką Sokolą w ciągu drogi powiatowej nr 4152Z na terenie działek 135, 139, 69 obręb Białuń 2013-11-15 12:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 14.11.2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przełożenie sieci wodociągowej na działkach 117 i 104/17 obręb Stara Dąbrowa 2013-11-14 10:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 października 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości, informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 2013-10-18 11:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn. 17.01.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4kV i złączy pomiarowo-kablowych w Parlinie 2013-10-18 11:01
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn.25.07.2013 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 2013-07-25 23:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15.07.2013 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przepławki dla ryb na rzece Krąiel - dz. nr 296/1 obręb Chlebówko 2013-07-15 14:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 12.07.2013 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowa instalacji mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów w Łęczycy 2013-07-15 13:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 24.06.2013 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Stara Dąbrowa 2013-06-24 16:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 24.06.2013 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa instalacji mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów - Łęczyca dz. 161/2 2013-06-24 16:04
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn.18 czerwca 2013 r. 2013-06-21 08:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18.06.2013 o sporządzeniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego: budowa przepławki dla ryb na rzecze Krąpiel w Chlebówku i przesłaniu do uzgodnienia 2013-06-18 23:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18.06.2013 o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego:budowa linii kablowej SN 15kV w Białuniu 2013-06-18 23:28
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12.06.2013r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica-Lisowo" 2013-06-18 12:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 06.06.2013 o sporządzeniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-06-10 08:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 06.06.2013 o sporządzeniu 2013-06-10 08:48
dokument Obwieszczenie o sporządzeniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-06-06 09:53
dokument Wykaz producentów rolnych, którzy otrzymali pomoc publiczną w 2012 r. 2013-05-31 08:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości, informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2013-05-30 21:36
dokument Informacja Wójta Gminy o umorzeniach ,odroczeniach 2013-05-29 14:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości, informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2013-05-23 18:06
dokument Obwieszczenie z dn. 10.05.2013 o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego - budowa linii SN, stacji transformatorowej i linii NN w Białuniu 2013-05-13 11:25
dokument obwieszczenie z dn. 10.05.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego - budowa przepławki dla ryb na rzece Krąpiel 2013-05-13 11:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 07.05.2013 2013-05-07 14:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dn.25.04.2013r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2013-04-25 09:56
dokument Wybory uzupełniajace 2013-04-22 11:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2013-04-19 12:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2013-04-16 18:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z Dnia 12.04.2013 r 2013-04-15 16:09
dokument Z wyboru ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2013 rok. 2013-04-15 16:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 marca 2013 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 2013-03-25 11:43
dokument ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 2013-03-13 08:30
dokument Informacja Wójta Gminy z dnia 11 marca 2013 r w związku z obowiązkiem ewidencjonowania bezodpływowych zbiorników 2013-03-12 14:18
dokument Obwieszczenie z dnia 7.03.2013 w sprawie wydania decyzji 2013-03-12 14:02
dokument Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie poszukuje firm i specjalistów do przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń z zakresu aktywnej integracji. 2013-03-04 13:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2013 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji, o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. 2013-02-28 08:53
dokument URZĄD GMINY STARA DĄBROWA OGŁASZA KONKURS NA TRENERA ŚRODOWISKOWEGO W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROJEKTU MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI ?ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012 2013-02-04 15:33
dokument Obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego 2013-02-01 14:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanym postanowieniu dotyczącym wyjaśnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. 2012-12-31 12:49
dokument Obwieszczenie Wojta Gminy Stara Dabrowa z dnia 28.11.2012 r. 2012-11-30 14:04
dokument Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2012-11-15 15:41
dokument Oferta realizacji zadania publicznego 2012-11-14 13:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie decyzji zmieniającej decyzję ostateczną o środowiskowych uwarunkowaniach wymagającej udziału społeczeństwa. 2012-11-14 12:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o zmianie decyzji ostatecznej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 2012-10-31 15:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wydania postanowienia, stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, w związku ze zmianą decyzji ostatecznej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 2012-10-31 15:29
dokument Informacja Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 września 2012 roku o wyniku konsultacji społecznej dotyczącej projektu uchwały Rady Gminy w Starej Dąbrowie w sprawie 2012-09-28 09:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 września 2012 r.- podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-09-17 20:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 września 2012 r.- podanie do publicznej wiadomości informacji o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną 2012-09-17 20:02
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Stara Dąbrowa 2012-09-05 20:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa informujące iż został przygotowany projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 2012-08-28 13:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2012-08-29 10:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2012-08-28 13:23
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Stara Dąbrowa w rejonie miejscowości: Tolcz i Łęczyca oraz Stara Dąbrowa 2012-07-31 13:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stara Dąbrowa, cześć obrębów ewidencyjnych Tolcz, Łęczyca i Stara Dąbrowa 2012-07-30 22:03
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stara Dąbrowa, cześć obrębów ewidencyjnych Tolcz, Łęczyca i Stara Dąbrowa 2012-07-29 22:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 5 lipca 2012 r. o wydanie opinii w sprawie wydania postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. . 2012-07-05 15:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji zmieniającą decyzję ostateczna o środowiskowych uwarunkowaniach, 2012-07-05 15:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 4 lipca 2012 r. - podania do publicznej wiadomości, informacji w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2012-07-04 14:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 lipca 2012 r 2012-07-04 08:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2012-06-18 12:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-06-18 12:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 czerwca 2012 r. - podania do publicznej wiadomości, informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2012-06-14 14:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25.05.2012 r. 2012-05-30 12:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 maja 2012 r. - podania do publicznej wiadomości, informacji o wydanej decyzji. 2012-05-25 12:41
dokument Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2012-05-08 12:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2012 r. - podania do publicznej wiadomości, informacji o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania. 2012-04-30 15:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn. 23.04.2012 r 2012-04-24 10:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn.11.04.2012 r. w sprawie zawieszenia postępowania 2012-04-16 19:26
dokument Obwieszczenie Wojta Gminy Stara Dąbrowa z dn. 11.04.2012 r w sprawie raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2012-04-16 19:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 11.04.2012 2012-04-13 10:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 08 lutego 2012 r. 2012-02-08 14:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 lutego 2012 r. 2012-02-08 14:35
dokument Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2012-02-08 11:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dn 19.12.2011 roku 2011-12-23 08:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 21.10.2011 r. 2011-10-23 23:21
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa 2011-09-21 00:43
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa wraz prognozą oddziaływania na środowisko 2011-09-21 00:44
dokument Obwieszczenie Wójta z dn. 16.09.2011 r. 2011-09-16 12:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dn 6.09.2011 w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów 2011-09-08 08:34
dokument Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu 2011-09-06 09:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 2.09.2011 r..pdf 2011-09-05 23:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 12.08.2011 r..pdf 2011-08-15 17:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lipca 2011 r. 2011-07-25 11:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 lipca 2011 r. 2011-07-15 12:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 21.06.2011 r. 2011-06-21 12:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn. 03.06.2011 r. 2011-06-03 08:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 30.05.2011 r. 2011-06-01 09:56
dokument Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej 2011-05-18 09:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn. 11 maja 2011 r. 2011-05-12 14:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn. 10. maja 2011 r. 2011-05-12 14:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2011-04-14 13:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 kwietnia 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 2011-04-14 13:22
dokument II. Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach, którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2011-04-11 15:05
dokument I. Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie podjęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej 2011-04-11 15:04
dokument wykaz osób prawnych i osób fizycznych ,którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg 2011-03-23 17:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dn.28 luty 2011 w sprawie przystapienia do sporządzenia studium uwarunkowań 2011-03-02 11:53
dokument Zwrot podatku akcyzowego w 2011 r 2011-02-07 10:41
dokument Informacja Wojta Gminy Stara Dabrowa z dn. 15.12.2010 r..pdf 2010-12-16 12:16
dokument OGŁOSZENIE Wójt Gminy w Starej Dąbrowie II przetarg ustny nieograniczony Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kicko 2010-12-06 10:30
dokument OGŁOSZENIE Wójt Gminy w Starej Dąbrowie II przetarg ustny nieograniczony Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kicko 2010-12-06 10:28
dokument Wójt Gminy w Starej Dąbrowie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kicko 2010-12-06 10:26
dokument Wójt Gminy Stara Dąbrowa Ogłasza Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej 2010-11-26 22:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 22.11.2010 r. 2010-11-23 15:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 16.11.2010 r..pdf 2010-11-17 15:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 8.11.2010 r. 2010-11-16 00:01
dokument Obwieszczenie Wojta Gminy Stara Dabrowa z dn. 27.10.2010 r. 2010-10-27 17:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 12.10.2010 r 2010-10-14 08:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11.10.2010 r. 2010-10-14 08:54
dokument W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy 2010-10-13 09:10
dokument W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy 2010-10-13 09:08
dokument W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy 2010-10-13 09:07
dokument W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu 2010-10-13 09:03
dokument Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 2010-09-28 13:03
dokument Informacja Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn. 09.07.2010 r 2010-07-12 12:11
dokument Informacja Wojta Gminy Stara Dabrowa z dnia 25.06.2010 r.. 2010-06-25 22:26
dokument Informacja Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn. 15.06.2010 r 2010-06-16 16:02
dokument W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2010-06-14 22:52
dokument Informacja Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn. 27.05.2010 r. 2010-05-28 14:47
dokument Informacja Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26.05.2010 2010-05-28 09:57
dokument Obwieszczenie Wojta Gminy Stara Dabrowa z dnia 24.05.2010 r. 2010-05-24 11:07
dokument Informacja Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 7.05.2010 2010-05-09 14:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 04.05.2010 r 2010-05-06 00:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 12 kwietnia 2010 r. 2010-04-13 19:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn 31.03.2010 2010-03-31 12:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn. 15.03.2010 2010-03-16 08:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn.24.02.20101 r. 2010-02-28 19:21
dokument Ogłoszenie Wójt Gminy w Starej Dąbrowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 2010-02-18 22:53
dokument Wójt Gminy Stara Dąbrowa ogłasza Konkurs 2010-02-12 13:20
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa, część obrębów geodezyjnych Tolcz i Łęczyca 2010-02-04 22:16
dokument Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2010-01-28 21:27
dokument Obwieszczenie Wojta Gminy z dnia 28.01.2010 r 2010-01-28 21:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 26.01.2010r 2010-01-27 22:26
dokument Uchwała nr 384/209 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania 2010-01-28 08:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 18.01.2010 roku 2010-01-21 22:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 stycznia 2010 r. 2010-01-13 18:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy 2009-12-30 22:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa 2009-12-09 15:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa 2009-11-27 12:12
dokument Informacja Wójta Gminy Stara Dąbrowa 2009-11-23 22:06
dokument Obwieszczenie 2009-10-29 09:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa 2009-10-10 22:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy 2009-09-22 12:06
dokument OBWIESZCZENIE-umorzenie postepowania 2009-09-07 07:39
dokument Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. - "Wyprawka szkolna" 2009-06-08 16:09
dokument Informacja na temat budowy elektrowni wiatrowych 2009-06-04 08:05
dokument Wójt Gminy Stara Dąbrowa ogłasza konkurs na trenera środowiskowego "ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012" w zakresie wsparcia programu inwestycyjnego 2009-06-08 16:13
dokument Dnia 18 marca 2009 r. o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie w pok. nr 1 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej 2009-03-31 00:18
dokument Informacja Wójta Gminy 2009-03-10 20:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa 2009-02-25 21:51
dokument Wójt Gminy Stara Dąbrowa otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Stara Dąbrowa 2009-02-17 20:36
dokument Zwrot podatku akcyzowego 2009-02-03 19:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dabrowa o przystąpieniu do zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy 2008-12-31 13:37
dokument Projekt dla samotnych matek 2008-11-19 08:59
dokument Ogłoszenie - wyprawka szkolna 2008 2008-10-23 23:54
dokument Obwieszczenie 2008-10-23 09:49
dokument Ankietowanie osób niepełnosprawnych 2008-09-15 20:22
dokument Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie realizuje projekt systemowy "Integracja społeczna w powiecie Stargardzkim" 2008-09-09 15:07
dokument Europejska Grupa Doradcza zaprasza pracujące osoby pow. 45 roku życia z wykształceniem średnim z woj. zachodniopomorskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu zarządzania środowiskowego. 2008-09-08 10:09
dokument Uprzejmie informujemy, ze poszukujemy kandydatów do prowadzenia Agencji PKO BP SA. 2008-09-08 10:07
dokument UCZEŃ NA WSI- program pomocy w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne 2008-09-09 14:43
dokument Informacja na temat posiedzenia komisji w związku z ogłoszonym konkursem 2008-08-07 01:19
dokument Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2008/2009 2008-08-05 08:44
dokument Informacja o Regionalnym Konkursie Grantowym 2008-08-05 08:32
dokument Wójt Gminy w Starej Dąbrowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony Na sprzedaż nieruchomości rolnej nie zabudowanej położonej w obrębie Chlebówko stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa . 2008-07-25 13:34
dokument Wójt Gminy w Starej Dąbrowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony Na odpłatne oddanie w dzierżawę lokalu użytkowego położonego w miejscowości Stara Dąbrowa stanowiącego własność Gminy Stara Dąbrowa . 2008-07-25 13:32
dokument Odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej 2008-03-05 16:11
dokument „Integrowana produkcja ziemniaka” 2008-02-26 08:33
dokument Wójt Gminy Stara Dąbrowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 2008-02-13 13:06
dokument Informacja o rozstrzygnięciu konkursu 2008-02-13 10:26
dokument otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2008-01-10 16:09