herb BIP - Urząd Gminy w Starej Dąbrowej

www.staradabrowa.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Pokój nr 18 Wójt Gminy 2013-04-19 09:34
Pokój nr 17 Sekretarz Gminy 2013-04-19 09:34
Pokój nr 16 stanowisko pracy ds. kadr i oświaty 2013-04-19 09:45
Pokój nr 15 stanowisko pracy ds. Organizacyjnych i Promocji 2013-04-19 09:49
Pokój nr 14 stanowisko pracy ds księgowości budżetowej 2013-04-19 09:48
Pokój nr 13 stanowisko ds. księgowości oświatowej 2013-04-19 09:51
Pokój nr 13 stanowisko pracy ds. obsługi administracyjno- finansowej szkół 2013-04-19 09:51
Pokój nr 12 Skarbnik 2013-04-19 09:34
Pokój nr 11 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie 2013-04-19 09:39
Pokój nr 10 stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej ,Zarządzania Kryzysowego, Ochrony ppoż. i BHP 2013-04-19 09:41
Pokój nr 9 stanowisko pracy księgowości i obsługi kasowej 2013-04-19 09:49
Pokój nr 8 Prawnik 2013-04-19 09:41
Pokój nr 8 Przewodniczący RG 2013-04-19 09:43
Pokój nr 7 Kierownik Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 2013-04-19 09:35
Pokój nr 6 stanowisko pracy ds. nieruchomości i zagospodarowania przestrzennego 2013-04-19 09:50
Pokój nr 5 stanowisko pracy ds. budownictwa i zamówień publicznych 2013-04-19 09:51
Pokój nr 5 stanowisko pracy ds. Gospodarki Komunalnej I Infrastruktury technicznej 2013-04-19 09:52
Pokój nr 4 stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 2013-04-19 09:52
Pokój nr 3 1. stanowisko pracy ds. wymiaru podatku i opłat 2. ds. księgowości podatkowej i opłat 2013-04-19 09:54
Pokój nr 2 stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i Działalności Gospodarczej 2013-04-19 09:53