herb BIP - Urząd Gminy w Starej Dąbrowie

www.staradabrowa.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków na zadania z zakresu rozwoju sportu z dnia 19 lutego 2019 roku wraz z propozycja podziału środków finansowych pomiędzy kluby sporotwe, stowarzyszenia oraz inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, funkcjonujące na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2019-03-04 10:18
Uchwała Nr II/22/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Stara Dąbrowa. 2019-02-21 10:30
Uchwała Nr II/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2019" 2019-02-21 10:28
Otwarty konkurs ofert na rok 2007 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2007-08-16 15:20
UCHWAŁA NR IV/25/2006 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2007 rok 2007-08-16 15:19
UCHWAŁA NR IV/25/2006 w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami na 2007r 2007-08-16 15:11
Otwarty konkurs ofert 2007-08-16 15:10
Zarządzenie Nr 2/2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006r. zadań publicznych na terenie gminy Stara Dąbrowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2007-08-16 15:10
Zarzadzenie Nr 7/2006 w sprawie przyznania dotacji Gminnemu Klubowi Sportowemu \"Dąbrovia\" w Starej Dąbrowie na realizację zadań publicznych gminy Stara Dąbrowa w zakresie upowszechniania kultury fiz 2007-08-16 15:09
Zarządzenie Nr 7/2005 w sprawie przyznania dotacji Gminnemu Klubowi Sportowemu \"Dąbrovia\" w Starej Dąbrowie na realizację zadań publicznych gminy Stara Dąbrowa w zakresie upowszechniania kultury fiz 2007-08-16 15:08
Zarządzenie Nr 2/2005 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofet na realizację w 2005r. zadań publicznych na terenie gminy Stara Dąbrowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2007-08-16 15:08
UCHWAŁA NR XXIV/162/05 w sprawie uchwalenia \"Programu współpracy gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionym, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007-08-16 15:08
UCHWAŁA NR XXXII/211/05 w sprawie uchwalenia \"Programu współpracy gminy Stara Dabrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi, prowadzacymi działalnośc pozytku publicznego n 2007-08-16 15:07