herb BIP - Urząd Gminy w Starej Dąbrowej

www.staradabrowa.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Otwarty konkurs ofert na rok 2007 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2007-08-16 15:20
UCHWAŁA NR IV/25/2006 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2007 rok 2007-08-16 15:19
UCHWAŁA NR IV/25/2006 w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami na 2007r 2007-08-16 15:11
Otwarty konkurs ofert 2007-08-16 15:10
Zarządzenie Nr 2/2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006r. zadań publicznych na terenie gminy Stara Dąbrowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2007-08-16 15:10
Zarzadzenie Nr 7/2006 w sprawie przyznania dotacji Gminnemu Klubowi Sportowemu \"Dąbrovia\" w Starej Dąbrowie na realizację zadań publicznych gminy Stara Dąbrowa w zakresie upowszechniania kultury fiz 2007-08-16 15:09
Zarządzenie Nr 7/2005 w sprawie przyznania dotacji Gminnemu Klubowi Sportowemu \"Dąbrovia\" w Starej Dąbrowie na realizację zadań publicznych gminy Stara Dąbrowa w zakresie upowszechniania kultury fiz 2007-08-16 15:08
Zarządzenie Nr 2/2005 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofet na realizację w 2005r. zadań publicznych na terenie gminy Stara Dąbrowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2007-08-16 15:08
UCHWAŁA NR XXIV/162/05 w sprawie uchwalenia \"Programu współpracy gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionym, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007-08-16 15:08
UCHWAŁA NR XXXII/211/05 w sprawie uchwalenia \"Programu współpracy gminy Stara Dabrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi, prowadzacymi działalnośc pozytku publicznego n 2007-08-16 15:07