Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr 204/09 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r

U  C  H  W  A  Ł  A      Nr   XXIX / 204  / 09

RADY   GMINY    w   STAREJ  DĄBROWIE

z  dnia  5 listopada 2009r.

 

w  sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

 

       Na podstawie art.10 i art.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych   ( tekst jednolity  Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,  poz. 1828,  Nr 251, poz. 1847   ; z 2008r. Nr 93, poz. 585; Nr 116, poz. 730 ; z 2009r. Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz. 1463  )  -                                               Rada  Gminy     u c h w a l a   co następuje:

 

                                                          

       § 1. Ustala się wysokość stawek podatku od  środków transportowych na rok 2010 jak niżej :  

 

1)  od samochodu ciężarowego o masie całkowitej :

  a) powyżej  3,5 t  do  5,5 t  włącznie                                                             -      520,00 zł.

  b) powyżej  5,5 t  do  9 t włącznie                                                                 -      830,00 zł.       

  c) powyżej  9 t                                                                                                 -   1.040,00 zł.

   

2)  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 

równej lub wyższej niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

 

Nie mniej niż

 

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawany       za równoważne.

 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

900,00

1.000,00

13

14

950,00

1.150,00

14

15

1.000,00

1.200,00

15

 

1.050,00

1.270,00

Trzy  osie

12

17

1.050,00

1.250,00

17

19

1.100,00

1.300,00

19

21

1.150,00

1.350,00

21

23

1.250,00

1.400,00

23

25

1.300,00

1.600,00

25

 

1.300,00

1.600,00

Cztery  osie i więcej

12

25

1.500,00

1.500,00

25

27

1.600,00

1.610,00

27

29

1.650,00

1.750,00

29

31

1.700,00

2.500,00

31

 

1.750,00

2.500,00

 

                                        

3)  od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do

używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej

masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton                      -  1.040,00  zł. 

 

               

 

 

4)  od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania

      łącznie z naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu

       pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach)

 

Stawki podatku ( w złotych)

 

Nie mniej niż

 

 

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym

za równoważne

 

Inne systemy

zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie  osie

12

18

1.000,00

1.150,00

18

25

1.200,00

1.300,00

25

31

1.300,00

1.350,00

31

 

1.610,00

2.000,00

Trzy  osie

12

40

1.610,00

1.750,00

40

 

1.750,00

2.580,00

 

5)   od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym

posiadają masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez

podatnika podatku rolnego                                                                                 -     210,00 zł. 

 

6)   od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

       dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :

naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy ( w tonach)

 

Stawki podatku ( w złotych)

 

 

 

Nie mniej niż

 

 

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub  zawieszeniem uznawanym  za równoważne

 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna 

12

18

300,00

400,00

18

25

350,00

450,00

25

 

400,00

570,00

Dwie osie

12

28

350,00

500,00

28

33

630,00

860,00

33

38

860,00

1.310,00

38

 

1.200,00

1.750,00

Trzy  osie

12

38

800,00

1.000,00

38

 

1.000,00

1.500,00

 

7)   od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

  a/  mniejszej niż 30 miejsc                                                                                  -      730,00 zł.

  b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                   -   1.455,00 zł.

 

                                              

                       

        §  2   Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe będące w posiadaniu jednostek i zakładów budżetowych Gminy i wykorzystywane wyłącznie na ich potrzeby, za wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art.8 pkt  2, 4, 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

        §  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

        § 4. Uchwała   wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega   ogłoszeniu  w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

                    Przewodniczący Rady

 

                      Tomasz Ogonowski

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 08-12-2009 09:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2009 09:04