Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 18/2009 w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 18/2009

Wójta Gminy w Starej Dąbrowie

z dnia 2 marca 2009 roku

 

 

 

w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia komunalnego

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża się zgodę na umożliwienie korzystania z niektórych składników mienia stanowiącego własność gminy.

 

2.      Za korzystanie z mienia, o którym mowa w ust 1. pobiera się opłaty w wysokości:

 

1)      za ksero strona A4                    0,30 zł./szt.    

 

2)      za wysłanie faxu                       10,00 zł.         

 

3)      za udostępnienie sali GCK w celu zorganizowania imprezy opłaty w wysokości

200,00 zł/1 dobę.

 

4)      za udostępnienie sali GCK w celach innych niż wymienione w pkt. 3) np.: szkolenia, pokazy           50,00 zł./godzina

 

5)      za udostępnienie świetlic wiejskich w celu zorganizowania imprezy

73,20 zł./1 dobę

 

6)      za udostępnienie świetlic wiejskich w celu innym niż mowa w pkt. 5)

13,00 zł./godzina

 

 § 2

 

            Opłaty, o których mowa w § 1 ust 2 zawierają naliczony podatek od towarów i usług VAT w oparciu o odrębne przepisy.

 

 

§ 3

 

Opłaty, o których mowa w § 1 ust 2 obejmują koszty korzystania z energii elektrycznej, wody, C.O., gazu i tp.

 

§ 4

 

Ustalone umownie opłaty, o których mowa  w § 1 ust. pkt 3, 4, 5, 6;  winny zostać wniesione przed terminem udostępnienia lokalu.

 

§ 5

 

            Traci moc Zarządzenie Nr 21/08 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 03 marca 2008 r. w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia komunalnego.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 02-03-2009 20:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2009 20:25