Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr 227/2009 2010-01-11 22:59
Uchwała nr 226/2009 2010-01-11 23:00
Uchwała nr 224/2009 2010-01-11 22:59
Uchwała nr 223/2009 2010-01-11 22:58
Uchwała nr 222/2009 2010-01-11 22:58
Uchwała nr 221/2009 2010-01-11 22:57
Uchwała Nr XXXI/ 220/09 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości 2010-01-10 22:29
Uchwała nr 219/2009 Gminna strategia rozwiazywania problemów społecznych 2010-01-11 22:55
Uchwała nr 218/2009 w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok 2010-01-11 22:50
Uchwała nr 217/2009 2010-01-11 22:39
Uchwała Nr 216 /09 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso 2009-12-10 20:58
Uchwała nr 215/2009 2010-01-11 22:38
Uchwała nr 214/2009 2010-01-11 22:38
Uchwała nr 213/2009 2010-01-11 22:37
Uchwała nr 212/2009 2010-01-11 22:36
Uchwała nr 211/2009 2010-01-11 22:36
Uchwała Nr 210 /09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2009 2009-12-01 09:31
Uchwała Nr 209 / 09 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej uchwalenia regulaminu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Stara Dąbrowa 2009-12-01 09:27
Uchwała nr 207 / 09 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2009-12-01 09:24
Uchwała nr 206/09 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2010 2009-12-08 09:06
Uchwała nr 205/09 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2010 rok 2009-12-08 09:03
Uchwała nr 204/09 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r 2009-12-08 09:04
Uchwała Nr 203/09 w sprawie współdziałania z Gminą-Miastem Stargard Szczeciński w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2009-12-01 09:30
Uchwała 199/09 w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009-11-15 23:01
Uchwala nr XXVII-196/09 Rady Gminy w Starej Dabrowie z dn. 29.09.2009 r.. 2010-03-01 20:17
Uchwała nr 191/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów kolonii dzieci z terenów poszkodowanych klęską powodzi 2009-08-20 11:32
Uchwała nr 189/09 w sprawie zmianie budżetu gminy Stara Dąbrowa w 2009 r 2009-08-20 11:28
Uchwała nr 188/09 w sprawie przyjęcia POM na lata 2008-2014 2009-08-20 11:18
Uchwała nr 187/09 w sprawie zmieniającej uchwałę przyjęcia POM w latach 2008-2013 2009-08-20 11:15
Uchwała nr 186/09 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2009-08-20 11:13
Uchwała nr 185/09 w sprawie współdziałania z gminą Marianowo 2009-08-20 11:10
Uchwała nr 183/09 w sprawie zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na zadania w 2010 r 2009-08-20 11:08
Uchwała nr 182/09 w sprawie zmianie budżetu gminy Stara Dąbrowa w 2009 r 2009-08-20 11:01
Uchwała nr 181/09 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy 2009-08-20 11:02
Uchwała 180/09 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli 2009-08-20 10:58
Uchwała 179/09 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 2009-08-20 10:56
Uchwała nr 178/09 w sprawie przystąpienia Gminy do projektu Moje Gimnazjum-Moja Szansa 2009-08-20 10:53
Uchwała Nr 177/09 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 rok 2009-08-20 11:33
Uchwała Nr 176/09 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi stargardzkiemu 2009-08-20 11:35
Uchwała nr 174/09 w sprawie zmieniającej uchwałę POM na lata 2008-2013 2009-08-20 11:37
Uchwała nr 173/09 w sprawie zmieniającej uchwałę przyjęcia POM w latach 2007-2013 2009-08-20 11:38
Uchwała nr 172/09 w sprawie zmiany uhwały 130/08 2009-08-20 11:40
Uchwała nr 170/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w m.Chlebówko 2009-08-20 11:41
Uchwała Nr 169/09 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 rok 2009-08-20 11:42
Uchwała nr 168/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych 2009-08-20 11:44
Uchwała nr 167/09 w sprawie ustalenia regulaminu nagradzania nauczycieli 2009-08-20 11:45
Uchwała Nr 165/09 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 rok 2009-08-20 11:46
Uchwała nr 164/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Rady Gminy za rok 2008 2009-08-20 11:47
Uchwała nr 163/09 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji za 2008 rok 2009-08-20 11:49