Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Nazwa

Jednostki:                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Adres:                        Stara Dąbrowa 20

                                   72-112 Stara Dąbrowa

 

Kontakt:                    tel.:  91 573 14 84

                                      

                                   gopsstaradabrowa@poczta.onet.pl

 

Pracownicy:               Mirosława Bazarko - kierownik

                                   Anna Portacha - specjalista pracy socjalnej

                                   Danuta Purgał -starszy pracownik socjalny

                                   Karolina Sawicka-Starszy Pracownik Socjalny

                                   Ewelina Chlewicka -podinspektor d/s świdczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

                                   Monika Tygielska-podinspektor d/s świadczenia wychowawczego

                                   Emilia Pawlikowska- asystent rodziny

                                

                                  

 

Status

prawny:                    GOPS jest jednostką organizacyjną Gminy Stara Dąbrowa utworzoną   w celu realizacji zadań własnych i zleconych Gminy w zakresie pomocy społecznej. Jest podstawową i koordynującą jednostką organizacyjną Systemu Pomocy Społecznej w Gminie.

 

Charakterystyka działalności jednostki:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką samorządu gminnego powołaną w celu:

 

 • zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a w szczególności doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia się i integracji ze środowiskiem,
 • pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu i zapobieganiu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

 

GOPS realizuje powyższe cele poprzez:

 

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
 • przyznawanie pomocy rzeczowej,
 • udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,
 • świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
 • udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • sprawienie pogrzebu, w tym, w tym osobom bezdomnym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, okresowych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za osoby do w/w świadczeń uprawnione,
 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
 • przyznawanie i wypłacanie zaliczki alimentacyjnej,
 • realizowanie innych zadań wynikających z rządowych programów mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin,
 • prowadzenie pracy socjalnej.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 21-02-2008 00:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Stanislaw Stankiewicz 01-12-2017 15:07