Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała 162/2008r 2009-01-21 17:23
Uchwała 161/2008 r 2009-01-21 17:24
Uchwała Nr XXI I/ 160 /2008 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej 2009-01-06 22:07
Uchwała 159/2008 r 2009-01-21 17:25
Uchwała158/2008 r 2009-01-21 17:25
Uchwała 157/2008 r 2009-01-21 17:26
Uchwała 156/2008 r 2009-01-21 17:27
Uchwała 155/2008 r 2009-01-21 17:27
Uchwała Nr XXII/154/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stara Dąbrowa na rok 2009. 2009-01-23 14:56
Uchwała 153/2008 r 2009-01-21 17:29
Uchwała 152/2008 r 2009-01-21 17:29
Uchwała 151/2008 r 2009-01-21 17:30
Uchwała 150/2008 r 2009-01-21 17:31
Uchwała 149/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa 2009-01-22 08:45
Uchwała 148/2008 2009-01-21 17:08
Uchwała 147/2008 2009-01-21 17:09
UCHWAŁA NR XX / 146 / 08 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2008-12-05 13:26
Uchwała 145/2008 2009-01-21 17:10
Uchwała 144/2008 r 2009-01-21 17:11
Uchwała 143/2008 r 2009-01-21 17:12
projekt-Uchwała Nr w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stara Dąbrowa na rok 2009. 2008-12-05 13:18
Uchwała Nr XIX/142/08 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy 2008-11-06 09:06
Uchwała 141/2008 r 2009-01-21 17:13
Uchwała 140/2008 r 2009-01-21 17:14
Uchwała 139/2008 r 2009-01-21 17:14
Uchwała 138/2008 r 2009-01-21 17:15
Uchwała Nr XIX / 137 / 08 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2009 2008-11-06 09:07
Uchwała Nr XIX / 136 / 08 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. 2008-11-06 09:10
Uchwała 82/2008 r 2009-01-21 17:17
Uchwała 76/2008 r 2009-01-21 17:16
Uchwała Nr XIX / 135 / 08 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2009 rok 2008-11-06 09:09
Uchwała NR XVIII/134/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zakupu usług o wartości przekraczającej - w roku 2015, do kwoty 15.352,00 zł. 2008-10-15 20:49
Uchwała Nr XVIII /133/08 w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych 2008-10-15 20:46
Uchwała nr XVIII/132/08 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przyjęcia Programu pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2008-10-23 23:39
Uchwała Nr XVIII/131/08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2008 2008-10-15 20:42
Uchwała 130/2008 rok w sprawie otrzymania dotacji na domową oczyszczalnie ścieków 2008-12-02 21:15
Uchwała 129/2008 rok 2008-10-23 23:00
Uchwała 128/ 2008 rok 2008-10-23 23:01
Uchwała 127/2008 rok 2008-10-23 23:02
Uchwała 126/2008 rok 2008-10-23 23:03
Uchwała 125/2008 rok 2008-10-23 23:04
Uchwała 124/2008 rok 2008-10-23 23:08
Uchwała 123/2008 rok 2008-10-23 23:08
Uchwała 122/2008 rok 2008-10-23 23:09
Uchwała 121/2008 rok w sprawie przyjęcia sprawozdania pracy Komisji Rewizyjnej 2008-10-23 23:45
Uchwała nr XVII/120/08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2008 2008-08-14 08:24
Uchwała Nr XVII / 116 /08 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Stara Dąbrowa 2008-12-05 13:15
Uchwała Nr XVII /119 /2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. 2008-08-14 08:11
Uchwała Nr 117/2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zakupu usług o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy 2008-08-14 08:53
Uchwała Nr XVII /114 /08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Dąbrowa 2008-08-14 08:30
Uchwała Nr XVII/113/08 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia. 2008-08-14 08:28
Uchwała Nr XVII( 115)08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie 2008-08-14 08:24
Uchwala Nr XVII /116/08 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Stara Dąbrowa 2008-08-14 08:22
Uchwała Nr XVII/118/08 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Stargardzkiemu- Zarządowi Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadania: ? Remont chodnika w miejscowości Kicko w ciągu drogi powiatowej nr 1774 Z" 2008-08-14 08:08
Uchwała NR XV/104/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 2008-08-14 08:01
UCHWAŁA NR XV/102/08 w sprawie przyjęcia PLANÓW ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2008-2013 2008-04-24 00:18
UCchwała NR XV/ 103 /08 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Związku Gmin Dorzecza Iny 2008-04-24 00:19
Uchwała Nr XV/101/08 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008. 2008-04-24 00:04
Uchwała NR XIV/ 100/08 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przekazywania środków finansowych narealizacje niektórych zadań sołectwa 2008-04-23 23:59
Uchwała Nr XIV(99)08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonychna terenie gminy Stara Dąbrowa 2008-04-23 23:56
Uchwała Nr XIV (98)08 uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 2008-04-23 23:53
Uchwała Nr XIV(97)08 uchylająca uchwalę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 2008-04-23 23:50
Uchwała Nr XIV(96)08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Chlebówko gmina Stara Dąbrowa 2008-04-23 23:47
Uchwała NR XIV/95/08 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność gminy nieruchomości wchodzących wskład zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych . 2008-04-23 23:44
UCHWAŁA Nr XIV(94)08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Kicko 2008-04-23 23:42
Uchwała Nr XIV/ 93 /08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach 2008-04-23 23:38
Uchwała NR XIV/92/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 2008-04-23 23:35
Uchwała Nr XIV/91/08 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008. 2008-04-23 23:32
Uchwała Nr XIV/90 /08 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 2008-04-23 23:25
Uchwała nr XIV/89/2008 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki 2008-04-23 23:21
Uchwała Nr XIV/ 88 /08 w sprawie ustalenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy 2008-04-23 23:14
Uchwała nr XIV/86/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Rady Gminy za 2007 rok. 2008-04-23 23:08
Uchwała NR XIV/ 85/08 w sprawie przyjęcia sprawozdań z prac Komisji za 2007 rok. 2008-04-23 23:05
Uchwała Nr XIV / 84 / 08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2008 rok 2008-04-23 23:02
Uchwała Nr XIV /83 / 08 w sprawie zatwierdzenia planów Komisji Rady Gminy na 2008 rok. 2008-04-23 22:59