Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 91/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2008 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2009-02-01 23:11
Zarządzenie Nr 90/2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXII/157/08 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2008 rok 2009-01-23 14:28
Zarządzenie Nr 89/2008 w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej 2009-01-23 14:27
Zarządzenie 88/2008 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2009-01-23 14:33
Zarządzenie 87/2008 w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r 2009-01-23 14:41
Zarządzenie Nr 86/2008 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2008. 2008-12-21 21:54
Zarządzenie 85/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej 2009-01-23 14:46
Zarządzenie Nr 84/2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXI/150/08 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 03 grudnia 2008 rok 2008-12-21 21:52
Zarządzenie Nr 83/2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XX/147/08 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 rok 2008-12-21 21:51
Zarządzenie nr 82/2008 2009-01-21 23:40
Zarządzenie Nr 80/200w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2008 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy.8 2008-12-21 21:48
ZarządzenieNr 79/2008 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2008. 2008-12-21 21:46
Zarządzenie Nr 78/2008 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2008. 2008-12-21 21:44
Z arządzenie Nr 77/2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XIX/138/08 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 października 2008 rok 2008-12-21 21:42
Zarządzenie nr76/2008 2009-01-21 23:41
Zarządzenie NR 70 / 2008 w sprawie odroczenia terminu zapłaty wierzytelności z tytułu najmu lokalu użytkowego 2009-01-21 23:35
Zarządzenie 69/2008 rok w sprawie przedłużenia składania wniosków 2008-10-23 23:30
Zarządzenie nr68/2008 r 2009-01-21 23:25
Zarządzenie 67/2008 rok 2008-10-23 23:18
Zarządzenie 66/2008 rok 2008-10-23 23:17
Zarządzenie Nr 65/2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XVIII/131/08 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 września 2008 rok 2008-10-15 20:32
Zarządzenie Nr 64/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2008 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2008-10-15 20:34
Zarządzenie nr 63/2008 r 2009-01-21 23:26
Zarządzenie 62/2008 rok 2008-10-23 23:16
Zarządzenie 61/2008 rok 2008-10-23 23:15
Zarządzenie 60/2008 rok 2008-10-23 23:15
Zarządzenie 59/2008 rok 2008-10-23 23:13
Zarządzenie nr 58/2008 rok 2008-10-23 23:14
Zarządzenie 57/2008 rok w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego 2008-10-23 23:33
ZARZĄDZENIE Nr 56 / 2008 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Chlebówko. 2008-09-05 08:41
Zarządzenie nr 55/2008 r 2009-01-21 23:25
Zarządzenie 54/2008 rok 2008-10-23 23:22
Zarządzenie 53/2008 rok 2008-10-23 23:21
Zarządzenie 52/2008 rok w sprawie powołania komisji przetargowej 2008-10-23 23:31
Zarządzenie 51/2008 rok zmieniające zarądzenie w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowisko służbowe 2008-10-23 23:35
Zarządzenie 50/2008 rok 2008-10-23 23:20
Zarządzenie 49/2008 rok 2008-10-23 23:19
Zarządzenie NR 48/08 w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej 2008-09-03 08:49
Zarządzenie nr 47/2008 r 2009-01-21 23:31
Zarządzenie NR 46 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stara Dąbrowa 2008-08-18 18:01
Zarzadzenie NR 45 w sprawie zaliczenia udokumentowanych nakładów finansowych na remont lokalu mieszkalnego w poczet czynszu najmu 2008-08-18 17:52
Zarządzenie Nr 44 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonej do dzierżawy 2008-08-18 17:50
Zarządzenie Nr 43/2008 w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej 2008-08-19 14:27
Zarządzenie NR 42 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położnej w Starej Dąbrowie stanowiącej lokal użytkowy na działce nr 170/10 2008-07-25 13:27
Zarządzenie nr 41/2008 r 2009-01-21 23:24
Zarządzenie Nr 40/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Cbiebówko. 2008-08-18 17:52
Zarządzenie Nr 39/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2008 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2008-07-20 21:15
Zarządzenie Nr 38/2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XVII/120/08 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2008 rok 2008-07-20 21:08
Zarządzenie Nr 37/2008 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2008. 2008-07-20 20:59
Zarządzenie nr 36/2008 r 2009-01-21 23:23
Zarządzenie Nr 35/2008 w sprawie powołania komisji do kontroli utrzymania czystości i porządku 2008-08-14 08:41
Zarządzenie Nr 34/2008 w sprawie ogłoszenia konkursu na terenie gminy Stara Dąbrowa pod nazwą 2008-08-14 08:47
Zarzadzenie Nr 33 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2008-08-14 08:44
Zarządzenie Nr 32/2008 w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy w podróży służbowej pracownika. 2008-08-14 08:50
Zarządzenie nr 31/2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Stara Dąbrowa w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej 2008-12-21 23:09
Zarządzenie Nr 30/08 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych gminy Stara 2008-06-20 20:55
Zarządzenie nr 29/2008 r 2009-01-21 23:23
Z arządzenie Nr 28/2008 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2008. 2008-06-20 20:54
Zarządzenie Nr 27 / 2008 rok 2008-12-21 22:09
Zarządzenie Nr 26/2008 w sprawie ustalenia wysokości odpisu na fundusz nagród w 2008 roku 2008-06-19 08:02
Zarządzenie nr 25/2008 2008-12-21 22:07
Zarządzenie Nr 24/2008 2008-12-21 22:03
Z arządzenie Nr 23/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2008 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2008-06-20 20:54
Z arządzenie Nr 22/2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XV/101/08 2008-06-20 20:53
Zarządzenie Nr 21/2008 w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia komunalnego 2008-06-20 20:51
Zarządzenie Nr 20 /2008 w sprawie umorzenia należności pieniężnych 2008-06-20 20:53
Zarządzenie Nr 19/2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XIV/91/08 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2008 rok 2008-06-19 08:01
Zarządzenie Nr 18/2008 w sprawie wprowadzenia regulaminu w sprawach ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej, która nie przekracza wyrażoną w złotych, równowar 2008-03-05 16:08
Zarządzenie Nr 17/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu będącego własnością gminy Stara Dąbrowa. 2008-02-26 23:22
Zarządzenie Nr 16/2008 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu będącego własnością Gminy Stara Dąbrowa. 2008-02-26 23:20
ZARZĄDZENIE Nr 15/2008 w sprawie przyznania dotacji Gminnemu Klubowi Sportowemu „Dąbrovia” w Starej Dąbrowie na realizację zadań publicznych gminy Stara Dąbrowa w zakresie upowszechniania 2008-02-26 08:35
Zarzadzenie nr 14/2008 r.w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowych powołanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Stara Dąbrowa 2008-02-10 22:17
Zarządzenie nr 13/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie II przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Obsługa bank 2008-02-10 22:13
Zarządzenie nr 12/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu będącego własnością gminy Stara Dąbrowa 2008-02-10 22:11
Zarządzenie Nr 11 /08 2008-12-21 22:02
Zarządzenie nr 10/2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008r. zadań publicznych na terenie gminy Stara Dąbrowa w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej 2008-02-07 19:24
Zarzadzenie Nr 9 / 2008 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu będącego własnością Gminy Stara Dąbrowa 2008-02-07 19:24
Zarządzenie Nr 8 / 2008 rok w sprawie ustalenia składki czynszu 2010-05-13 18:22
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 7/2008 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2008-01-18 00:04
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 6/2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Stara Dąbrowa na 2008 rok 2008-01-18 00:03
ZARZĄDZENIE Nr 5/08 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie 2008-01-18 00:00
ZARZĄDZENIE Nr 4 /2008 w sprawie umorzenia należności pieniężnych 2008-01-17 23:59
ZARZĄDZENIE Nr 3 /2008 w sprawie umorzenia 2008-01-17 23:53
ZARZĄDZENIE Nr 2 / 2008 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2008-01-08 21:57
ZARZĄDZENIE Nr 1 / 2008 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2008-01-08 21:56