Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony Na sprzedaż nieruchomości rolnej nie zabudowanej położonej w obrębie Łęczyca stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa .

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy w Starej   Dąbrowie

ogłasza

                         I      przetarg ustny nieograniczony

Na   sprzedaż  nieruchomości rolnej nie zabudowanej położonej w obrębie  Łęczyca  stanowiącej własność  Gminy Stara Dąbrowa .

Działając na podstawie przepisów  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2000 r. Nr 46, poz, 543 z późniejszymi zmianami ) , oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie  nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108 )  .

 

 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa nie zabudowana  opublikowana w wykazie  zamieszczonym w prasie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Starej  Dąbrowie oraz sołectwie Łęczyca  w dniach od  02 września  2005 do 24 września 2005 r.  

Nieruchomość gruntowa stanowiąca drogę   położona w miejscowości  Łęczyca    woj.  zachodniopomorskie , oznaczona w ewidencji gruntów  obrębu Łęczyca  jako  działka:     162 o pow. 0,12 ha

                       

                             droga   – 0,12 ha 

 

Nieruchomość   posiada urządzoną  Księgę Wieczystą   - Nr 93191

 Nieruchomość według planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa (obowiązującego do dnia 31.12.2003r. )  stanowiła  drogę dojazdową , przebiegająca przez teren zorganizowanego wysypiska . Studium  Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa nie przewiduje  zmiany dotychczasowej funkcji działki .

 

Cena  nieruchomości wynosi  :  5.470 zł  (słownie :  pięć   tysięcy   czterysta siedemdziesiąt  złotych )  w tym:

Wartość nieruchomości   gruntowej        5.170 złotych

Koszty przygotowania nieruchomości  -      300 złotych    

 

Minimalne postąpienie wynosi  :             60 zł             

słownie :  ( sześćdziesiąt złotych)           

Wadium wynosi :                                     517 zł

słownie  : ( pięćset siedemnaście  złotych )

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2005 r.  od godz.   1000   w siedzibie Urzędu Gminy  w Starej Dąbrowie

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium  w pieniądzu PLN  w wysokości  wskazanej wyżej (przelewem)  na konto Urzędu Gminy Stara Dąbrowa PKO Stargard Nr 39 1020 4867 0000 1502 0007 9905       do dnia     9 listopada  2005 r.

 Jeżeli osoba , która przetarg wygrała nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w oznaczonym terminie , przetarg czyni się niebyłym a wpłacone wadium przechodzi na rzecz Gminy   .    

Wniesione  w gotówce wadium  zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie , która wygra przetarg .

Zostanie zwrócone osobom , które nie wygrają przetargu niezwłocznie po jego zamknięciu.

Zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu przetargu .

Organizator przetargu nie przewiduje możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty .

 

Nabywca  nieruchomości ustala granice na własny koszt . Koszty związane z  zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca .

 

Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie  tel. 573 98 27.

 Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  z uzasadnionej przyczyny .

                                                                         

                                                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                         

 

                                                                      Wójt

                                                        Grzegorz Czajkowski

 

 

Stara Dąbrowa dn. 19.10. 2005 r.                                                       

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 08-10-2007 22:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2007
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2007 22:39