Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych o sprzedaży w trybie przetargu położonych w miejscowości Kicko

 

                                                             W  Y K A Z 

  nieruchomości  przeznaczonych

           do sprzedaży  w trybie przetargu położonych  w  miejscowości  Kicko 

                                           gmina Stara Dąbrowa     

  Na podstawie art. 35  ust, 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.Nr  46,poz. 543  z późniejszymi zmianami  ) 

 Wójt Gminy w Starej Dąbrowie  podaje do publicznej wiadomości  sprzedaż nieruchomości  :

 Nieruchomość gruntowa  niezabudowana  , położona w obrębie  Kicko  gmina Stara Dąbrowa   
 
o powierzchni  801 m 2 oznaczona numerem ewidencyjnym działki  308/41

 o powierzchni 1147  m2  oznaczona  numerem geodezyjnym działki 308/42

 o powierzchni   996   m2 oznaczona  numerem  geodezyjnym  działki 308/43

 o powierzchni   552 m2  oznaczona numerem geodezyjnym działki    308/46

Właściciel nieruchomości – Gmina Stara Dąbrowa nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej  KW. Nr -brak Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego : grunty rekreacyjno-wypoczynkowe .                                                Stosownie  do  przepisów art. 34 ust . 1  ustawy  z dnia 21 sierpnie  1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.Nr 46 ,poz. 543 )  wzywa się byłego właściciela , lub  spadkobiercę zbywanej nieruchomości   do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości  na niżej podanych warunkach.  Termin   złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

 Cena wywoławcza  nieruchomości  :

                                nr 308/41 :       11.880.00 zł 

                                nr  308/42 :      16.390.00 zł  

                                nr 308/43:         14.245.00 zł

                                nr 308/46:           8.690,00 zł 

 Powyższa cena jest zgodna z operatem szacunkowym   ,    oraz uchwały Zarządu Gminy  Nr 16//99  z dnia 8 sierpnia  1999 r w sprawie przyjęcia zasad ustalania ceny i  opłat  za nieruchomości przeznaczone do sprzedaży  lub oddania w użytkowanie wieczyste.
Informacje dodatkowe można uzyskać  w Urzędzie Gminy  w Starej Dąbrowie p. nr 6 w godz. 7.30-15.30
Wykaz nieruchomości oznaczonej jak wyżej przeznaczonej do sprzedaży  podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie  .   Wykaz wywiesza się  na   okres 21 od dnia 01 czerwca  2005 r. do 22 czerwca 2005 r.  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie i w sołectwie  Kicko   

                                                                                                  Wójt 

                                                                                       Grzegorz Czajkowski

                                                          

 

                                                              WYKAZ 

Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie  bezprzetargowym 

                                              na rzecz najemców  

 Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku   o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami   ) ,  Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości sprzedaż nieruchomości lokalowej  położonej w obrębie Krzywnica  nr  27/2   oznaczonej numerem geodezyjnym działki  393 o powierzchni  1900 m2  w  udziale  101/1000

Nieruchomość  posiadająca KW. Nr SZ1 T /00083780 / 9  – prowadzona przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych Ekspozytura w Stargardzie Szczecińskim  V Wydział Ksiąg  Wieczystych .

Przeznaczenie w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego na dzień 31.12.2003  r –nieruchomość położona na „ terenach  zabudowy mieszkaniowej" Przedmiotem sprzedaży jest  lokal mieszkalny nr 2  w budynku nr 27  w Krzywnicy gmina  Stara Dąbrowa   o powierzchni użytkowej  48,22 m2 , położony na w parterze  w dwukondygnacyjnej części budynku  ,udział we współwłasności części wspólnych budynku oraz w  działce nr 393 o obszarze. 1900 m2 , na której położony jest budynek mieszkalny  w zabudowie wolnostojącej   w udziale   101/1000.

 Najemca lokalu nr 2 w budynku nr 27 położonego w Krzywnicy  Czesława Stefanowicz.   Lokal znajduje się na  w parterze  budynku , składa się  z  2 pokoi ,  kuchni,  łazienki, 
Wyposażenie lokalu w instalacje  - energetyczne , wodno- kanalizacyjne ( do szamba bezodpływowego) , bezpośredni dostęp i dojazd  nieruchomość posiada od strony drogi wiejskiej.
Określenie wartości rynkowej  nieruchomości  lokalowej  stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot prawa własności  lokalu mieszkalnego wraz z  udziałem w prawie własności gruntu  wynosi :   4,050,00 zł    słownie : ( cztery  tysiące pięćdziesiąt  złotych ),

w tym :
samodzielny  lokal  mieszkalny                                                             3,500,00     
udział 101/1000 części w prawie własności gruntów                           -  550,00 zł  
 ogółem wartość                                                                       -   4.050,00 zł    
koszty przygotowania dokumentacji : 128,00 zł

Powyższa cena jest zgodna z operatem szacunkowym   z dnia 30 listopada 2004 roku , oraz uchwały Zarządu Gminy nr 16/99 z dnia 8 sierpnia 1999 roku w sprawie przyjęcia zasad ustalania ceny i opłat za nieruchomości przeznaczone do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste i uchwały nr XXXII(239)2002 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie  zasad  gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy  , uchwały  nr XIX(122) 04 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy bonifikat przy sprzedaży lokali komunalnych .

Informacje dodatkowe można uzyskać w  Urzędzie  Gminy w Starej Dąbrowie p. nr 6 w godz. Od 7.30-15.30 .
Wykaz nieruchomości oznaczonej jak wyżej przeznaczonej do sprzedaży  podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie . Wykaz wywiesza się na okres  21 dni od dnia 21 lutego 2005 r. do dnia 15 marca  2005 roku  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie i w sołectwie  Krzywnica .

 

                                                                                                           Wójt

                                                                                                Grzegorz Czajkowski

 

                                                                   WYKAZ

    Na podstawie  art. 35 ust. 1i 2  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – z 2000 r.  Dz.U. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami  )  Wójt Gminy w  Starej Dąbrowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Stara Dąbrowa przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu :

Nieruchomość zabudowana , położona w gminie Stara Dąbrowa woj. Zachodniopomorskie , oznaczona w ewidencji gruntów obrębu  Stara Dąbrowa   numerem działki  160/1 o pow. 1270 m 2   Zabudowana  budynkiem ,  dwukondygnacyjnym
W skład  lokalu mieszkalnego wchodzą  :  2 pokoje  , kuchnia ,  wc, + łazienka , garderoba  przedpokój  o  łącznej powierzchni  51,33 m 2lokal wyposażony w instalacje elektryczną , wodno- kanalizacyjną  Nieruchomość nie  posiada urządzonej księgi wieczystej  .
 Wskazana nieruchomość  przeznaczoną do wydzierżawienia w drodze przetargu . termin , miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu .
Przeznaczenie nieruchomości wskazanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy , który utracił  ważność w dniu 31. 12. 2003 r. – istniejący posterunek MO – do dalszego użytkowania  .

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art. 34  ust. 1i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 Nr  46, poz. 543 z późniejszymi zmianami  ) wynosi 6 tygodni od dnia  wywieszenia wykazu .

 Wykaz nieruchomości oznaczonych jak wyżej  podaje się  do publicznej wiadomości poprzez  ogłoszenie w prasie  i wywieszenie  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie  i sołectwie Stara Dąbrowa . Wykaz wywiesza się na  okres 21 dni  tj. od dnia 8 października 2004 roku  do dnia  29 października 2004 roku  .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 08-10-2007 22:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2007
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2007 22:35