Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

„BUDOWA HALI SPORTOWEJ W STAREJ DĄBROWIE – ETAP II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa i adres:  Gmina Stara Dąbrowa, 73-112 Stara Dąbrowa 20,

                        tel/fax 091/573-98-20

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„BUDOWA HALI SPORTOWEJ W STAREJ DĄBROWIE – ETAP II

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE”

Miejsce realizacji zamówienia: Gimnazjum Publiczne w Starej Dąbrowie

Wielkość zamówienia: Jedno zadanie o wielkości do 60 000 EURO w zakresie robót budowlanych.

Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

INFORMACJE FORMALNE I PRAWNE 

Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert:
Cena – 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 15 zł (słownie: piętnaście złotych) oraz dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego 73-112 Stara Dąbrowa 20 , w pok. 6  tel. 091 573-98-20 -  Dominik Włodarczyk  i 0600-255-181 Stanisław Wiśniewski  w godz. 800 - 1500.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego pok. Nr 15  Sekretariat.

Wadium w wysokości 2.000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie, 73-112 Stara Dąbrowa 20 lub na konto Gminy 

w Bank PKO BP S.A. O/Stargard 16 1020 4867 0000 1302 0007 8865  do dnia 25.07.2005r.

 

Termin składania ofert – 26.07.2005 r. do godz. 900.

Otwarcie ofert w dniu 26.07.2005 r. o godz.930 w siedzibie zamawiającego sala  nr 1.

Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy:

 

- nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie)

oraz warunki dodatkowe:

- posiadają uprawnienia budowlane

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

 

 

                                                                 Wójt Gminy

                                                           Grzegorz Czajkowski

 

 

 

Stara Dąbrowa, dn. 12 lipca 2005r

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 08-10-2007 22:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2007
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2007 22:32