Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE I przetarg ustny nieograniczony Na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w obrębie KICKO stanowiących własność Gminy Stara Dąbrowa .

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy w Starej   Dąbrowie

                                                                                                 ogłasza

     

                                                                      I     przetarg ustny nieograniczony

 

Na   sprzedaż  nieruchomości  nie  zabudowanych położonych w obrębie  KICKO  stanowiących własność  Gminy Stara Dąbrowa .

Działając na podstawie przepisów  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2000 r. Nr 46, poz, 543 z późniejszymi zmianami ) , oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie  nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108 )  .                          

                                                       ogłaszam

            przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż  nieruchomości  rekreacyjno –                     wypoczynkowych   położonych w obrębie Kicko

    

 Przedmiotem przetargu są nieruchomości  opublikowane w wykazie  zamieszczonym w prasie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Starej  Dąbrowie oraz sołectwie Kicko  w dniach od 02 marca  2007 do  dnia 24 marca 2007 r.  

Nieruchomość   położona w obrębie   Kicko    woj.  zachodniopomorskie , oznaczona w ewidencji gruntów  obrębu Kicko  jako działka: 

                                                                               308/84 o pow.  768 m 2 

                                                                                308/91 o pow. 1.586 m2

                        

Nieruchomości wskazane nie posiadają urządzonej   Księgi Wieczystej  

 Nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa (obowiązującego ) posiadają  charakter rekreacyjno- wypoczynkowy .

 

 

1. Cena nieruchomości  308/84 o pow.  768 m 2                         wynosi : 27.004,00 zł

słownie : (dwadzieścia siedem  tysięcy cztery   złote 00/100)

Wartość  nieruchomości                           - 26.704,00 

Koszty przygotowania do sprzedaży        -      300.00 zł

 

Minimalne postąpienie wynosi  :            270.00 zł

słownie: ( czterysta złotych 00/100)

Wadium  wynosi :                                     2.700,00 zł

słownie : ( dwa tysiące siedemset złotych  00/100)

 

2.  Cena nieruchomości  308/91 o pow. 1.586 m 2                     wynosi : 57.541,00 zł

słownie: (pięćdziesiąt siedem   tysięcy pięćset czterdzieści jeden  złotych 00/100)

wartość nieruchomości :                                57.241,00 zł

koszty przygotowania do sprzedaży                  300,00 zł

 

Minimalne postąpienie wynosi :                  580,00 zł 

słownie :( pięćset osiemdziesiąt złotych )

wadium wynosi :                                      5.754 , 00 zł

słownie :  ( pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote )

 

 

Do wylicytowanych  cen netto doliczony zostanie podatek VAT  w wysokości 22% .          

   

 

Przetarg odbędzie się w dniu  10 października 2007 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie  sala nr 1 .

 

                                   godz. 10 00 – działka nr  308/84

                                   godz. 1045   - działka nr  308/91

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium  w pieniądzu PLN  w wysokości  wskazanej wyżej (przelewem)  na konto Urzędu Gminy Stara Dąbrowa PKO Stargard Nr 39 1020 4867 0000 1502 0007 9905       do dnia   03  października  2007 r.

Dowód wpłaty należy przedstawić Komisji  przetargowej .

 

Uczestnicy przetargu obowiązani  są przedstawić Komisji przetargowej :

-         dokument stwierdzający tożsamość  i obywatelstwo , jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna .

-         pełnomocnicy  uczestników przetargu winni okazać Komisji stosowne pełnomocnictwo 

 Jeżeli osoba , która przetarg wygrała nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w oznaczonym terminie, przetarg czyni się niebyłym, a wpłacone wadium przechodzi na rzecz Gminy   .    

Wniesione  w gotówce wadium  zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie , która wygra przetarg .

Zostanie zwrócone osobom , które nie wygrają przetargu  w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.

Zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu przetargu .

Organizator przetargu nie przewiduje możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty .

 

 Koszty związane z  zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca .

 

Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie  tel. 573 98 27  oraz  w siedzibie Urzędu Gminy w  Starej Dąbrowie pokój nr 6 

 Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  z uzasadnionej przyczyny .

 

                                                                                                                                                                                                                     

Stara Dąbrowa dn. 06.09.2007r.                                                                                                                                                                                                                                                                            Wójt

                                                                                                             Mieczysław Włodarczyk

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 08-10-2007 22:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2007
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2007 22:10