Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr X/90/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stara Dąbrowa, w ciągi drogi powiatowej, w miejscowości Chlebowo 2019-09-04 11:25
Uchwała Nr X/89/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/167/09 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2019-09-04 11:23
Uchwała Nr X/88/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr XIX/130/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 09 listoapada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2019-09-04 11:20
Uchwała Nr X/87/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przynania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w. Ofiarowania NMP w miejscowości Łęczyca gmina Stara Dąbrowa 2019-09-04 11:16
Uchwała Nr X/86/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2027. 2019-09-04 11:04
Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 2019-09-04 11:01
Uchwała Nr IX/84/2019 z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nbumerem ewidencyjnym 181/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzki 2019-08-12 11:14
Uchwała Nr IX/83/2019 z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 161 położonej w obrębnie ewidencyjnym Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzki 2019-08-12 11:12
Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie i zmiany jej statutu 2019-07-04 10:19
Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/63/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z nia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w miejscowości Krzywnica gmina Stara Dąbrowa 2019-07-04 10:17
Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgodyu na odstąpienie od trybu przetargowego wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa 2019-07-04 10:12
Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 2019-07-04 10:10
Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 2019-07-04 10:09
Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa 2019-07-04 10:06
Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalania czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa 2019-07-04 10:04
Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników 2019-07-04 10:00
Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stara Dąbrowa 2019-07-04 09:58
Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stara Dąbrowa 2019-07-04 09:56
Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. 2019-07-04 09:54
Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Dąbrowa za 2018 rok 2019-07-04 09:52
Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa wotum zaufania 2019-07-04 09:48
Uchwała Nr CCXXI.442.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stara Dąbrowa 2019-06-27 06:41
Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie przynania dotacji na roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w. św. Katarzyny w miejscowości Rosowo gmina Stara Dąbrowa 2019-06-03 15:21
Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2027 2019-06-04 15:07
Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 2019-06-04 15:06
Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-06-03 15:11
Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2018 r. 2019-06-03 15:06
Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 2019-05-08 15:26
Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w miejscowości Krzywnica gmina Stara Dąbrowa 2019-05-08 15:25
Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Miłosierdzia Bożego w Parlinie gmina Stara Dąbrowa 2019-05-08 15:22
Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie za 2018r. wraz ze wskazaniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2019 r. 2019-05-08 15:17
Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2019-2024 2019-05-08 15:17
Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-05-08 15:04
Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę XXXIV/277/2018 Rady Gminy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Dąbrowa oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych 2019-05-08 11:51
Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 26 kwietnia w sprawie określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i młodsze, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa 2019-05-08 11:45
Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Starej Dąbrowie z siedzibą w Parlinie 2019-05-08 11:41
Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Parlinie 2019-05-08 11:36
Uchwała V/54/2019 Rady Gminy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018 r. oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2019 2019-06-19 09:48
Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2027 2019-06-19 09:46
Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 2019-06-19 09:50
Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy z dnia 29 marca 2019 r w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Dąbrowie i Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie 2019-06-19 09:50
Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 marca 2019 r w sprawie nadania nazwy istniejącemu pomnikowi przyrody 2019-06-19 09:49
Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2019-06-19 09:33
Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ? Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stara Dąbrowa w 2019 roku 2019-06-17 12:47
Uchwała Nr CLIV.284.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Dąbrowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia 2019-05-06 10:11
Uchwała Nr CXXXVII.235.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Stara Dąbrowa na 2019 rok 2019-04-24 13:26
Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmiaru utworzenia Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Starej Dąbrowie z siedzibą w Parlinie 2019-03-01 13:52
Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskoknalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie na kształcenie nauczycieli w 2019 roku 2019-03-01 13:48
Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2027 2019-03-01 13:50
Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stara Dąbrowa na rok 2019 2019-03-01 13:46
Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Premocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024 2019-03-01 13:40
Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach położonych na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2019-03-01 13:38
Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego za powierzenie Gminie Miastu Stargard przez Gminę Stara Dąbrowa zadania publicznego w zakresie prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Stara Dąbrowa 2019-03-01 13:36
Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania sołtysa miejscowości Załęcze 2019-03-01 13:34
Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za 2018 rok 2019-03-01 13:32
Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju i Budżetu za 2018 rok 2019-03-01 13:30
Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Rady Gminy za 2018 rok 2019-03-01 13:29
Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok 2019-03-01 13:28
Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2019 rok 2019-03-01 13:55
Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju i Budżetu na 2019 rok 2019-03-01 13:23
Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok 2019-03-01 13:22
Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok 2019-03-01 13:21
Uchwała Nr III/30/2019 z dnia 04 lutego 2019 r. Rady Gminy w Starej Dąbrowie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Parlinie 2019-02-05 12:01
Uchwała Nr III/29/2019 z dnia 04 lutego 2019 roku Rady Gminy w Starej Dąbrowie w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stara Dąbrowa na lata 2019-2022 2019-02-05 12:02
Uchwała Nr II/28/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny zbiorowego odprowadzania ścieków w ramach wszystkich grup taryfowych 2019-01-17 10:15
Uchwała Nr II/27/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat gminnych nieruchomości służących zbiorowemu odprowadzaniu ścieków oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów 2019-01-17 10:13
Uchwała Nr II/26/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały o ustaleniu dopłaty do grupy taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2019-01-17 10:12
Uchwała Nr II/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowego programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 2019-01-17 10:10
Uchwała Nr II/23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 2019-01-17 10:05
Uchwała Nr II/22/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Stara Dąbrowa 2019-01-17 10:03
Uchwała Nr II/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2019" 2019-01-17 10:02
Uchwała Nr II/20/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018 2019-01-17 10:00
Uchwała Nr II/19/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2018 2019-01-17 09:57
Uchwała Nr II/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2027 2019-01-17 09:59
Uchwała Nr II/17/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 2019-01-17 09:55
Uchwała Nr CCXVII.428.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie absolutorium za rok 2018 2019-06-19 10:02