Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 114/2017 2018-10-30 10:38
Zarządzenie nr 113/2017 2018-10-30 10:38
Zarządzenie nr 112/2017 2018-10-30 10:37
Zarządzenie nr 111/2017 2018-10-30 10:37
\Zarządzenie nr 110/2017 2018-10-30 10:36
Zarządzenie nr 109/2017 2018-10-30 10:35
Zarządzenie nr 108/2017 2018-10-30 10:35
Zarządzenie nr 107/2017 2018-10-30 10:34
Zarządzenie nr 106/2017 2018-10-30 10:33
Zarządzenie nr 105/2017 2018-10-30 10:32
Zarządzenie nr 104/2017 2018-10-30 10:32
Zarządzenie nr 103/2017 2018-10-30 10:31
Zarządzenie nr 102/2017 2018-10-30 10:27
Zarządzenie nr101/2017 2018-10-30 10:28
Zarządzenie nr 100/2017 2018-10-30 10:28
Zarządzenie nr/99/2017 2018-10-30 10:29
Zarządzenie nr 98/2017 2018-10-30 10:30
Zarządzenie nr 97/2017 2018-10-30 10:31
Zarządzenie nr 96/2017 2018-10-30 10:30
Zarządzenie Nr 95/2017 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości niezabudowanej obręb Łęczyca 2017-11-24 09:07
Zarządzenie Nr 94/2017 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości niezabudowanej obręb Kicko 2017-11-24 09:09
Zarządzenie Nr 93/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy w roku 2017 2017-11-24 09:12
Zarządzenie Nr 91/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy w roku 2017 2017-11-24 09:13
Zarządzenie Nr 90/2017 w sprawieustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały nr XXVIII/220/2017 2017-11-24 09:18
Zarządzenie Nr 89/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy w roku 2017 2017-11-24 09:15
Zarządzenie Nr 89/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy w roku 2017 2017-11-24 09:13
Zarządzenie Nr 88/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy w roku 2017 2017-11-24 09:15
Zarządzenie Nr 88/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy w roku 2017 2017-11-24 09:14
Zarządzenie Nr 87/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych "Budowa remizy strażackiej w Starej Dąbrowie etapI" 2017-10-27 11:03
Zarządzenie Nr 86/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych "Budowa sieci i przyłącza kanalizacji wraz z oczyszczalnia ścieków w miejscowości Załęcze" 2017-10-27 11:00
Zarządzenie Nr 85/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 2017-10-27 10:54
Zarządzenie Nr 84/2017 w sprawie ustalenia zastępstwa w czasie nieobecności Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie 2017-10-27 11:05
Zarządzenie Nr 83/2017 w sprawie zmian w budzecie gminy w 2017 r 2017-10-27 10:55
Zarządzenie Nr 82/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy w roku 2017 2017-09-12 13:15
Zarządzenie Nr 81/2017 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXVII/210/2017 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 08 września 2017r. 2017-09-12 13:15
Zarządzenie Nr 80/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy w roku 2017 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2017-09-12 13:13
Zarządzenie Nr 79/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowę świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolcz, Gmina Stara Dąbrowa". 2017-09-12 13:12
Zarządzenie Nr 78/2017 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości zabudowanej obręb Chlebówko gmina Stara Dąbrowa 2017-08-29 10:10
Zarządzenie Nr 77/2017 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2017 2017-08-29 10:10
Zarzadzenie Nr 76/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2017-08-29 10:12
Zarzadzenie Nr 75/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia dla nauczyciela zastępującego dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej 2017-08-29 10:15
Zarządzenie Nr 74/2017 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Gimnazjum Publicznego im. Noblistów Polskich w Starej Dąbrowie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności 2017-08-29 10:16
Zarządzenie Nr 73/2017 w sprawie powołania komisji przeyatgowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowę sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Załęcze". 2017-08-29 10:19
Zarządzenie Nr 72/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowę remizy strażackiej w Starej Dąbrowie - Etap I - roboty ziemne i fundamenty". 2017-08-29 10:54
Zarządzenie Nr 71/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenia zamówinia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę pomieszczecń w celu wydzielenia części szkoły na potrzeby oddziału przedszkolnego Szkole w Starej Dąbrowie". 2017-08-29 11:13
Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Dąbrowa 2017-08-29 11:22
Zarządzenie Nr 69/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy 2017-08-29 11:24
Zarządzenie Nr 68/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącj włosość gminy Stara Dąbrowa 2017-08-29 11:36
Zarządzenie Nr 67/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Dąbrowa 2017-08-29 11:37
Zarządzenie Nr 66/2017 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości zabudowanej obręb Kicko gmina Stara Dąbrowa 2017-08-29 11:38
Zarządzenie Nr 65/2017 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2017 2017-08-29 11:40
Zarządzenie Nr 64/2017 w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania gminnych uroczystości dożynkowych 2017-08-29 11:41
Zarządzenie Nr 63/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówinia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa pomieszczecń w celu wydzielenia części szkoły na potrzeby oddziału przedszkolnego w Szkole w Starej Dąbrowie". 2017-08-29 11:44
Zarządzenie Nr 62/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2017-08-29 11:48
Zarządzenie Nr 60/2017 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2017 2017-06-28 08:32
Zarządznie Nr 59/2017 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXVI/207/2017 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 czerwca 2017 roku. 2017-06-28 08:32
Zarządzenie Nr 58/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Storkówko". 2017-06-28 08:43
Zarządzenie Nr 57/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: " Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Załęcze" 2017-06-28 08:41
Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chlebówku 2017-06-27 11:02
Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ne: "Remont wymiana nawierzchni drogowej w Starej Dąbrowie dz. 338 i wStarkówku dz.15/4 2017-06-21 15:15
Zarządzenie nr 54/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlebówku 2017-06-13 15:12
Zarządzenie nr 53/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlebówku 2017-06-13 15:13
Zarządzenie nr 52/2017 zmieniajace zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników UG Stara Dąbrowa 2017-10-05 09:29
Zarządzenie Nr 51/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2017-06-27 13:24
Zarzadzenie nr 50/2017 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXV/200/2017 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 maja 2017 roku. 2017-06-27 13:22
Zarzadzenie Nr 49/2017 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu do realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego 2017-06-27 13:17
Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagdrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury gminy Stara Dąbrowa 2017-09-12 13:09
Zarządzenie Nr 47/2017 zmieniające zarządzenie nr 21/2014 w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury 2017-09-19 11:56
Zarządzenie Nr 46/2017 w sprawie umorzenia czynszu za lokal mieszkalny 2017-09-19 11:52
Zarządzenie Nr 45/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chlebówku 2017-06-27 13:14
Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2017 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 marca 2017r. w sprawie zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Dąbrowa w roku 2017 2017-05-25 12:43
Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości niezabudowanej obręb Chlebówko gmina Stara Dąbrowa 2017-05-25 12:39
Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chlebówku 2017-05-25 12:38
Zarządzenie Nr 40/2017 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2017 2017-05-25 12:37
Zarządzenie Nr 39/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 oraz ustalenia układu wykonwczego do zmian budżetu gminy. 2017-05-25 12:36
Zarządzenie Nr 38/201 w sprawie ustalenia układu wykonwczego budżetu do uchwały Nr XXIV/199/2017 2017-05-25 12:35
Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie wydzierżawienia budowli i urządzeń będących własnością Gminy Stara Dąbrowa lub będących w jej władaniu a służacych zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków 2017-05-25 12:34
Zarządzenie Nr 36/2017 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2017 2017-05-25 12:32
Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie w Szkole Podstawowej w latach szkolnych 2017/2018 do klasy VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie uczniów, którzy ukończyli VI klasę Publiczną Szkołę Podstawową w Chlebówku i Parlinie 2017-04-28 14:37
Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracownia 2017-05-25 12:30
Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności i zasad w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa. 2017-04-25 14:47
Zarządzenie Nr 32/2017 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2017 2017-05-25 12:29
Zarządzenie nr 31/2017 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie wysokości dotacji na rok 2017 dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2017-04-28 14:29
Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2017-2027 2017-05-25 12:28
Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 oraz stalenia układu wykonwczego do zmian budżetu gminy 2017-05-25 12:27
Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do Uchwały Nr XXIII/168/2016 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 marca 2017r. 2017-05-25 12:25
Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie wysokości dotacji na rok 2017 dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2017-04-28 14:26
Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2017 2017-05-25 12:23
Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Dąbrowa 2017-05-25 12:22
Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Dąbrowa 2017-05-25 12:21
Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Dąbrowa 2017-05-25 12:19
Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Dąbrowa w roku 2017 2017-05-25 12:18
Zarządzenie nr 21/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017r. w Gminie Stara Dąbrowa 2017-03-10 13:26
Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2017r. 2017-05-25 12:08
Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie upoważnieia pracowników Urzędu Gminy Stara Dąbrowa do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w rejestrze PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych i Rejestrze Stanu Cywilnego 2017-06-27 13:11
Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie wydzierżawienia budowli i urządzeń będących własnością Gminy Stara Dąbrowa lub będących w jej władaniu a służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków 2017-06-27 13:09
Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 oraz ustalenia układu wykonwczego do zmian budżetu gminy 2017-05-25 12:06
Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Stara Dąbrowa 2017-05-25 12:03
Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie do realizacji zadań Gminy wynikających z Porozumienia Nr 6/2017 w sprawie sposobu organizowania i finansowania prac społecznie użytecznych zawartego w dniu 2 lutego 2017r. 2017-05-25 11:55
Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:" Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 3 128 000,00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2017 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu". 2017-05-25 11:58
Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości niezabudowanych obręb Kicko gmina Stara Dąbrowa 2017-05-25 11:36
Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie ustaleniazasad sprzedaży neruchomości niezabudowanej obręb Łęczyca gmina Stara Dąbrowa 2017-05-25 11:45
Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursku ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017 w gminie Stara Dąbrowa 2017-05-25 11:48
Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie ustalenia kwoty różnic między wydatkami poniesionyi na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2016, a iloczyn średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w roku 2016 2017-05-25 11:35
Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2017-05-25 11:33
Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2017 2017-05-25 11:32
Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie ustalenia wysokości stypendium oraz ilości stypendystów w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i studentów w 2017r. 2017-05-25 11:31
Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa na 2017 rok. 2017-05-25 11:30
Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji 2017-05-25 11:27
Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2017 2017-05-25 11:26
Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości będących własnością gminy Stara Dąbrowa 2017-05-25 11:21
Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie ustalenia dodatkowych dnhi wolonych w 2017 roku w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie w zamian za przypadające w sobotę święta 2017-06-27 13:12