Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XIII/73/2003

U C H W A Ł A Nr XIII / 73/ 03

RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE

z dnia 4 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568) oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96,poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 ) – Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych jak niżej :

1. od samochodu ciężarowego o masie całkowitej :
a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie 500,00 zł.
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 800,00 zł.
c) powyżej 9 t do 12 t 1.000,00 zł.
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.000,00 zł.
4. od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 200,00 zł.
6. od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowite równej lub wyższej niż 12 ton zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
7. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 700,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.400,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2004 r.

 

Przewodniczący Rady

Zbigniew Łuczyński

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XIII / 73 /2003

Rady Gminy w Starej Dąbrowie

z dnia 4.12.2003r.

Stawki podatku od środków transportowych określonych w art. 8 pkt 4 ustawy

Dopuszczalna masa całkowita

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawany za równoważne.

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

13

900

1.000

13

14

950

1.150

14

15

1.000

1.200

15

 

1.050

1.252

3 osie

12

17

1.050

1.250

17

19

1.100

1.300

19

21

1.150

1.350

21

23

1.200

1.400

23

25

1.250

1.577

25

 

1.300

1.577

4 osie i więcej

12

25

1.500

1.500

25

27

1.610

1.610

27

29

1.650

1.750

29

31

1.700

2.453

31

 

1.750

2.453

 

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XIII / 73 /2003

Rady Gminy w Starej Dąbrowie

z dnia 4.12.2003r.

Stawki podatku od środków transportowych określonych w art. 8 pkt. 4 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach)

Stawki podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

18

1.150

1.150

18

25

1.300

1.200

25

31

1.450

1.250

31

 

1.610

1.938

3 osie

12

40

1.610

1.723

40

 

1.723

2.549

 

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XIII / 73 /2003

Rady Gminy w Starej Dąbrowie

z dnia 4.12.2003r.

 

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w art.8 pkt 6 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : Naczepa/przyczepa + pojazd Silnikowy ( w tonach)

Stawki podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

1 oś

12

18

300

400

18

25

350

450

25

 

400

562

2 osie

12

28

350

500

28

33

614

850

33

38

850

1.292

38

 

1.150

1.700

3 osie

12

38

800

1.000

38

 

1.000

1.400

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-08-2007 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 14-08-2007 13:15