Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR IV/25/2006 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2007 rok

Uchwała NR IV/25/2006
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 28 grudnia 2006r.

 

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Stara Dąbrowa z organizacjami
                  pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2007 rok.

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249 poz. 2104  z 2006r. Nr 94 poz. 651) w związku z  art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. tj. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1086, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128)  uchwala  się, co następuje:

 

§1. Przyjmuje się Program Współpracy Gminy Stara Dąbrowa  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy powołanej w podstawie prawnej na rok 2007, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wysokość środków na realizację zadań zleconych  określa Rada Gminy w uchwale budżetowej.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa,

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                              Tomasz Ogonowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 16-08-2007 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 16-08-2007 15:19