Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr IV/31/2003

U C H W A Ł A Nr IV / 31/2003

RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE

z dnia 4 lutego 2003

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłaty administracyjnej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 ) – uchwala się co następuje :

§ 1.W uchwale Nr XVIII/146/2000 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie określenia opłaty administracyjnej w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

,,4. za sporządzenie wypisu i wyrysu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - 30.00 zł."

§ 2. Opłatę administracyjną uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto: PKO Stargard 10204867-153735-360-1 , a na wydanym dokumencie umieszcza się adnotację stwierdzającą wysokość i datę wpłaty

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-08-2007 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 14-08-2007 13:13