Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 95/2013 w sprawie regulaminu organizacji i przetwarzania danych osobowych 2014-03-13 08:44
Zarządzenie nr 94/2013 w sprawie zmian Budżetu 2014-03-13 08:46
Zarządzenie nr 93/2013 w sprawie ustalenia układu wykonawczego 2014-03-13 08:48
Zarządzenie nr 92/2013 w sprawie rozłożenia na raty 2014-03-13 08:49
Zarządzenie nr 91/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2014-03-13 08:51
Zarządzenie nr 90/2013 w sprawie zmieniajace zarządzenie nr 5/08 2014-03-13 08:54
Zarządzenie nr 89/2013 w sprawie zmieniającej zarządzenie nr 55/2013 2014-06-13 09:59
arządzenie 88/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r 2014-06-13 09:51
Zarządzenie nr 87 /2011 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przyznawania,przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy 2014-08-04 10:46
Zarządzenie nr 86/2013 w sprawie zmian budżetu gminy w 2013 r 2014-06-13 10:03
Zarządzenie nr 85/2013 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży własności nieruchomości 2014-06-13 10:02
Zarządzenie nr 84/2013 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu 2014-06-13 10:08
Zarządzenie nr 83/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2014-06-13 10:05
Zarządzenie nr 82/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2014-06-13 10:06
Zarządzenie nr 81/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2013 r 2014-06-13 10:09
Zarządzenie nr 80/2013 w sprawie zmian budżetu gminy w 2013 2014-06-13 10:11
Zarządzenie nr 79/2013 w sprawie wprowadzenia do stosowania papieru firmowego 2014-06-13 10:15
Zarządzenie nr 78/2013 w sprawie zmian budżet gminy w 2013 r 2014-06-13 10:13
Zarządzenie nr 77/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy w 2013 r 2014-06-13 10:19
Zarządzenie nr 76/2013 w sprawie ustalenia układy wykonawczego budżetu 2014-06-13 10:24
Zarządzenie nr 75/2013 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2014-06-13 10:17
Zarządzenie nr 74/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy 2014-06-13 10:30
Zarządzenie nr 73/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej 2014-06-13 10:27
Zarządzenie nr 72/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2014-06-13 10:28
Zarządzenie nr 71/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2014-06-13 10:31
Zarządzenie nr 70/2013 w sprawie zmian budżetu gminy w 2013 roku 2014-06-13 10:34
Zarządzenie nr 69/2013 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2013 2014-06-13 10:32
Zarządzenie nr 68/2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Dąbrowie 2015-03-04 09:49
Zarządzenie nr 67/2013 w sprawie określenia wysokości stawek czynszy w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Stara Dąbrowa 2015-03-04 09:50
Zarządzenie nr 66/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem, dzierżawę lokali użytkowych, budynków gospodarczych oraz garaży wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Stara Dąbrowa 2015-03-04 09:51
Zarządzenie nr 65/2013 w sprawie ustalenia warunków zakupu działki nr 159/1 i ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 159/2 polegającej na prawie korzystania z działki w celach konserwacji i naprawy urządzeń służących do odprowadzania ścieków 2015-03-04 09:56
Zarządzenie nr 64/2013 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2013 2013 2015-03-04 09:58
Zarządzenie nr 63/2013 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2013-10-08 08:30
Zarządzenie nr 62/2013 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2013-10-08 08:38
Zarządzenie nr 61/2013 w sprawie zmian budżecie gminy w roku 2013 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2015-03-04 09:59
Zarządzenie nr 60/2013 w sprawie ustalenia układu wkonawczego budżetu do uchwały Nr XXVIII/1191/2013 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 września 2013 roku 2015-03-04 10:00
Zarządzenie nr 59/2013 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2013 2015-03-04 10:17
Zarządzenie nr 58 /2013 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego 2013-09-27 13:13
Zarządzenie nr 57 /2013 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego 2013-09-27 13:12
Zarządzenie nr 56 /2013 w sprawie zmian budżetu gminy w 2013 roku 2013-09-27 13:11
Zarządzenie nr 55 /2013 w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dzieci 2013-09-27 13:10
Zarządzenie nr 54/2013 w sprawie zmian w budzecie gminy w 2013 r 2013-09-27 13:08
Zarządzenie nr 53 /2013 w sprawie zmian w budżecie gminy 2013-09-27 13:06
Zarządzenie nr 52 /2013 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r 2013-09-27 13:01
Zarządzenie nr 51 /2013 w sprawie zmian budżetu w 2013 r 2013-09-27 13:00
Zarządzenie nr 50 /2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-09-27 12:59
Zarządzenie nr 49 /2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków 2013-07-26 10:48
Zarządzenie nr 48 /2013 w sprawiepowołania Komisji Egzaminacyjnej 2013-07-26 10:50
zarządzenie nr 47/2013 w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej 2013-07-30 13:19
Zarządzenie nr 46 /2013 w sprawie upoważnienia do wydania zaświadczeń 2013-07-26 10:52
Zarządzenie nr 45 /2013 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej 2013-07-26 10:53
Zarządzenie nr 44 /2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy 2013-07-26 10:55
Zarządzenie nr 43 /2013 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budzetu 2013-07-26 10:57
Zarządzenie nr 42 /2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-07-26 11:00
Zarządzenie nr 41 /2013 w sprawie upoważnienia do potwierdzenia przyjęcia wniosków CEIDG 2013-07-26 11:02
Zarządzenie nr 40 /2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-07-26 11:03
Zarządzenie nr 39 /2013 w sprawie zmian budżetu Gminy 2013-07-30 13:23
Zarządzenie nr 38 /2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy 2013-07-26 11:08
Zarządzenie nr 37 /2013 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzeniaspraw z dowodami osobistymi 2013-07-26 11:18
Zarządzenie nr 36 /2013 w sprawie zmian budżetu Gminy 2013-07-26 11:21
Zarządzenie nr 35 /2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy 2013-07-26 11:22
Zarządzenie nr 34 /2013 w sprawie ustalenia układu wykonawczego 2013-07-26 11:23
Zarządzenie nr 33 /2013 w sprawie zmian budżetu Gminy 2013-07-26 11:24
Zarządzenie nr 32 /2013 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia 2013-07-26 11:26
Zarządzenie nr 31 /2013 w sprawie organizacji dyżuru Wójta Gminy 2013-07-26 11:30
Zarządzenie nr 30 /2013 w sprawie zmian budżety Gminy 2013-07-26 11:33
Zarządzenie nr 29/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-07-26 11:36
Zarządzenie nr 28 /2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-07-26 11:36
Zarządzenie nr 27/2013 r w sprawie ustalenia zasad sprzedaży własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowania wieczystego 2015-03-04 10:19
Zarządzenie nr 26/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przegotowawczą dla podinspektora ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej 2015-03-04 10:21
Zarządzenie nr 25/2013 r w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie na czas zewnętrzenego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2015-03-04 10:23
powołaniu komusji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na 2013 rok 2015-03-04 10:24
Zarządzenie nr 23/2013 r zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Stara Dąbrowa 2015-03-04 10:27
Zarządzenie nr 22/2013 r w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2013 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2015-03-04 10:28
Zarządzenie nr 21/2013 r w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXIV/166/2013 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2013 roku 2015-03-04 10:29
Zarządzenie nr 20/2013 r w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 2013-03-28 08:07
Zarządzenie nr 19/2013 r w sprawie ustalenia wysokości stypendium 2013-03-28 08:07
Zarządzenie nr 18/2013 r w sprawie ogłoszenia i przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2013-03-28 08:14
Zarządzenie nr 17/2013 r w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2013-03-28 08:15
Zarządzenie nr 16/2013 r zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacji 2013-03-28 08:16
Zarządzenie nr 15/2013 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2013-03-28 08:17
Zarządzenie nr 14/2013 r w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2013-03-28 08:18
Zarządzenie nr 13/2013 r w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2013-03-28 08:19
Zarządzenie nr 12/2013 r w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2013-03-28 08:19
Zarządzenie nr 11/2013 r w sprawie powołania Komisji Socjalnej ZFŚS 2013-03-28 08:12
Zarządzenie nr 10/2013 r w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS 2013-03-28 08:10
Zarządzenie nr 9/2013 r w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS 2013-03-28 08:24
Zarządzenie nr 8/2013 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2013-03-03 21:57
Zarządzenie nr 7/2013 r w sprawie zmian budżet Gminy 2013-03-28 08:23
Zarządzenie nr 6/2013 r w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały nr 157/2013 2013-03-28 08:23
Zarządzenie nr 5 w sprawie ustalenia zasad sprzedazy własnosci nieruchomosci gruntowej 2013-02-28 09:42
Zarządzenie nr 4 w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli 2013-02-28 09:41
Zarządzenie nr 3 w sprawie ustalenia układy wykonawczego budżetu 2013-02-28 09:39
Zarządzenie nr 2 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych 2013-02-28 09:28
Zarządzenie nr 1 w sprawie ustalenia zasad sprzedazy własnosci nieruchomosci gruntowej 2013-02-28 09:29