Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr II/13/2002

U C H W A Ł A Nr II /13/ 2002

RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE

z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2003 rok

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271) oraz art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) – Rada Gminy u c h w a l a co następuje :

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok :

1 od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,60 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,38 zł
c) pozostałych od 1 m2 powierzchni - 0,07 zł
d) rekreacyjnych od 1 m2 powierzchni - 0,30 zł

2) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,41 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 17,30 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 8,00 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
e) udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,46 zł
f) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 2,90 zł
g) domków rekreacyjnych i pozostałych budynków znajdujących
h) znajdujących się na tych działkach od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,78 zł

3) od budowli, określonych na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7, od ich wartości - 2%

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV(205)2001 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 23 października 2001r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2002rok

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2003 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-08-2007 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 14-08-2007 13:02