Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony Na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie Stara Dąbrowa stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa

                                                                                              OGŁOSZENIE

                                                                            Wójt Gminy w Starej   Dąbrowie

                                                                                                  ogłasza

                                                                           I przetarg ustny nieograniczony

 

Na   sprzedaż  nieruchomości  gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie  Stara Dąbrowa  stanowiącej własność  Gminy Stara Dąbrowa.

Działając na podstawie przepisów  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 262, poz. 2603 z późniejszymi zmianami ) , oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie  nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108 ).

 

 Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana opublikowana w wykazie   nieruchomości od 07 września   2012 r. do 29 września 2012 r.

 Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Stara Dąbrowa woj.  zachodniopomorskie, oznaczona w ewidencji gruntów  obrębu  Stara Dąbrowa  jako  działka:   409/10 o pow. 666 m2    

Nieruchomość     posiada dostęp  do drogi publicznej. Media : energetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe w drodze powiatowej.

Nieruchomość  posiada urządzoną   Księgę   wieczystą nr SZ1T/00070341/6

 

 Nieruchomość według planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa obrębu Stara Dąbrowa, stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi oznaczone symbolem 1 MN.

 

Cena  wywoławczanieruchomości wynosi : 30.000,00 zł

słownie: (trzydzieści tysięcy  złotych)  w tym:

Wartość gruntu                                                            -    30.000,00  zł

 

Minimalne postąpienia  wynosi    1%  tj :                          300,00 zł

słownie: / trzysta  złotych/

Wadium  wynosi:                                                           3.000.00 zł

słownie: ( trzy tysiące złotych)      

 

 

Przetarg odbędzie się  w dniu  21 grudnia 2012 r.  o godz.  11 30   w siedzibie Urzędu Gminy  w Starej Dąbrowie  /sala nr 1/.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium  w pieniądzu PLN  na konto Urzędu Gminy Stara Dąbrowa PKO Stargard Nr 39 1020 4867 0000 1502 0007 9905 lub w kasie Urzędu Gminy  do dnia 17 grudnia 2012 r.

Wadium winno być wniesione w terminie wskazanym. Dowód wpłaty należy przedstawić Komisji przetargowej.

przetarg można przeprowadzić  chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

 W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży- wadium  nie podlega zwrotowi.    

Wniesione  w gotówce wadium  zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży osobie, która   przetarg wygra.

Zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu w terminie do 3 dni po ich zamknięciu.

Zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu przetargu . Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne- aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości- w oryginałach.

Organizator  przaetargu nie przewiduje możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty.

 

Nabywca  nieruchomościustala granice nieruchomości  na własny koszt. Koszty związane z  zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie  tel. /091/. 573 98 27.

 Zastrzega się prawo unieważnienia  przetargu  z uzasadnionej przyczyny.

                                                                         

                                                                                                                                          Stara Dąbrowa dn. 16.11.2012r. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 16-11-2012 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Stanislaw Stankiewicz 16-11-2012 13:58