Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kicko stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa

               OGŁOSZENIE

                                   Wójt Gminy w Starej  Dąbrowie ogłasza

                                    I  przetarg ustny nieograniczony

Na   sprzedaż  nieruchomości  niezabudowanej położonej w obrębie  Kicko  stanowiącej własność  Gminy Stara Dąbrowa .

Działając na podstawie przepisów  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 262, poz. 2603 z późniejszymi zmianami ) , oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie  nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108 )  .

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana zgodnie z wykazem opublikowanym w  prasie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Starej  Dąbrowie oraz sołectwie Kicko   w dniach od  09 maja  2012 r. do 29 maja 2012 r.

Nieruchomość położona w  obrębie  geodezyjnym Kicko    woj.  zachodniopomorskie , oznaczona w ewidencji gruntów  obrębu Kicko gmina Stara Dąbrowa  jako  działka:

308/92 o pow.787 m 2

Nieruchomości w.w   posiada  urządzoną  Księgę  Wieczystą nr  SZ1T/00090586/1.

Nieruchomość według planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa obowiązującego, położona jest na terenach  oznaczonych symbolem TRW „tereny rekreacyjno- wypoczynkowe”.

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi:  35.300.00 zł)

Słownie: / trzydzieści pięć   tysięcy trzysta   złotych  00/100/

w tym :

wartość gruntu                                                           -  35.300,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi:         350,00 zł

Słownie: ( trzysta pięćdziesiąt    złotych 00/100 )

Wadium wynosi :                           3.530,00 zł

Słownie: ( trzy  tysiące  pięćset  trzydzieści  złotych  00/100)

Do wylicytowanej  ceny  doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Przetarg odbędzie się w  dniu 04 grudnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy (sala nr 1)o godz. 10

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium  w pieniądzu PLN  w wysokości  wskazanej wyżej (przelewem)  na konto Urzędu Gminy Stara Dąbrowa PKO Stargard Nr 39 1020 4867 0000 1502 0007 9905  lub w kasie Urzędu Gminy

do dnia   28 listopada   2012 r.

Jeżeli osoba , która przetarg wygrała nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w oznaczonym terminie, przetarg czyni się niebyłym a wpłacone wadium przechodzi na rzecz Gminy   .

Wniesione  w gotówce wadium  zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która wygra przetarg .

Zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu w terminie do 3 dni  po jego zamknięciu.

Zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu przetargu .

Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej:

  • dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna,
  • aktualny odpis z właściwego rejestru i akt założycielski, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna. Spółki prawa handlowego winny dodatkowo przedłożyć aktualną listę wspólników.

Organizator przetargu nie przewiduje możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty .

 

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie uzgodniony z nabywcą  w ciągu 30 dni od daty  przeprowadzonego przetargu.

Koszty związane z  nabyciem nieruchomości oraz przyłączenia w razie potrzeby nieruchomości do sieci wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej, ustalenia granic, ponosi kupujący.  Dodatkowe informacje uzyskać można  w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Dabrowie nr 20, 73-112 Stara Dąbrowa  lub telefonicznie  tel. 573 98 27.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny .

 

 

Stara Dąbrowa dn.31.10..2012 r.

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 30-10-2012 22:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 30-10-2012 22:08