Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr II/12/2002

U C H W A Ł A Nr II/ 12/2002

RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE

z dnia 11 grudnia 2002 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt.8 z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271) oraz art. 8 i art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) – Rada Gminy uchwala co następuje :

§1. Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych jak niżej :

1. od samochodu ciężarowego o masie całkowitej :
a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 500,00 zł
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 800,00 zł
c) powyżej 9 t do 12 t - 1.000,00 zł
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
3. równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do
5. używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
6. masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.000,00 zł
7. od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie
8. całkowitej zespołu pojazdów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
9. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
10. posiadają masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
11. związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
12. podatnika podatku rolnego - 200,00 zł
13. od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowite równej
14. lub wyższej niż 12 ton zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych
15. wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
16. podatnika podatku rolnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
17. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a/ mniejszej niż 30 miejsc - 700,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.400,00 zł

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2003 r.

Załącznik nr 1 do uchwały

Stawki podatku od środków transportowych

Dopuszczalna masa całkowita

Stawki podatku (w złotych)

 

Nie mniej niż

 

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawany za równoważne.

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

13

900

1000

13

14

950

1150

14

15

1000

1200

15

18

1050

1250

3 osie

15

17

1050

1250

17

19

1100

1300

19

21

1150

1350

21

23

1200

1400

23

25

1250

1450

25

26

1300

1500

4 osie i więcej

23

25

1500

1500

25

27

1610

1610

27

29

1650

1750

29

31

1700

2150

31

32

1750

2150

 

Załącznik nr 2 do uchwały

Stawki podatku od środków transportowych

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach)

Stawki podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

18

1150

1150

18

25

1300

1200

25

31

1450

1250

31

40

1610

1700

3 osie

36

40

1610

1700

40

44

1700

2210

 

Załącznik nr 3 do uchwały

Stawki podatku od środków transportowych

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach)

Stawki podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

1 oś

12

18

300

400

18

25

350

450

25

28

400

500

2 osie

23

28

350

500

28

33

550

750

33

38

750

1150

38

44

1000

1500

3 osie

36

38

800

1000

38

44

1000

1400

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-08-2007 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 14-08-2007 13:01