Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o przystąpieniu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Stara Dąbrowa w rejonie miejscowości: Tolcz i Łęczyca oraz Stara Dąbrowa

                                                                           OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stara Dąbrowa

 

o przystąpieniu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Stara Dąbrowa w rejonie miejscowości: Tolcz i Łęczyca oraz Stara Dąbrowa.

 

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), a także na podstawie art. 21 ust.1, art. 39, art. 40, w związku  z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277) oraz uchwały Rady Gminy Stara Dąbrowa
XXXVIII/273/10 z dnia 28 października 2010 r. zmienionej uchwałą XVII/118/2012 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2012 r. 

za w i a d a m i a m

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Stara Dąbrowa w rejonie miejscowości: Tolcz i Łęczyca oraz Stara Dąbrowa” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej opisanego  planu wraz z niezbędną dokumentacją, w związku przystąpieniem do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Stara Dąbrowa w rejonie miejscowości: Tolcz i Łęczyca oraz Stara Dąbrowa.” zainicjowanego uchwałą Rady Gminy Stara Dąbrowa XXXVIII/273/10
z dnia 28 października 2010 r. zmienionej uchwałą XVII/118/2012 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2012 r. 

Celem opracowania miejscowego planu jest przeznaczenie obszaru na cele rolnicze
z możliwością lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w miejscowego planu.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie, Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa, pok. nr 6 w godz. 9.00-15.00
w nieprzekraczalnym  terminie  21 dni od ukazania się ogłoszenia..

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Z niezbędną dokumentacją projektu planu, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać siedzibie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie, Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa, pok. nr 6. w godz. 9.00-15.00.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do w/w projektu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu,                     za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-mail: sekretariat@staradabrowa.pl,
w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.

Wniosek, uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Starej Dąbrowy.

 

                                     Wójt Starej Dąbrowy

                                                 Mieczysław Włodarczyk

 

Obwieszczenie

1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie

2. Tablicy ogłoszeń sołectwa Tolcz i Łęczyca

3. BIP

4. Inne zwyczajowo przyjęte

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 31-07-2012 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 31-07-2012 13:08