Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stara Dąbrowa, cześć obrębów ewidencyjnych Tolcz, Łęczyca i Stara Dąbrowa

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stara Dąbrowa

 

o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stara Dąbrowa, cześć obrębów ewidencyjnych Tolcz, Łęczyca i Stara Dąbrowa
oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Stosownie do art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), a także na podstawie art. 21 ust.1, art. 39, art. 40, w związku  z art. 46 pkt 1,
art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277) oraz uchwały Nr XXXVII/270/10 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 września 2010 r., zmienionej uchwałą Nr XVII/117/2012 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2012 r.

za w i a d a m i a m

o przystąpieniu do opracowania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa” obejmującej część obrębów ewidencyjnych Tolcz, Łęczyca i Stara Dabrowa, gmina Stara Dąbrowa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej opisanej zmiany  Studium wraz z niezbędną dokumentacją, w związku przystąpieniem do opracowania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa” zainicjowanego uchwałą Rady Gminy Stara Dąbrowa Nr XXXVII//270/10
z dnia 16 września 2010 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Stara Dąbrowa nr XVII/117/2012 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

Celem opracowania zmiany studium jest zmiana sposobu zagospodarowania terenu  w obrębach: Tolcz, Łęczyca i Stara Dąbrowa, polegająca na przeznaczeniu tego terenu na cele rolnicze z dopuszczeniem możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą i strefami oddziaływania.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w zmiany studium.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie, 

Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa, pok. nr 6 w godz. 9.00-15.00
w nieprzekraczalnym  terminie  21 dni od ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Z niezbędną dokumentacją projektu zmiany Studium, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać siedzibie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie, Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa, pok. nr 6 w godz. 9.00-15.00.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do w/w projektu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu,                     za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-mail: sekretariat@staradabrowa.pl,
w nieprzekraczalnym terminie  21 dni od ukazania się ogloszenia.

Wniosek, uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Starej Dąbrowy.

 

                                     Wójt Starej Dąbrowy

                                             Mieczysław Włodarczyk

 

Obwieszczenie

1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie

2. Tablicy ogłoszeń sołectwa Tolcz i Łeczyca

3. BIP

4. Inne zwyczajowo przyjęte

 

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 30-07-2012 22:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Stanislaw Stankiewicz 30-07-2012 22:03