Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w obrębie Stara Dąbrowa

 

WÓJT GMINY  STARA DĄBROWA

o g ł a s z a

 

przetarg ustny nieograniczony

na najem lokalu użytkowego położonego w obrębie Stara Dąbrowa

 

 

Przedmiotem przetargu jest odpłatne oddanie w najem  lokalu użytkowego  o pow. 106,20 m2 położonego  w miejscowości Stara Dąbrowa  na działce nr 356/2  z przeznaczeniem na prowadzenie usług zdrowotnych – pełniącego  funkcję Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie na okres 3 lat tj od dnia 02 stycznia 2012r do dnia 31 grudnia 2015r.- na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia . 

 

 

 

Przetarg odbędzie się dnia 06 września 2011r. ( wtorek )  o godz.12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie, sala nr 1

 

 

1.Opis nieruchomości.

 

1.1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość opublikowana w wykazie

       zamieszczony w prasie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa,

       w  sołectwach Gminy Stara Dąbrowa oraz na stronie internetowej urzędu na

       okres 21 dni tj. od 06 sierpnia 2011r. do dnia 27 sierpnia 2011r. 

 

1.2  Z dzierżawionej nieruchomości obowiązkiem dzierżawcy będzie

       poddzierżawienie części nieruchomości  o pow. 13,60 m 2 na gabinet pielęgniarki

       środowiskowej ,lub zapewnić funkcjonowanie gabinetu pielęgniarki

       środowiskowej w ramach prowadzonej działalności .

 

2.Oznaczenie nieruchomości

Nieruchomość nie posiada urządzonej Księgi Wieczystej. Nieruchomość położona w obrębie Stara Dąbrowa woj. zachodniopomorskie, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Stara Dąbrowa nr działki 356/2.

 

3. Cena wywoławcza nieruchomości:

 

- 500,00 zł netto   (słownie: pięćset złotych 00/100).

 

   Do wynegocjowanej ceny netto doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

 

 Postąpienie minimalne wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).

 

 

4.Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu PLN w wysokości 100,00 zł ( słownie: sto złotych ) na konto Urzędu Gminy Stara Dąbrowa – PKO BP Stargard  Nr 16 1020 4867 0000 1302 0007 8865 do dnia 29 sierpnia 2011r.

 

 

Dowód wniesienia wadium uczestnik przetargu winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

        Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej:

 

- dokument stwierdzający tożsamość, jeżeli jest to osoba fizyczna,

 

- pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji stosowne pełnomocnictwo.

 

  1. Wadium wygrywającego

Wniesione w gotówce wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu osobie, która wygra przetarg.

Jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w oznaczonym terminie, przetarg czyni się niebyłym a wpłacone wadium przechodzi na rzecz Gminy.  

 

  1. Oferent, który przetarg wygrałdokonuje zawarcia umowy dzierżawy

najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

        7. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Prosi się o podanie numeru konta, na które należy dokonać zwrotu wadium.

 

8. Wójt Gminy Starej Dąbrowyzastrzega sobie możliwość odwołania

ogłoszenia o przetargu jedynie z ważnych powodów.

 

     9. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać pod nr tel.(91) 573 98-37 lub osobiście w pokoju nr 2. Oględzin lokalu można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Właściciel lokalu nie odpowiada za wady ukryte.

 

 

 

 

 

                                                                                       Wójt Gminy

 

                                                                               Mieczysław Włodarczyk

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 02-08-2011 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 02-08-2011 14:33