Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

                                          W  Y K A Z

                                    nieruchomości  przeznaczonej

                      do sprzedaży  w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

  

  Na podstawie art. 34  ust, 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity z 2004 r. Nr 262, poz. 2603  z późniejszymi zmianami )   -

   Wójt Gminy w Starej Dąbrowie  podaje do publicznej wiadomości  sprzedaż nieruchomości   lokalowej  położonej w obrębie Krzywnica   nr budynku 27 , lokal nr  2 .

 Nieruchomość  gruntowa  zabudowana    położona w obrębie  Krzywnica  gmina Stara Dąbrowa

Właściciel nieruchomości – Gmina Stara Dąbrowa.

Nieruchomość  posiada urządzoną   księgę wieczystą  nr SZ1T/00083780/9.

Przedmiotowa nieruchomości zgodnie z obowiązującym  planem zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa do dnia 31.12. 2003 r. posiadała przeznaczenie”  teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania nie przewiduje się  zmian, co do sposobu zagospodarowania  w/w terenu, jak również nie prowadzi się procedury planistycznej zmierzającej do ustalenia innej funkcji.

Przedmiotowy teren posiada dostęp do drogi publicznej. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 27 w miejscowości Krzywnica  wraz z udziałem w prawie własności  działki gruntu nr 393 o pow. 1900 m2n wynoszącym 101/1000 części. . Lokal znajduje się na parterze budynku, składa się z  dwóch pokoi, kuchni, łazienki o pow. użytkowej 48,22 m2. Lokal wyposażony jest w  instalacje: wodną, kanalizacyjną,/szambo/ energetyczną  i centralnego ogrzewania /etażowe/.

Stosownie  do  przepisów art. 34 ust . 1  ustawy  z dnia 21 sierpnie  1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.Nr 262, poz. 2603 )  wzywa się byłego właściciela, lub  spadkobiercę zbywanych nieruchomości   do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości  na wyżej podanych warunkach.  Termin   złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

Cena   nieruchomości     wynosi : 22.312,60 zł 

  słownie :( dwadzieścia dwa tysiące trzysta  dwanaście złotych   60/100 )                                                          

  -samodzielny  lokal mieszkalny                                                           : 19.248,00 zł  

  - udział 101/1000 części w prawie własności                                        :   3.064,60 zł  

Powyższa cena jest zgodna z operatem szacunkowym z dnia 12 sierpnia 2010 r.. oraz Zarządzenia  Nr 50/06  z dnia 16 października  2006 r. w sprawie przyjęcia zasad ustalania ceny i  opłat  za nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.

Informacje dodatkowe można uzyskać  w Urzędzie Gminy  w Starej Dąbrowie p. nr 6 w godz. 7.30-15.30

Wykaz nieruchomości oznaczonej jak wyżej przeznaczonej do sprzedaży  podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie  .   Wykaz wywiesza się  na   okres 21 od dnia 11 października  2010 r. do 02 listopada 2010 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie i w sołectwie  Krzywnica, oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu.

                                                                                                                 

                                                                                                        

                                                                                                         .......................................

                                                                                                                         /podpis

 

Stara Dąbrowa dn.06.10.2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 13-10-2010 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Stanislaw Stankiewicz 13-10-2010 09:08