herb BIP - Urząd Gminy w Starej Dąbrowie

www.staradabrowa.pl

ZARZĄDZENIE Nr 14/10 Wójta Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 1 marca 2010r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie

 

ZARZĄDZENIE  Nr 14/10

Wójta Gminy w Starej Dąbrowie

z dnia  1 marca 2010r.

 

 

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie

 

  Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)   ustala się, co następuje:

  

§ 1. Ustala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie , stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

  

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 72//205 Wójta Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 3 listopada 2005r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie i zmienione  zarządzeniem   Nr 41/2007  z dnia 15 czerwca 2007r., zarządzeniem Nr 55/2008 z dnia 01 września 2008r. i zarządzeniem Nr 11/09 z dnia 16 stycznia 2009r.

 

           § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Załącznik do zarządzenia  -pdf

 

Struktura Urzędu- pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-08-2007 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Stanislaw Stankiewicz 01-06-2010 18:40