Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kicko stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa

OGŁOSZENIE

     Wójt Gminy w Starej   Dąbrowie

ogłasza

                                                                           I  przetarg ustny nieograniczony

Na   sprzedaż  nieruchomości  niezabudowanej położonej w obrębie  Kicko   stanowiącej własność  Gminy Stara Dąbrowa .

Działając na podstawie przepisów  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 262, poz. 2603 z późniejszymi zmianami ) , oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie  nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108 )  .

 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana zgodnie z wykazem opublikowanym w  prasie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Starej  Dąbrowie oraz sołectwie Kicko   w dniach od  24 marca  2010 r. do 19 kwietnia 2010 r.  

Nieruchomość położona w  obrębie  geodezyjnym Kicko    woj.  zachodniopomorskie , oznaczona w ewidencji gruntów  obrębu Kicko gmina Stara Dąbrowa  jako  działka:

 

                                         308/94 o pow.902 m 2                      

Nieruchomości w.w   nie posiada  urządzonej  Księgi  Wieczystej. 

 Nieruchomość według planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa obowiązującego, położona jest na terenach  oznaczonych symbolem TRW „tereny rekreacyjno- wypoczynkowe”.

 

 Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi:  55.300,00 )

Słownie: / pięćdziesiąt pięć tysięcy  trzysta złotych  00/100/

w tym :

wartość gruntu                                                           - 55.000,00

koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży:      -300,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi:          550,00 zł

Słownie: ( pięćset  pięćdziesiąt  złotych 00/100 )

 

Wadium wynosi :                             5,530,00 zł

Słownie: (  pięć tysięcy pięćset trzydzieści  złotych 00/100)

Do wylicytowanej  ceny netto doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy (sala nr 1)   o godz. 10 00  

 dla działki   nr    308/94

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium  w pieniądzu PLN  w wysokości  wskazanej wyżej (przelewem)  na konto Urzędu Gminy Stara Dąbrowa PKO Stargard Nr 39 1020 4867 0000 1502 0007 9905  lub w kasie Urzędu Gminy

                        do dnia   13 września   2010 r.

 Jeżeli osoba , która przetarg wygrała nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w oznaczonym terminie, przetarg czyni się niebyłym a wpłacone wadium przechodzi na rzecz Gminy   .    

Wniesione  w gotówce wadium  zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która wygra przetarg .

Zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu w terminie do 3 dni  po jego zamknięciu.

Zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu przetargu .

Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej:

-         dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna,

-         aktualny odpis z właściwego rejestru i akt założycielski, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna. Spółki prawa handlowego winny dodatkowo przedłożyć aktualną listę wspólników.

Organizator przetargu nie przewiduje możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty .

 

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie uzgodniony z nabywcą  w ciągu 30 dni od daty  przeprowadzonego przetargu.

 Koszty związane z  nabyciem nieruchomości oraz przyłączenia w razie potrzeby nieruchomości do sieci wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej ponosi kupujący.  Dodatkowe informacje uzyskać można  w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Dabrowie nr 20, 73-112 Stara Dąbrowa  lub telefonicznie  tel. 573 98 27.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny .

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Stara Dąbrowa dn.13.08.2010 r.                                                

 

                                                                                                 ................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 16-08-2010 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Stanislaw Stankiewicz 16-08-2010 10:12