Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

                                                                  W  Y K A Z  
nieruchomości  przeznaczonej
do sprzedaży  w trybie  bezprzetargowym

  

  Na podstawie art. 34  ust, 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity z 2004 r. Nr 262, poz. 2603  z późniejszymi zmianami )   -

   Wójt Gminy w Starej Dąbrowie  podaje do publicznej wiadomości  sprzedaż nieruchomości    położonej w obrębie  Kicko.

 Nieruchomość  gruntowa  zabudowana  stacją transformatorową  położona w obrębie Kicko  gmina Stara Dąbrowa oznaczona numerem działki 154/2.

Właściciel nieruchomości – Gmina Stara Dąbrowa.

Nieruchomość  nie posiada urządzonej   księgi wieczystej.

Przedmiotowa nieruchomości zgodnie z obowiązującym  planem zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa do dnia 31.12. 2003 r. stanowiła „drogę”, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania nie przewiduje się  zmian, co do sposobu zagospodarowania  w/w terenu, jak również nie prowadzi się procedury planistycznej zmierzającej do ustalenia innej funkcji.

 Przedmiotem sprzedaży stacja transformatorowa, położona na działce nr 154/2 obręb ewidencyjny Kicko. Przedmiotowy teren posiada warunki do dokonania przyłączy infrastruktury technicznej .

Stosownie  do  przepisów art. 34 ust . 1  ustawy  z dnia 21 sierpnie  1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.Nr 262, poz. 2603 )  wzywa się byłego właściciela, lub  spadkobiercę zbywanych nieruchomości   do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości  na wyżej podanych warunkach.  Termin   złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

Cena   nieruchomości     wynosi : 1.834.00  
słownie tysiącosiemsettrzydzieścicztery  złote   00/100 )                                                          

  -wartość  nieruchomości gruntowej                                                      : 1.534,00   

 -koszty przygotowania dokumentacji                                                     :   300.00

Powyższa cena jest zgodna z operatem szacunkowym z dnia 15marca 2010 r. oraz Zarządzenia  Nr 50/06  z dnia 16 października  2006 r. w sprawie przyjęcia zasad ustalania ceny i  opłat  za nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.

Informacje dodatkowe można uzyskać  w Urzędzie Gminy  w Starej Dąbrowie p. nr 6 w godz. 7.30-15.30

Wykaz nieruchomości oznaczonej jak wyżej przeznaczonej do sprzedaży  podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie  .   Wykaz wywiesza się  na   okres 21 od dnia 31 maja 2010 r. do 24 czerwca 2010 r.  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie i w sołectwie  Kicko, oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu.

                                                                                                                  

        Stara Dąbrowa dn.26.05.2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 14-06-2010 22:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Stanislaw Stankiewicz 14-06-2010 22:52