Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II przetarg ustny nieograniczony Na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie Chlebówko stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa.

                                                        OGŁOSZENIE

Wójt Gminy w Starej   Dąbrowie

                                                            ogłasza

                                            II przetarg ustny nieograniczony

Na   sprzedaż  nieruchomości  gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie  Chlebówko  stanowiącej własność  Gminy Stara Dąbrowa.

Działając na podstawie przepisów  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 262, poz. 2603 z późniejszymi zmianami ) , oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie  nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108 ).

 

 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość  gruntowa opublikowana w wykazie  zamieszczonym w prasie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Starej  Dąbrowie oraz sołectwie  Chlebówko  w dniach od 09 czerwca  2009 r. do 02 lipca 2009 r.  

Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości  Chlebówko   woj.  zachodniopomorskie, oznaczona w ewidencji gruntów  obrębu   Chlebówko  jako  działka:   292/2 o pow. 1823 m2  

 Symbol użytku:   R III b  -           0,1823 ha

 

Nieruchomość  posiada dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość    posiada urządzoną  Księgę   Wieczystą

 Nieruchomość według planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa (obowiązującego do dnia 31.12.2003r. )- stanowiła  teren budownictwa mieszkaniowego w   Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa nie przewiduje  się  zmiany dotychczasowej funkcji działki, jak również nie toczy się procedura planistyczna  zmierzająca  do zmiany przeznaczenia  w.w  gruntu.

 

Cena  nieruchomości wynosi  :  35.722,00 zł  (słownie: trzydzieści pięć  tysięcy siedemset dwadzieścia dwa  złote)  w tym:

Wartość nieruchomości                           34.929.00 

Koszty przygotowania nieruchomości  -         300,00 zł    

 

Minimalne postąpienie wynosi  :           357.00 zł             

słownie :  ( trzysta pięćdziesiąt siedem  złotych 00/100)           

Wadium wynosi :                                     3,570.00 zł

słownie  : (  trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt  złotych  00/100 )

 Przetarg odbędzie się w dniu 16 czerwca 2010 r.  o godz.  11 00   w siedzibie Urzędu Gminy  w Starej Dąbrowie  /sala nr 1/.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium  w pieniądzu PLN  w wysokości  wskazanej wyżej (przelewem)  na konto Urzędu Gminy Stara Dąbrowa PKO Stargard Nr 39 1020 4867 0000 1502 0007 9905, lub w kasie Urzędu Gminy

                                   do dnia   11 czerwca   2010 r.

Wadium winno być wniesione w terminie wskazanym. Dowód wpłaty należy przedstawić Komisji przetargowej.

Przetarg przeprowadza się chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu na nieruchomość.

 W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży- wadium nie podlega zwrotowi.    

Wniesione  w gotówce wadium  zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która wygra przetarg.

Zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu w terminie do 3 dni po jego zamknięciu.

Zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu przetargu . Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne- aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości- w oryginałach.

Organizator przetargu nie przewiduje możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty.

 

Nabywca  nieruchomości ustala granice nieruchomości  na własny koszt. Koszty związane z  zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie  tel. /091/. 573 98 27.

 Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  z uzasadnionej przyczyny.

                                                                          

                                                                                                                                                                            

 

 

 

Stara Dąbrowa dn. 12.05.2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 12-05-2010 19:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2010
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2010 19:36