Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XIII/80/07.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa obejmującego tereny w miejscowości Parlino. 2008-01-10 22:25
Uchwała Nr XIII/78/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 135/3, 136 i 137 w miejscowości Stara Dąb 2008-01-10 21:33
Uchwała Nr XIII/79/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 307/4 w miejscowości Stara Dąbrowa. 2008-01-10 21:35
Uchwała Nr XIII/77/07.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 357/4, 357/5, 357/10, 357/13, 357/14, 357/1 2008-01-10 21:25
UCHWAŁA Nr XIII/ 76 /07 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Stargardzkiemu- Zarządowi Dróg 2008-01-10 21:17
Uchwała Nr XIII/75/07 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Stara Dąbrowa 2008-01-10 21:12
UCHWAŁA NRXIII/74/07 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2008-01-10 20:59
UCHWAŁA NRXIII/73/2007 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2008-01-10 20:54
Uchwała NR XIII/72/07 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stara Dąbrowa 2008-01-10 20:44
UCHWAŁA Nr XIII / 71 /07 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007. 2008-01-10 20:34
Uchwała Nr XIII/70/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stara Dąbrowa na rok 2008. 2008-01-10 13:04
Uchwala Nr XII/69/07 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planów Odnowy Miejscowości na lata 2007-2013 2008-01-10 13:02
UCHWAŁA NR XII/68/07 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność gminy nieruchomości wchodzących w skład zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2008-01-10 12:58
UCHWAŁA NR XII/67/2007 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2008-01-10 12:53
UCHWAŁA Nr XII / 66 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok 2008-01-10 12:48
UCHWAŁA Nr XII/65/07 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007. 2008-01-10 12:37
Uchwała Nr X/64/07 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Stara Dąbrowa na lata 2007 - 2014". 2008-01-10 12:25
Uchwała Nr XI( 63 )07 w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną 2008-01-10 12:25
UCHWAŁA Nr XI/62/07 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 2008-01-10 12:24
UCHWAŁA Nr XI(61)07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego. 2008-01-10 12:15
U C H W A Ł A Nr XI / 60 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008 2008-01-10 12:12
UCHWAŁA Nr XI / 59 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2008rok 2007-12-05 23:57
UCHWAŁA NrXI/58/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego. 2007-12-05 23:48
UCHWAŁA NR XI/ 57 /07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narokomanii na lata 2008-2010 2007-12-05 23:46
UCHWAŁA NR X/ 56 /07 z dnia 02 października 2007 r . w sprawie przyjęcia PLANÓW ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2007-2013 2007-12-05 23:41
UCHWAŁA NR XI55/07 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2008-2011 2007-12-05 23:40
UCHWAŁA Nr IX/54/07 RADY GMINY w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 2007-12-05 23:35
UCHWAŁA NR IX/ 53 /07 RADY GMINY W STAREJ DĄBROWIE w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starej Dąbrowie za I-sze półrocze 2007 rok. 2007-12-05 23:28
UCHWAŁA Nr 52/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stara Dąbrowa 2007-08-14 14:30
UCHWAŁA NR VIII/ 51 /07 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie gmin ze Związku Gmin Dorzecza Iny 2007-08-14 14:30
UCHWALA NR 50 /07 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gmin do Związku Gmin Dorzecza Iny 2007-08-14 14:29
UCHWAŁA NR VIII / 49 / 07 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach i ławników 2007-08-14 14:29
UCHWAŁA Nr VIH/48/07 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego 2007-08-14 14:28
UCHWAŁA Nr 47/07 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007. 2007-08-14 14:28
UCHWAŁA Nr V1II/ 46/2007 zmieniająca uchwalę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2007-08-14 14:27
U C H W A Ł A Nr VII/45/07 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007. 2007-08-14 14:27
UCHWAŁA NR 44/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie. 2007-08-14 14:26
UCHWAŁA Nr VII / 43 / 07 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 r. 2007-08-14 14:26
Uchwała Nr VI/42 /07 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 30 marca 2007r. 2007-08-14 14:23
UCHWAŁA Nr VI/41 /07 2007-08-14 14:22
UCHWAŁA NrVI/40/07 2007-08-14 14:22
UCHWAŁA NR VI(39)07 2007-08-14 14:21
UCHWAŁA Nr VI/38/07 2007-08-14 14:21
Uchwala Nr VI/ 37/07 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 marca 2007r. 2007-08-14 14:20