Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy w Starej Dąbrowie podaje do publicznej wiadomości sprzedaż nieruchomości :położona w obrębie Kicko

                                                                W  Y K A Z

                                    nieruchomości  przeznaczonej

      do sprzedaży  w trybie przetargu położonej  w  miejscowości Kicko 

                                           gmina Stara Dąbrowa    

 
 Na podstawie art. 35  ust, 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity z 2004 r. Nr 262, poz. 2603  z późniejszymi zmianami )   -

 Wójt Gminy w Starej Dąbrowie  podaje do publicznej wiadomości  sprzedaż nieruchomości  :

 Nieruchomości  gruntowa  niezabudowana ,  położona w obrębie  Kicko   gmina Stara Dąbrowa 

o powierzchni  902  m2 oznaczona  numerem ewidencyjnym działki   308/94
Właściciel nieruchomości – Gmina Stara Dąbrowa.
Nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej  .
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z obowiązującym  planem zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa położona jest na terenach oznaczonych: symbolem  TRW – „tereny  rekreacyjno- wypoczynkowe.
Przedmiotowy teren posiada  przyłącza infrastruktury technicznej, takiej jak kanalizacyjne, wodociągowe i energetyczne . Dojazd i dostęp z drogi powiatowej. 
Stosownie  do  przepisów art. 34 ust . 1  ustawy  z dnia 21 sierpnie  1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.Nr 262, poz. 2603 )  wzywa się byłego właściciela,
lub  spadkobiercę zbywanych nieruchomości   do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości  na niżej podanych warunkach.  Termin   złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni ,
licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
Cena   nieruchomości    308/94 o pow. 902 m 2  wynosi :    49.602,00 zł 
słownie :( czterdzieści  dziewięć  tysięcy sześćset dwa  złote  00/100 )
- wartość gruntu:49.302,00 zł    
- koszty przygotowania  nieruchomości do sprzedaży :300,00 zł 
Do powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości  22%  
Powyższa cena jest zgodna z operatem szacunkowym z dnia 10 marca 2010 r. oraz Zarządzenia  Nr 50/06  z dnia 16 października  2006 r. w sprawie przyjęcia zasad ustalania ceny i  opłat  za nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.
Informacje dodatkowe można uzyskać  w Urzędzie Gminy  w Starej Dąbrowie p. nr 6 w godz. 7.30-15.30
Wykaz nieruchomości oznaczonej jak wyżej przeznaczonej do sprzedaży  podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie  . 
Wykaz wywiesza się  na okres 21 od dnia 24 marca 2010r.do 19 kwietnia 2010 r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie i w sołectwie  Kicko, oraz na stronie internetowej tutejszego Urzęd

Stara Dąbrowa dn.19.03. 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 22-03-2010 21:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Stanislaw Stankiewicz 22-03-2010 21:14