Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa, część obrębów geodezyjnych Tolcz i Łęczyca

                           OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Stara Dąbrowa

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa, część obrębów geodezyjnych Tolcz i Łęczyca

oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), a także na podstawie art. 21 ust.1, art. 39, art. 40, w związku  z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Starej Dąbrowie Nr XXXI//222/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa, część obrębu Tolcz i Łęczyca oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej opisanego planu miejscowego  wraz z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa, część obrębu Tolcz i Łęczyca zainicjowanego uchwałą Rady Gminy w Starej Dąbrowie Nr XXXI//222/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów na cele lokalizacji elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą.Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie,
 Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa, pok. Nr 1 w godz. 9.00-15.00
w nieprzekraczalnym  terminie do dnia  9 marca 2010 r. .

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu w zakresie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać siedzibie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie, Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa, pok. nr 1 w godz. 9.00-15.00.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do w/w projektu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu,  za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-mail: sekretariat@staradabrowa.pl,
w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 9 marca 2010 r. .

Wniosek, uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Starej Dąbrowy.

                                     


                       OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stara Dąbrowa

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa, część obrębów geodezyjnych Tolcz i Łęczyca oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), a także na podstawie art. 21 ust.1, art. 39, art. 40, w związku  z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Starej Dąbrowie Nr XXXI//222/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa, część obrębu Tolcz i Łęczyca oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej opisanego planu miejscowego  wraz z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa, część obrębu Tolcz i Łęczyca zainicjowanego uchwałą Rady Gminy w Starej Dąbrowie Nr XXXI//222/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów na cele lokalizacji elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie, 
Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa, pok. nr 1. w godz. 9.00-15.00
w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 9 marca 2010 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu w zakresie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać siedzibie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie, Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa, pok. nr …. w godz. 9.00-15.00.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do w/w projektu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu,  za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-mail: sekretariat@staradabrowa.pl,
w nieprzekraczalnym terminie  do 9 marca 2010 r..

Wniosek, uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Starej Dąbrowy.

                                                    Wójt Starej Dąbrowy

                                                                             Mieczysław Włodarczyk

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 04-02-2010 22:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Stanislaw Stankiewicz 04-02-2010 22:16